|
کدخبر: 188384

الو شرق 88640260

درگذشت ابرمرد بامعرفت تاریخ سینمای ایران، بازیگر توانای یادها و خاطره‌ها، آقای ناصرخان ملک‌مطیعی را به جامعه هنری ایران و د‌وستداران هنر هفتم و مردم قدرشناس و فهیم این عرصه هنری تسلیت می‌گویم.
محمود بلیغیان- اصفهان
داروخانه‌های درمانگاه‌های بیمارستان‌های دکتر غرضی و دکتر علی شریعتی اصفهان که اختصاص به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی دارند از ساعت ۱۲ شب به بعد و تا صبح تعطیل هستند و به مراجعه‌کنندگان هیچ سرویسی ارائه نمی‌کنند و بیماران نیازمند به دارو و درمان و فوریت‌های پزشکی باید تا صبح منتظر بمانند یا داروهای خود را از بیرون، به‌صورت آزاد و با پرداخت کل هزینه دارو تهیه کنند. چرا‌؟!
یک مخاطب
به نظر من یکی از اقشار پردرآمد جامعه پزشکان هستند که بعضی از آنها درآمدهای بالایی دارند، ولی بیشترشان برای اینکه مالیات ندهند، در مطب‌هایشان کارت‌خوان ندارند! این مسئله به پنهان‌ماندن درآمدشان کمک می‌کند و دولت هم کاری به کارشان ندارد.
میدان غایب! هر بار که از میدان شهدا عبور می‌کنم، تابلوي میدان شهدا را مشاهده، اما میدان را نمی‌بینم. اینکه چرا میدانی وجود ندارد و غایب است، مشخص نیست. پیشنهاد می‌شود شهرداری در محل یادشده میدان کوچکی بسازد تا نماد میدان ژاله قدیم و شهدای فعلی حفظ شود.
وحید شیخی
هنرمندان خیابانی: عده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته هنر به علت نبود کار، سازی تهیه کرده و در برخی مکان‌ها می‌نوازند و می‌خوانند و از این طریق هنر و استعدادشان را به نمایش می‌گذارند تا بتوانند رضایت رهگذران را جلب و به آنان کمک کنند. کاش مسئولان به فکر جوانان مستعد و هنرمندان که از ناچاری به این روز افتاده‌اند، باشند.
نوید اکبری
درخواست انتقال تعمیرگاه‌ها: از شهرداری منطقه 14 تقاضا داریم تعمیرگاه‌های خیابان پیروزی، خیابان شکوفه را به منطقه غیرمسکونی انتقال دهند تا عابران، ساکنان و رهگذران به‌راحتی رفت‌وآمد کنند. پیاده‌روهای کم‌عرض جای تعمیرگاه نیست.
ایمانه عبدالخانی

درگذشت ابرمرد بامعرفت تاریخ سینمای ایران، بازیگر توانای یادها و خاطره‌ها، آقای ناصرخان ملک‌مطیعی را به جامعه هنری ایران و د‌وستداران هنر هفتم و مردم قدرشناس و فهیم این عرصه هنری تسلیت می‌گویم.
محمود بلیغیان- اصفهان
داروخانه‌های درمانگاه‌های بیمارستان‌های دکتر غرضی و دکتر علی شریعتی اصفهان که اختصاص به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی دارند از ساعت ۱۲ شب به بعد و تا صبح تعطیل هستند و به مراجعه‌کنندگان هیچ سرویسی ارائه نمی‌کنند و بیماران نیازمند به دارو و درمان و فوریت‌های پزشکی باید تا صبح منتظر بمانند یا داروهای خود را از بیرون، به‌صورت آزاد و با پرداخت کل هزینه دارو تهیه کنند. چرا‌؟!
یک مخاطب
به نظر من یکی از اقشار پردرآمد جامعه پزشکان هستند که بعضی از آنها درآمدهای بالایی دارند، ولی بیشترشان برای اینکه مالیات ندهند، در مطب‌هایشان کارت‌خوان ندارند! این مسئله به پنهان‌ماندن درآمدشان کمک می‌کند و دولت هم کاری به کارشان ندارد.
میدان غایب! هر بار که از میدان شهدا عبور می‌کنم، تابلوي میدان شهدا را مشاهده، اما میدان را نمی‌بینم. اینکه چرا میدانی وجود ندارد و غایب است، مشخص نیست. پیشنهاد می‌شود شهرداری در محل یادشده میدان کوچکی بسازد تا نماد میدان ژاله قدیم و شهدای فعلی حفظ شود.
وحید شیخی
هنرمندان خیابانی: عده‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته هنر به علت نبود کار، سازی تهیه کرده و در برخی مکان‌ها می‌نوازند و می‌خوانند و از این طریق هنر و استعدادشان را به نمایش می‌گذارند تا بتوانند رضایت رهگذران را جلب و به آنان کمک کنند. کاش مسئولان به فکر جوانان مستعد و هنرمندان که از ناچاری به این روز افتاده‌اند، باشند.
نوید اکبری
درخواست انتقال تعمیرگاه‌ها: از شهرداری منطقه 14 تقاضا داریم تعمیرگاه‌های خیابان پیروزی، خیابان شکوفه را به منطقه غیرمسکونی انتقال دهند تا عابران، ساکنان و رهگذران به‌راحتی رفت‌وآمد کنند. پیاده‌روهای کم‌عرض جای تعمیرگاه نیست.
ایمانه عبدالخانی