|

کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری

نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری امروز در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. کارآفرینی اجتماعی جدیدترین گفتمان و راهبرد از حوزه معرفتی پارادایم توسعه پایدار است که در عصر فراپست‌مدرن برای کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری امروز در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. کارآفرینی اجتماعی جدیدترین گفتمان و راهبرد از حوزه معرفتی پارادایم توسعه پایدار است که در عصر فراپست‌مدرن برای کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. این مفهوم راهبردی بر پایه نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در اکثر کشور‌های پیشرفته گسترش یافته است. توسعه گردشگری پایدار بهترین زمینه و بستر برای گسترش عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی است که مشارکت جامعه محلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کاهش فقر و توانمندسازی اقشار محروم به‌ویژه زنان، مردم حاشیه شهرهای بزرگ و روستاییان را فراهم می‌کند. تحقق جامعه هوشمند و پایدار با ایجاد کسب‌وکار‌های نوین با هدف خلق ثروت و ارزش‌های رفاهی و ملاحظه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی با استفاده از نوآوری میسر می‌شود. در دو دهه اخیر و به ویژه با ظهور نسل جوان جست‌وجوگر در فضای فناوری‌های نو، اقتصاد مشارکتی بر پایه کارآفرینی‌های پیشرفته و مبتنی بر کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) و سکوهای الکترونیکی (پلتفرم‌ها) بسیاری از ظرفیت‌های معطل‌مانده و بلااستفاده از منابع انسانی و مادی را فعال و بهره‌گیری از آنها را میسر کرده است و گروه‌های کارآفرین در جامعه نو با پس‌راندن بسیاری از مفاهیم کهنه، چشم‌اندازی دیگر برای فعالیت در ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) گشوده‌اند. کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی با رویکرد گردشگری بر حسب محور ارتباط کارآفرینی پیشرفته و جامعه پایدار و هوشمند، تجارب و گزارش‌های ملی و بین‌المللی درخصوص توسعه مقاصد گردشگری پایدار، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب، ایجاد کسب‌وکارهای جدید برای تحقق اشتغال‌زایی، فقرزدایی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، مشارکت جامعه محلی، توانمندسازی زنان، روستاییان و مردم حاشیه شهرهای بزرگ، نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین در گردشگری پایدار و معرفی فرصت‌های کارآفرینانه بر حسب مقصد‌ها و جاذبه‌های گردشگری فرهنگی، طبیعی و خدماتی کشور ایران ساماندهی شده است. تاکنون حدود 66 مقاله به این کنفرانس بین‌المللی رسیده است و استادان و پژوهشگران از ایران و دانشگاه‌های انگلستان، مالزی، ایتالیا، ایرلند و دانمارک در آن به صورت مجازی سخنرانی خواهند کرد. دانشگاه تهران در ایفای مسئولیت اجتماعی دانش‌محور خود و در راستای تحقق راهبرد مرجعیت علمی، بین‌المللی‌شدن و توسعه گفتمان کارآفرینی در جامعه، این کنفرانس بین‌المللی را در دانشکده کارآفرینی برگزار می‌کند. بعد از این هر سال به منظور ساماندهی پژوهش‌ها و نهادینه‌شدن دانش در این خصوص و کمک به سیاست‌گذاری و آموزش و توسعه مفاهیم کارآفرینی اجتماعی و گردشگری پایدار این کنفرانس را به‌صورت بین‌المللی برگزار خواهد کرد. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، راهبرد‌های فناورانه کارآفرینی اجتماعی می‌تواند نقشه راهی مناسب برای کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کشور باشد.