|

معلمي عشق من است

ليلا علم‌خاني . دانش‌آموز

زهرا نوروزي، مدير برتر منطقه ۴ در هفت سال متوالي و مدير برتر کشور در سال ۱۳۹۰ است. براي مصاحبه‌کردن با ايشان به منطقه محل خدمت وي رفتم.
‌چند سال است که براي آموزش و پرورش در حال خدمت هستيد و سِمت‌هاي شما در آموزش و پرورش تا الان چه بوده است؟
من ۳۷ سال براي آموزش و پرورش خدمت کردم. از سال ۱۳۶۱ به صورت نيروي آزاد وارد آموزش و پرورش شده‌ام. سه سال اول خدمت به عنوان آموزگار خدمت کردم، پنج سال بعد به عنوان معاون دبستان و الان ۲۸ سال است که مدير مدرسه هستم.
‌از نظر شما يک مدرسه خوب بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟
يک مدرسه خوب به يک کادر خوب و متخصص، يک مدير خوب و متخصص و اوليايي همکار نياز دارد.
‌به نظر شما براي يک زن سخت نيست که هم شاغل باشد و هم فعاليت‌هاي خانه را مديريت کند؟
اگر برنامه‌ريزي براي کارهايمان داشته باشيم، خير؛ سختي‌اي ندارد. من در سال ۱۳۷۷ داراي سه فرزند بودم؛ دو شيفت کار مي‌کردم و دانشجو نيز بودم.
‌طبق تحقيقاتي که من از قبل داشتم، شنيدم که شما نماينده پيمانکارهاي مدارس کل تهران هستيد، کارکردن با مردها سخت نيست؟
سخت که خير، من الان حدود ۳۰ سال است با مردهاي زيادي از اين قبيل روبه‌رو هستم، ولي شما اين را هم بدانيد که کار وقتي سخت مي‌شود که پيمانکار يا راننده بداند به حق و حقوق خود نرسيده است و از آنجا کار مشکل مي‌شود.
‌چند سال به عنوان مدير برتر منطقه انتخاب شديد؟
من هفت سال به عنوان مدير برتر منطقه و سال ۱۳۹۰ به عنوان مدير برتر کشوري انتخاب شدم. همچنين در سال ۷۶ لوح نماز را دريافت کردم، در سال ۱۳۸۰ به علت اينکه مدرسه ما قبولي‌هاي پي‌درپي داشت در تيزهوشان نيز لوح گرفتم. در سال ۸۴ لوح تقدير حمايت از خانواده‌هاي بي‌بضاعت را دريافت کردم. لوح‌هاي ديگري نيز از قبيل رسيدگي صحيح به امور شير، پايگاه تابستاني، برنامه‌ريزي صحيح مدرسه، اوليا و مربيان، آموزش ادب و مهارت‌هاي زندگي اسلامي، پرسش مهر، طراوت و عفاف، کسب مقام ورزشي و تا الان بالاي ۳۰ لوح دريافت کرده‌ام.
‌دليلتان براي انتخاب شغل معلمي چه بوده است؟
معلمي عشق من است و با عشق وارد کار معلمي شدم. من عاشق بچه‌هاي دبستاني هستم، خيلي به من پيشنهاد شد که مدير متوسطه اول و دوم يا هنرستان شوم ولي قبول نکردم به علت عشقي که به بچه‌هاي دبستاني داشتم.
‌به نظر شما تأثير دبستان در پايه‌هاي بالاتر چقدر است؟
تأثير مهمي دارد؛ مخصوصا پايه چهارم ابتدايي که پايه مهمي است؛ تأثيرات يک ابتدايي خوب را مي‌شود در سال‌هاي بالاتر مشاهده کرد. کساني را که آموزش داده‌ام، حالا فرزندانشان در مدرسه من در حال تدريس‌اند.
زهرا نوروزي، مدير برتر منطقه ۴ در هفت سال متوالي و مدير برتر کشور در سال ۱۳۹۰ است. براي مصاحبه‌کردن با ايشان به منطقه محل خدمت وي رفتم.
‌چند سال است که براي آموزش و پرورش در حال خدمت هستيد و سِمت‌هاي شما در آموزش و پرورش تا الان چه بوده است؟
من ۳۷ سال براي آموزش و پرورش خدمت کردم. از سال ۱۳۶۱ به صورت نيروي آزاد وارد آموزش و پرورش شده‌ام. سه سال اول خدمت به عنوان آموزگار خدمت کردم، پنج سال بعد به عنوان معاون دبستان و الان ۲۸ سال است که مدير مدرسه هستم.
‌از نظر شما يک مدرسه خوب بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟
يک مدرسه خوب به يک کادر خوب و متخصص، يک مدير خوب و متخصص و اوليايي همکار نياز دارد.
‌به نظر شما براي يک زن سخت نيست که هم شاغل باشد و هم فعاليت‌هاي خانه را مديريت کند؟
اگر برنامه‌ريزي براي کارهايمان داشته باشيم، خير؛ سختي‌اي ندارد. من در سال ۱۳۷۷ داراي سه فرزند بودم؛ دو شيفت کار مي‌کردم و دانشجو نيز بودم.
‌طبق تحقيقاتي که من از قبل داشتم، شنيدم که شما نماينده پيمانکارهاي مدارس کل تهران هستيد، کارکردن با مردها سخت نيست؟
سخت که خير، من الان حدود ۳۰ سال است با مردهاي زيادي از اين قبيل روبه‌رو هستم، ولي شما اين را هم بدانيد که کار وقتي سخت مي‌شود که پيمانکار يا راننده بداند به حق و حقوق خود نرسيده است و از آنجا کار مشکل مي‌شود.
‌چند سال به عنوان مدير برتر منطقه انتخاب شديد؟
من هفت سال به عنوان مدير برتر منطقه و سال ۱۳۹۰ به عنوان مدير برتر کشوري انتخاب شدم. همچنين در سال ۷۶ لوح نماز را دريافت کردم، در سال ۱۳۸۰ به علت اينکه مدرسه ما قبولي‌هاي پي‌درپي داشت در تيزهوشان نيز لوح گرفتم. در سال ۸۴ لوح تقدير حمايت از خانواده‌هاي بي‌بضاعت را دريافت کردم. لوح‌هاي ديگري نيز از قبيل رسيدگي صحيح به امور شير، پايگاه تابستاني، برنامه‌ريزي صحيح مدرسه، اوليا و مربيان، آموزش ادب و مهارت‌هاي زندگي اسلامي، پرسش مهر، طراوت و عفاف، کسب مقام ورزشي و تا الان بالاي ۳۰ لوح دريافت کرده‌ام.
‌دليلتان براي انتخاب شغل معلمي چه بوده است؟
معلمي عشق من است و با عشق وارد کار معلمي شدم. من عاشق بچه‌هاي دبستاني هستم، خيلي به من پيشنهاد شد که مدير متوسطه اول و دوم يا هنرستان شوم ولي قبول نکردم به علت عشقي که به بچه‌هاي دبستاني داشتم.
‌به نظر شما تأثير دبستان در پايه‌هاي بالاتر چقدر است؟
تأثير مهمي دارد؛ مخصوصا پايه چهارم ابتدايي که پايه مهمي است؛ تأثيرات يک ابتدايي خوب را مي‌شود در سال‌هاي بالاتر مشاهده کرد. کساني را که آموزش داده‌ام، حالا فرزندانشان در مدرسه من در حال تدريس‌اند.