|
کدخبر: 297654

مجوز خروج از کشور دانش‌آموزان مشمول سربازی «اینترنتی» شد

شرق: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور برای دانش‌آموزانی که در سن مشمولیت دارای معافیت تحصیلی هستند، خبر داد. سردار رحمان علیدوست در‌این‌باره اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی روند رسیدگی به درخواست مشمولان و کاهش مراجعات حضوری، با تلاش‌های صورت‌گرفته امکان صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور برای دانش‌آموزان دارای معافیت تحصیلی فراهم شده است. وی افزود: دانش‌آموزان مشمول دارای معافیت تحصیلی در سقف مجاز سنوات تحصیلی می‌توانند به‌صورت اینترنتی برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند. مشمولان دانش‌آموز دارای معافیت تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیلی هستند، برای ثبت درخواست خروج از کشور خود باید به سامانه خروج از کشور وظیفه عمومی به نشانی services.epolice.ir مراجعه کنند. با بررسی از طریق سامانه هوشمند شرایط اولیه دانش‌آموزان برای بهره‌مندی از مجوز خروج از کشور، درخواست مشمول به مرحله واریز ودیعه ارسال شده و پس از پرداخت اینترنتی ودیعه توسط مشمول‌، مجوز خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا بدون نیاز به مراجعه حضوری دانش‌آموز به‌صورت اینترنتی صادر می‌شود.

شرق: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور برای دانش‌آموزانی که در سن مشمولیت دارای معافیت تحصیلی هستند، خبر داد. سردار رحمان علیدوست در‌این‌باره اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی روند رسیدگی به درخواست مشمولان و کاهش مراجعات حضوری، با تلاش‌های صورت‌گرفته امکان صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور برای دانش‌آموزان دارای معافیت تحصیلی فراهم شده است. وی افزود: دانش‌آموزان مشمول دارای معافیت تحصیلی در سقف مجاز سنوات تحصیلی می‌توانند به‌صورت اینترنتی برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند. مشمولان دانش‌آموز دارای معافیت تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیلی هستند، برای ثبت درخواست خروج از کشور خود باید به سامانه خروج از کشور وظیفه عمومی به نشانی services.epolice.ir مراجعه کنند. با بررسی از طریق سامانه هوشمند شرایط اولیه دانش‌آموزان برای بهره‌مندی از مجوز خروج از کشور، درخواست مشمول به مرحله واریز ودیعه ارسال شده و پس از پرداخت اینترنتی ودیعه توسط مشمول‌، مجوز خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا بدون نیاز به مراجعه حضوری دانش‌آموز به‌صورت اینترنتی صادر می‌شود.