|

حواشی پخش یک گفت‌وگو

ملک‌مطیعی با آرامش از سینمای ایران گفت

شرق: به فاصله چند روز از تشییع پیکر ناصر ملک‌مطیعی و حواشی روز خاک‌سپاری این هنرمند و واکنش مردم نسبت به گفت‌وگوی تصویری او که از تلویزیون اجازه پخش نگرفت، موجی در رسانه‌ها ایجاد شد که همچنان ادامه دارد، اما جمعه‌شب، 18 خرداد گفت‌وگویی که ماه‌ها بر سر چرایی عدم پخش خود بسیاری را کنجکاو دیدنش کرده بود از شبکه ماهواره‌ای «طپش» پخش شد! فیلمی با کیفیت قابل‌قبول که با دوربین موبایل فیلم‌برداری شده بود و البته در میانه‌های این گفت‌وگو اغلب ترس از دیده‌شدن موبایل، تنها تصاویر پاها و شنیدن صداها را ممکن می‌کرد، اما با همین کیفیت هم می‌توان از محتوای این مصاحبه نوشت.
گفت‌وگویی که در آن زنده‌یاد ناصر ملک‌مطیعی در پاسخ پرسش‌های معمول مدیری با آرامش و احترام از دوستان و حرفه‌اش حرف زد و به تمجید سینمای بعد از انقلاب پرداخت و با وجود بیماری که توان حرکت را از او گرفته بود در میانه‌های صحبت‌هایش با شوخ‌طبعی پاسخ‌گو بود و لذت می‌برد از آنچه در آن لحظه برایش اتفاق می‌افتد؛ این‌قدر که در پاسخ به پرسش مدیری که شیرین‌ترین لحظه زندگی‌اش چه زمانی بوده؟ از لحظه حضورش در برنامه حرف زد و تنها گلایه‌اش تعدد پله‌های استودیو در شرایط جسمانی سختش بود. او در پاسخ به سؤال مدیری درباره اینکه چرا ایران را ترک نکرد، گفت: «شما تصور کنید من ناصر ملک‌مطیعی در طبقه پنجاهم در لاس‌وگاس در جکوزی در حال فیلم بازی‌کردن هستم، اما برای من وقتی از زیر بازارچه معیر عبور می‌کنم و لبوفروش فریاد می‌زند لبو، لذت‌بخش است. اینجا مملکت خودم است و پایم روی زمین است و پدر و مادران ما در اینجا بودند. نسل ما حداقل ریشه داریم و هنوز پایبند سنت‌ها و فرهنگمان هستیم. کجا می‌توانستم شاهد این احترامی که مردم به من می‌گذارند، باشم».
تشویق بی‌امان حاضران در استودیو به وجدش می‌آورد و امید و انرژی را در دلش روشن می‌کند به گونه‌ای که وقتی مهران مدیری برای کمک برای بلندشدنش از کاناپه می‌آید، کمکش را رد می‌کند و در مقابل مردمی که ستایشش می‌کند تمام‌قد می‌ایستد و سپاسگزاری می‌کند.
مردی که روزها بعد از این مصاحبه هنوز هم امیدی برای پخش گفت‌وگو داشت، به مرور امیدش ناامید شد و همین مرد که با دیدن دوربین و تشویق حضار بیماری‌اش را فراموش می‌کرد، دیگر با کمک اطرافیانش هم به‌سختی از جایش بلند می‌شد.
گفت‌وگویی که ماه‌ها چرایی عدم پخشش از رسانه ملی حاشیه‌ساز شده بود، حالا به صورت غیررسمی از شبکه‌ای فارسی‌زبان سر درآورده است و میلیون‌ها بیننده مشتاق به دیدنش نشستند، با این تفاوت که دیگر مخاطب اصلی این برنامه در میانمان نیست و پخش آن به هر شکلی دردی را دوا نمی‌کند.
مدیران تلویزیون نمی‌دانند این نسخه از گفت‌وگو چطور به بیرون انتقال پیدا کرده و در شبکه‌ای فارسی‌زبان پخش شده است و از طرفی موضع صداوسیما در قبال گفت‌وگویی که تا امروز به صورت رسمی پخش نشده است چیست؟ بدون‌شک حواشی پخش گفت‌وگوی ناصر ملک‌مطیعی با مهران مدیری و پخش آن از شبکه‌ای ماهواره‌ای با پرسش‌های متعددی روبه‌رو است و باید دید در روزهای آینده چه واکنش‌هایی را در پی خواهد داشت.

شرق: به فاصله چند روز از تشییع پیکر ناصر ملک‌مطیعی و حواشی روز خاک‌سپاری این هنرمند و واکنش مردم نسبت به گفت‌وگوی تصویری او که از تلویزیون اجازه پخش نگرفت، موجی در رسانه‌ها ایجاد شد که همچنان ادامه دارد، اما جمعه‌شب، 18 خرداد گفت‌وگویی که ماه‌ها بر سر چرایی عدم پخش خود بسیاری را کنجکاو دیدنش کرده بود از شبکه ماهواره‌ای «طپش» پخش شد! فیلمی با کیفیت قابل‌قبول که با دوربین موبایل فیلم‌برداری شده بود و البته در میانه‌های این گفت‌وگو اغلب ترس از دیده‌شدن موبایل، تنها تصاویر پاها و شنیدن صداها را ممکن می‌کرد، اما با همین کیفیت هم می‌توان از محتوای این مصاحبه نوشت.
گفت‌وگویی که در آن زنده‌یاد ناصر ملک‌مطیعی در پاسخ پرسش‌های معمول مدیری با آرامش و احترام از دوستان و حرفه‌اش حرف زد و به تمجید سینمای بعد از انقلاب پرداخت و با وجود بیماری که توان حرکت را از او گرفته بود در میانه‌های صحبت‌هایش با شوخ‌طبعی پاسخ‌گو بود و لذت می‌برد از آنچه در آن لحظه برایش اتفاق می‌افتد؛ این‌قدر که در پاسخ به پرسش مدیری که شیرین‌ترین لحظه زندگی‌اش چه زمانی بوده؟ از لحظه حضورش در برنامه حرف زد و تنها گلایه‌اش تعدد پله‌های استودیو در شرایط جسمانی سختش بود. او در پاسخ به سؤال مدیری درباره اینکه چرا ایران را ترک نکرد، گفت: «شما تصور کنید من ناصر ملک‌مطیعی در طبقه پنجاهم در لاس‌وگاس در جکوزی در حال فیلم بازی‌کردن هستم، اما برای من وقتی از زیر بازارچه معیر عبور می‌کنم و لبوفروش فریاد می‌زند لبو، لذت‌بخش است. اینجا مملکت خودم است و پایم روی زمین است و پدر و مادران ما در اینجا بودند. نسل ما حداقل ریشه داریم و هنوز پایبند سنت‌ها و فرهنگمان هستیم. کجا می‌توانستم شاهد این احترامی که مردم به من می‌گذارند، باشم».
تشویق بی‌امان حاضران در استودیو به وجدش می‌آورد و امید و انرژی را در دلش روشن می‌کند به گونه‌ای که وقتی مهران مدیری برای کمک برای بلندشدنش از کاناپه می‌آید، کمکش را رد می‌کند و در مقابل مردمی که ستایشش می‌کند تمام‌قد می‌ایستد و سپاسگزاری می‌کند.
مردی که روزها بعد از این مصاحبه هنوز هم امیدی برای پخش گفت‌وگو داشت، به مرور امیدش ناامید شد و همین مرد که با دیدن دوربین و تشویق حضار بیماری‌اش را فراموش می‌کرد، دیگر با کمک اطرافیانش هم به‌سختی از جایش بلند می‌شد.
گفت‌وگویی که ماه‌ها چرایی عدم پخشش از رسانه ملی حاشیه‌ساز شده بود، حالا به صورت غیررسمی از شبکه‌ای فارسی‌زبان سر درآورده است و میلیون‌ها بیننده مشتاق به دیدنش نشستند، با این تفاوت که دیگر مخاطب اصلی این برنامه در میانمان نیست و پخش آن به هر شکلی دردی را دوا نمی‌کند.
مدیران تلویزیون نمی‌دانند این نسخه از گفت‌وگو چطور به بیرون انتقال پیدا کرده و در شبکه‌ای فارسی‌زبان پخش شده است و از طرفی موضع صداوسیما در قبال گفت‌وگویی که تا امروز به صورت رسمی پخش نشده است چیست؟ بدون‌شک حواشی پخش گفت‌وگوی ناصر ملک‌مطیعی با مهران مدیری و پخش آن از شبکه‌ای ماهواره‌ای با پرسش‌های متعددی روبه‌رو است و باید دید در روزهای آینده چه واکنش‌هایی را در پی خواهد داشت.