|

اعلام آمار کلی زلزله‌های سرزمین ایران در سال ۱۴۰۲

لرزه‌خیزترین استان‌ها کدام‌اند؟

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی: در روزهای پایانی سال 1402، لرزه‌خیزی یک‌ساله سرزمین ایران براساس داده‌‌های مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ارزیابی شد.

لرزه‌خیزترین استان‌ها کدام‌اند؟

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی: در روزهای پایانی سال 1402، لرزه‌خیزی یک‌ساله سرزمین ایران براساس داده‌‌های مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ارزیابی شد. بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تعداد کل زلزله‌هایی که با بزرگی 2.5 ریشتر و بزرگ‌تر از آن، در محدوده سرزمینی ایران رخ داده، هزار و ۹۰۲ زلزله بوده است. بر اساس این مطالعه درباره بزرگ‌ترین زلزله‌های سال گذشته، دو زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر در محدوه استان‌‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ داده است. همچنین تعداد زلزله‌‌های با بزرگی 5.5 تا 5.6 چهار زلزله بوده است که معادل دو دهم درصد از کل زلزله‌‌های یک سال گذشته است. تعداد زلزله‌هایی با بزرگی 5 تا 5.5 ریشتر ۹ زلزله و معادل نیم درصد کل زلزله‌‌های یک سال گذشته در محدوده سرزمینی ایران بوده است. تعداد زلزله‌‌های با بزرگی 4.5 تا 5 ریشتر ۱۶ زلزله و معادل هشت دهم درصد از کل زلزله‌‌های سال ۱۴۰۲ بوده است. تعداد زلزله‌هایی با بزرگی 4 تا 4.5 ریشتر ۸۰ زلزله برآورد شده که این تعداد معادل ۴.۲ درصد از کل زلزله‌ها بوده است. در این گزارش تعداد زلزله‌‌های سه تا چهار ریشتر ۵۱۵ زلزله و معادل ۲۷.۱ درصد کل زلزله‌ها تخمین زده شده است. همچنین تعداد زلزله‌‌های 2.5 تا سه ریشتر هزار و ۲۷۸ زلزله و معادل ۶۷.۲ درصد از کل زلزله‌‌های یک‌ساله اعلام شده است. در این میان استان‌‌های هرمزگان، کرمان و فارس دارای بیشترین رخدادهای لرزه‌ای بودند. در محدوده استان‌‌های کشور در سال 1402، تعداد 109 زلزله با بزرگی چهار و بزرگ‌تر از چهار ریشتر رخ داده است. در استان هرمزگان 19 زلزله بزرگ‌تر از چهار ریشتر و در استان فارس 11 زمین‌لرزه و در استان کرمان 9 زلزله با بزرگی چهار ریشتر و بزرگ‌تر از چهار ریشتر رخ داده است. در محدوده استان‌‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان، کردستان، گیلان، لرستان و محدوده استان مرکزی، زلزله با بزرگی چهار ریشتر یا بزرگ‌تر از آن رخ نداده است. بر اساس این گزارش در محدوده استان تهران، در سال 1402، تعداد زمین‌لرزه‌‌های رخ‌داده پنج زلزله با بزرگی بین 2.6 تا 2.8 بوده است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها