|
کدخبر: 295525

مطالبه

فارسی را به کیندل بازگردانید
ایسنا: پس از گذشت حدود یک سال از حذف زبان فارسی از پلتفرم آمریکایی کتاب «کیندل» کارزاری برای بازگشت این زبان و حمایت شرکت آمازون از زبان فارسی به راه افتاده است. یک جست‌وجوی ساده در کیندل نشان می‌دهد دیگر خبری از کتاب فارسی‌زبان در این پلتفرم نیست. این موضوع حالا سبب شده است تا علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی کارزاری را برای بازگشت این زبان به پلتفرم کیندل راه بیندازند. در متن بیانیه این کارزار آمده از زمانی که در اواخر تابستان گذشته سرویس چاپ شرکت کریت‌اسپیس با کیندل ادغام شد، سرویس جدید از ارائه خدمات به زبان فارسی امتناع کرده است. البته در این میان عده‌ای هم این اقدام آمازون را در شرایط تحریم ایران از سوی آمریکا چنین توجیه می‌کنند: «دلیلش اینه که آمازون در ایران نمی‌تونه پولی دربیاره. 60 میلیارد هم به این زبان صحبت کنند، بازهم براشون فرقی نمی‌کنه. کاپیتالیسم عاشق پوله نه فرهنگ». با این حال نباید از یاد برد که نه‌تنها همه فارسی‌زبانان ساکن ایران نیستند، بلکه امروزه راه‌هایی برای دورزدن این محدودیت‌ها نیز برای ایرانیان میسر شده است که ازجمله آنها می‌توان به استفاده از رمزارزها اشاره کرد.

فارسی را به کیندل بازگردانید
ایسنا: پس از گذشت حدود یک سال از حذف زبان فارسی از پلتفرم آمریکایی کتاب «کیندل» کارزاری برای بازگشت این زبان و حمایت شرکت آمازون از زبان فارسی به راه افتاده است. یک جست‌وجوی ساده در کیندل نشان می‌دهد دیگر خبری از کتاب فارسی‌زبان در این پلتفرم نیست. این موضوع حالا سبب شده است تا علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی کارزاری را برای بازگشت این زبان به پلتفرم کیندل راه بیندازند. در متن بیانیه این کارزار آمده از زمانی که در اواخر تابستان گذشته سرویس چاپ شرکت کریت‌اسپیس با کیندل ادغام شد، سرویس جدید از ارائه خدمات به زبان فارسی امتناع کرده است. البته در این میان عده‌ای هم این اقدام آمازون را در شرایط تحریم ایران از سوی آمریکا چنین توجیه می‌کنند: «دلیلش اینه که آمازون در ایران نمی‌تونه پولی دربیاره. 60 میلیارد هم به این زبان صحبت کنند، بازهم براشون فرقی نمی‌کنه. کاپیتالیسم عاشق پوله نه فرهنگ». با این حال نباید از یاد برد که نه‌تنها همه فارسی‌زبانان ساکن ایران نیستند، بلکه امروزه راه‌هایی برای دورزدن این محدودیت‌ها نیز برای ایرانیان میسر شده است که ازجمله آنها می‌توان به استفاده از رمزارزها اشاره کرد.