|
کدخبر: 215603

خبر

سهراب مرادي زير تيغ جراحي مي‌رود
رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي درباره وضعيت آسيب‌ديدگي سهراب مرادي از ناحيه کمر گفت: با نشستي که با کميسيون پزشکي در محل فدراسيون پزشکي ورزشي داشتيم، نظر استادان و پزشکان متخصص بر اين بود که اين قهرمان المپيک مبتلا به عارضه ديسک کمر است و بايد هر چه سريع‌تر تحت عمل جراحي قرار بگيرد. دکتر غلامرضا نوروزي در ادامه به مشورت با چند متخصص ديگر اشاره کرد و ادامه داد: البته قرار بر اين شد که روز شنبه ۲۷ بهمن دوباره مصدوميت سهراب مرادي از سوی چند متخصص ديگر مورد بررسي قرار بگيرد و سپس تصميم نهايي براي انجام عمل جراحي گرفته شود.
رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي درباره اين پرسش که عمل جراحي او چه زماني انجام خواهد شد، گفت: اين بستگي به نظر پزشکان متخصص و همچنين تصميم سهراب مرادي دارد که چه زماني تحت عمل جراحي قرار بگيرد. البته با توجه به فاصله زماني که تا انتخابي کسب سهميه المپيک و قهرماني آسيا وجود دارد، تلاش ما بر اين است که پس از عمل جراحي اين سرمايه ملي را تا انتخابي کسب سهميه المپيک آماده کنيم. مرادي يکي از اميدهاي کسب مدال در المپيک ۲۰۲۰ توکيو است و ما سعي خواهيم کرد به نحو احسن کارهاي او را پيش ببريم تا مشکلي براي شرکت در انتخابي کسب سهميه و حضور در المپيک ۲۰۲۰ نداشته باشد.او همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا پزشک معالج او مشخص است يا خير؟ گفت: بعد از اينکه چند متخصص ديگر نظر نهايي خود را درباره عمل جراحي ديسک کمر سهراب مرادي ارائه دهند، به او متخصص پيشنهاد مي‌دهيم که بستگي به تصميم خود سهراب مرادي دارد که چه کسي اين عمل را انجام دهد.نوروزي در پايان گفت: بعد از عمل جراحي تمام تلاش خود را به کار خواهيم بست تا اين سرمايه ملي را با انجام کارهاي توان‌بخشي هرچه سريع‌تر به ميادين ورزشي بازگردانيم. با توجه به اينکه سهراب مرادي شانس نخست ورزش ايران براي کسب مدال طلاي المپيک ۲۰۲۰ توکيو است، جراحي اين قهرمان خبري نگران‌کننده است که اميد مي‌رود بتواند با قدرت در المپيک توکيو مسابقه دهد.

کودکان کار ميهمانان ويژه تمرين تيم ملي بسکتبال
جمعي از کودکان کار با حضور در سالن بسکتبال آزادي ميهمان ويژه تمرين ملي‌پوشان ايران بودند. تيم ملي بسکتبال ايران بعد از اولين ديدار دوستانه‌اش برابر اردن صبح ديروز يک جلسه تمرين داشت که اين تمرين را ميهماناني ويژه از نزديک تماشا کردند. جمعي از کودکان تحت حمايت انجمن روشنگران رداي کودک با حضور در سالن آزادي ميهمانان ويژه ملي‌پوشان بسکتبال بودند و ساعتي را کنار آسمان‌خراش‌هاي کشور گذراندند و با ستاره‌هاي تيم ملي عکس يادگاري گرفتند. با حضور اين کودکان تمرين تيم ملي فضايي جالب توجه شد و آنها در طول تمرين با تشويق ملي‌پوشان فضايي شاداب براي تيم ملي ايجاد کردند. تيم ملي بسکتبال ايران امروز دومين ديدار دوستانه خود برابر اردن را برگزار مي‌کند و سپس در پنجره ششم انتخابي جام جهاني برابر ژاپن و استراليا به ميدان مي‌رود. تيم ملي به ترتيب دوم و پنجم اسفند با اين حريفان پيکار خواهد کرد. جام جهاني 2019 شهريور سال آينده در چين برگزار مي‌شود و تيم ملي براي قطعي‌کردن حضورش در اين تورنمنت به يک پيروي در پنجره ششم نياز دارد.

