|

‌کروز پنجاه‌وسومین شرکت برتر ایران شناخته شد

شرکت کروز به‌عنوان پنجاه‌و‌سومین شرکت برتر ایران شناخته شد و نام این مجموعه خصوصی در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت. این ارزیابی از طرف سازمان مدیریت صنعتی کشور و پس از بررسی عملکرد صدها شرکت در حوزه‌های مختلف اعلام شده است. شرکت صنایع تولیدی کروز سال قبل و در سال 1399 نیز رتبه 55 را به دست آورده بود که نشان‌دهنده روند رو به رشد این مجموعه تولیدی است.

‌کروز پنجاه‌وسومین شرکت برتر ایران شناخته شد

شرکت کروز به‌عنوان پنجاه‌و‌سومین شرکت برتر ایران شناخته شد و نام این مجموعه خصوصی در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت. این ارزیابی از طرف سازمان مدیریت صنعتی کشور و پس از بررسی عملکرد صدها شرکت در حوزه‌های مختلف اعلام شده است. شرکت صنایع تولیدی کروز سال قبل و در سال 1399 نیز رتبه 55 را به دست آورده بود که نشان‌دهنده روند رو به رشد این مجموعه تولیدی است.

شرکت کروز در رقابت با شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و بانک‌ها و مؤسسات مالی توانسته به این جایگاه دست پیدا کند. شرکت‌ها نفتی، پتروشیمی و معدنی به دلیل بهره‌مندی از منابع طبیعی و نفتی شانس بیشتری برای فروش بیشتر دارند و به‌همین‌ترتیب افزایش نرخ تورم فضا را برای بهبود رتبه بنگاه‌های مالی و بانکی مهیا می‌کند؛ اما دانش‌بنیان بودن، داخلی‌سازی قطعات فناورانه و توسعه خطوط تولید از‌جمله عواملی هستند که کروز را به‌عنوان یک مجموعه تولیدی به این جایگاه رسانده است. این شرکت بالغ بر 14 هزار نفر نیروی انسانی دارد و بسیاری از قطعات پیچیده خودرویی را تولید می‌کند.

سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی از سال 1377 رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را هر‌ساله در گزارشی منتشر می‌کند. این رتبه‌بندی منجر به دسترسی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و رقبا به آمار و اطلاعات قابل اعتماد از بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود. ارزیابی‌های این شرکت بر ‌اساس میزان فروش بنگاه‌های اقتصادی است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها