|
کدخبر: 190540

معاون نظارت شورای شهر تهران عنوان کرد

بازپس‌گیری 100 ملک شهرداری از افراد خاص

معاون نظارت شورای شهر تهران درباره جزئیات واگذاری هزارو 300 ملک توضیحاتی را ارائه داد. افشین حبیب‌زاده روز گذشته در نشست خبری که برای تشریح عملکرد معاونت نظارت شورای شهر تهران برگزار شد، گفت: هفت طرح در این مدت در معاونت نظارت پیگیری شده است که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع ساماندهی نحوه واگذاری املاک به غیر بوده است.
او با بیان اینکه طرح ساماندهی نحوه واگذاری املاک از موضوع املاک نجومی متفاوت است، گفت: در این طرح از شهرداری خواستیم املاکی را که حق بهره‌برداری آن و نه حق مالکیت آن واگذار شده است، معرفی کند که هزارو 300 ملک شناسایی شد.
به گزارش ایسنا حبیب‌زاده با بیان اینکه براساس مصوبه شورا باید همه واگذاری‌های حق بهره‌برداری در شورای شهر تصویب شود، گفت: این واگذاری‌ها قطعی نیست و تنها حق بهره‌برداری از آن واگذار شده که بر‌اساس‌این املاکی که در همان زمینه واگذاری فعالیت نمی‌کنند، ‌باید املاک را پس دهند و مابقی املاکی که برای امور مربوطه واگذار شده، باید از شورای شهر مجوز بگیرند.
او با بیان اینکه براساس آخرین گزارش
هزارو 300 ملک با متراژهای مختلف واگذار شده، تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به یک دوره نیست؛ بلکه از سال‌های قبل آغاز شده است که براساس آخرین گزارش سازمان املاک، بیش از صد مورد از این املاک بازپس گرفته شده یا در حال پس‌گرفته‌شدن است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حق بهره‌برداری این املاک با اهداف مشخصی واگذار شده، تصریح کرد: اگر حالا بهره‌برداری از این املاک در چارچوب همان اهداف بوده، باید از شورا مجوز بگیرند و اگر تغییر کاربری صورت گرفته، قطعا املاک بازپس گرفته خواهد شد.
حبیب‌زاده درباره مقاومت برخی افراد در بازپس‌دهی املاک شهرداری گفت: هزارو 300 واحد حقیقی و حقوقی از شهرداری ملک دریافت کردند و اگر تغییر کاربری داده باشند، ملک آنها پس گرفته می‌شود و اگر افرادی در‌این‌میان باشند که نخواهند ملک‌شان را پس دهند، از طریق قوه قضائیه وارد عمل می‌شویم که در همین راستا ده‌ها پرونده تشکیل شده است و جا دارد از قوه قضائیه در زمینه پیگیری بازپس‌گیری املاک تشکر کنم؛ چراکه همکاری کاملی با ما داشتند.
حبیب‌زاده درباره واگذاری املاک به اعضای شورای چهارم گفت: براساس آخرین خبری که دارم، همه واگذاری‌ها پس گرفته شده است؛ اما در یک مورد احتمالا کار به قوه قضائیه بکشد.
حبیب‌زاده با بیان اینکه طرح اصلاح اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران نیز بسیار مهم است، گفت: متأسفانه برخی واگذاری‌های املاک نیز در راستای اساسنامه‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها بوده است که باید اصلاح شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح اصلاح نحوه ارائه خدمات رفاهی، درمانی و... نیز در شورای شهر مطرح شد، تصریح کرد: همچنین اصلاح صندوق ذخیره کارکنان که کمابیش در جریان آن هستید نیز در معاونت نظارت در حال پیگیری است.
حبیب‌زاده درباره پروژه ایران‌مال در غرب تهران نیز گفت: درباره بحث تخلفات این مجموعه بازدیدی از پروژه داشته و سخنان ذی‌نفعان را شنیدیم و پرونده برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ماده 100 ارسال شده است و وقتی پرونده‌ای به ماده 100 ارسال می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند کاری کند.
او با بیان اینکه از کمیسیون ماده 100 درخواست کردیم که اعداد درشت جرايم را استخراج کنند، گفت: طبق گزارشی که اعلام شد هزارو 500 ‌میلیارد تومان بدهی به شهرداری وجود دارد که منتظر هستیم شهردار تهران روش‌های وصول این جرایم را مشخص کند.