سهراب مرادي زير تيغ جراحي مي‌رود
رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي درباره وضعيت آسيب‌ديدگي سهراب مرادي از ناحيه کمر گفت: با نشستي که با کميسيون پزشکي در محل فدراسيون پزشکي ورزشي داشتيم، نظر استادان و پزشکان متخصص بر اين بود که اين قهرمان المپيک مبتلا به عارضه ديسک کمر است و بايد هر چه سريع‌تر تحت عمل جراحي قرار بگيرد. دکتر غلامرضا نوروزي در ادامه به مشورت با چند متخصص ديگر اشاره کرد و ادامه داد: البته قرار بر اين شد که روز شنبه ۲۷ بهمن دوباره مصدوميت سهراب مرادي از سوی چند متخصص ديگر مورد بررسي قرار بگيرد و سپس تصميم نهايي براي انجام عمل جراحي گرفته شود.
رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي درباره اين پرسش که عمل جراحي او چه زماني انجام خواهد شد، گفت: اين بستگي به نظر پزشکان متخصص و همچنين تصميم سهراب مرادي دارد که چه زماني تحت عمل جراحي قرار بگيرد. البته با توجه به فاصله زماني که تا انتخابي کسب سهميه المپيک و قهرماني آسيا وجود دارد، تلاش ما بر اين است که پس از عمل جراحي اين سرمايه ملي را تا انتخابي کسب سهميه المپيک آماده کنيم. مرادي يکي از اميدهاي کسب مدال در المپيک ۲۰۲۰ توکيو است و ما سعي خواهيم کرد به نحو احسن کارهاي او را پيش ببريم تا مشکلي براي شرکت در انتخابي کسب سهميه و حضور در المپيک ۲۰۲۰ نداشته باشد.او همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا پزشک معالج او مشخص است يا خير؟ گفت: بعد از اينکه چند متخصص ديگر نظر نهايي خود را درباره عمل جراحي ديسک کمر سهراب مرادي ارائه دهند، به او متخصص پيشنهاد مي‌دهيم که بستگي به تصميم خود سهراب مرادي دارد که چه کسي اين عمل را انجام دهد.نوروزي در پايان گفت: بعد از عمل جراحي تمام تلاش خود را به کار خواهيم بست تا اين سرمايه ملي را با انجام کارهاي توان‌بخشي هرچه سريع‌تر به ميادين ورزشي بازگردانيم. با توجه به اينکه سهراب مرادي شانس نخست ورزش ايران براي کسب مدال طلاي المپيک ۲۰۲۰ توکيو است، جراحي اين قهرمان خبري نگران‌کننده است که اميد مي‌رود بتواند با قدرت در المپيک توکيو مسابقه دهد.

کودکان کار ميهمانان ويژه تمرين تيم ملي بسکتبال
جمعي از کودکان کار با حضور در سالن بسکتبال آزادي ميهمان ويژه تمرين ملي‌پوشان ايران بودند. تيم ملي بسکتبال ايران بعد از اولين ديدار دوستانه‌اش برابر اردن صبح ديروز يک جلسه تمرين داشت که اين تمرين را ميهماناني ويژه از نزديک تماشا کردند. جمعي از کودکان تحت حمايت انجمن روشنگران رداي کودک با حضور در سالن آزادي ميهمانان ويژه ملي‌پوشان بسکتبال بودند و ساعتي را کنار آسمان‌خراش‌هاي کشور گذراندند و با ستاره‌هاي تيم ملي عکس يادگاري گرفتند. با حضور اين کودکان تمرين تيم ملي فضايي جالب توجه شد و آنها در طول تمرين با تشويق ملي‌پوشان فضايي شاداب براي تيم ملي ايجاد کردند. تيم ملي بسکتبال ايران امروز دومين ديدار دوستانه خود برابر اردن را برگزار مي‌کند و سپس در پنجره ششم انتخابي جام جهاني برابر ژاپن و استراليا به ميدان مي‌رود. تيم ملي به ترتيب دوم و پنجم اسفند با اين حريفان پيکار خواهد کرد. جام جهاني 2019 شهريور سال آينده در چين برگزار مي‌شود و تيم ملي براي قطعي‌کردن حضورش در اين تورنمنت به يک پيروي در پنجره ششم نياز دارد.