معاون نظارت شورای شهر تهران درباره جزئیات واگذاری هزارو 300 ملک توضیحاتی را ارائه داد. افشین حبیب‌زاده روز گذشته در نشست خبری که برای تشریح عملکرد معاونت نظارت شورای شهر تهران برگزار شد، گفت: هفت طرح در این مدت در معاونت نظارت پیگیری شده است که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع ساماندهی نحوه واگذاری املاک به غیر بوده است.
او با بیان اینکه طرح ساماندهی نحوه واگذاری املاک از موضوع املاک نجومی متفاوت است، گفت: در این طرح از شهرداری خواستیم املاکی را که حق بهره‌برداری آن و نه حق مالکیت آن واگذار شده است، معرفی کند که هزارو 300 ملک شناسایی شد.
به گزارش ایسنا حبیب‌زاده با بیان اینکه براساس مصوبه شورا باید همه واگذاری‌های حق بهره‌برداری در شورای شهر تصویب شود، گفت: این واگذاری‌ها قطعی نیست و تنها حق بهره‌برداری از آن واگذار شده که بر‌اساس‌این املاکی که در همان زمینه واگذاری فعالیت نمی‌کنند، ‌باید املاک را پس دهند و مابقی املاکی که برای امور مربوطه واگذار شده، باید از شورای شهر مجوز بگیرند.
او با بیان اینکه براساس آخرین گزارش
هزارو 300 ملک با متراژهای مختلف واگذار شده، تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به یک دوره نیست؛ بلکه از سال‌های قبل آغاز شده است که براساس آخرین گزارش سازمان املاک، بیش از صد مورد از این املاک بازپس گرفته شده یا در حال پس‌گرفته‌شدن است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حق بهره‌برداری این املاک با اهداف مشخصی واگذار شده، تصریح کرد: اگر حالا بهره‌برداری از این املاک در چارچوب همان اهداف بوده، باید از شورا مجوز بگیرند و اگر تغییر کاربری صورت گرفته، قطعا املاک بازپس گرفته خواهد شد.
حبیب‌زاده درباره مقاومت برخی افراد در بازپس‌دهی املاک شهرداری گفت: هزارو 300 واحد حقیقی و حقوقی از شهرداری ملک دریافت کردند و اگر تغییر کاربری داده باشند، ملک آنها پس گرفته می‌شود و اگر افرادی در‌این‌میان باشند که نخواهند ملک‌شان را پس دهند، از طریق قوه قضائیه وارد عمل می‌شویم که در همین راستا ده‌ها پرونده تشکیل شده است و جا دارد از قوه قضائیه در زمینه پیگیری بازپس‌گیری املاک تشکر کنم؛ چراکه همکاری کاملی با ما داشتند.
حبیب‌زاده درباره واگذاری املاک به اعضای شورای چهارم گفت: براساس آخرین خبری که دارم، همه واگذاری‌ها پس گرفته شده است؛ اما در یک مورد احتمالا کار به قوه قضائیه بکشد.
حبیب‌زاده با بیان اینکه طرح اصلاح اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران نیز بسیار مهم است، گفت: متأسفانه برخی واگذاری‌های املاک نیز در راستای اساسنامه‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها بوده است که باید اصلاح شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح اصلاح نحوه ارائه خدمات رفاهی، درمانی و... نیز در شورای شهر مطرح شد، تصریح کرد: همچنین اصلاح صندوق ذخیره کارکنان که کمابیش در جریان آن هستید نیز در معاونت نظارت در حال پیگیری است.
حبیب‌زاده درباره پروژه ایران‌مال در غرب تهران نیز گفت: درباره بحث تخلفات این مجموعه بازدیدی از پروژه داشته و سخنان ذی‌نفعان را شنیدیم و پرونده برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ماده 100 ارسال شده است و وقتی پرونده‌ای به ماده 100 ارسال می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند کاری کند.
او با بیان اینکه از کمیسیون ماده 100 درخواست کردیم که اعداد درشت جرايم را استخراج کنند، گفت: طبق گزارشی که اعلام شد هزارو 500 ‌میلیارد تومان بدهی به شهرداری وجود دارد که منتظر هستیم شهردار تهران روش‌های وصول این جرایم را مشخص کند.