|

روی خوش طالبان به زنان خارجی

آن چیزی که در خبرها درباره افغانستان منتشر می‌شود، بیشتر درباره مسائل و مشکلات و محدودیت‌هایی است که افغانستانی‌ها زیر سلطه طالبان تجربه می‌کنند.

روی خوش طالبان به زنان خارجی

آن چیزی که در خبرها درباره افغانستان منتشر می‌شود، بیشتر درباره مسائل و مشکلات و محدودیت‌هایی است که افغانستانی‌ها زیر سلطه طالبان تجربه می‌کنند. البته ایندیپندنت گزارشی از یوتیوبرهای زن خارجی منتشر کرده که در آن یکی دو زن یوتیوبر بریتانیایی به راحتی در شهرهای مختلف افغانستان در حال عبور و مرور هستند و در ویدئوهای خود از زیبایی، غذا و صلح و آرامش موجود در این کشور زیر سطله طالبان می‌گویند. در یکی از این ویدئوها که متعلق به اما ویتروس اسکاتلندی است، او درحالی‌که روسری بر سر دارد در حال خواندن آهنگ و دست‌زدن در یک ماشین است. در این فیلم ایما ویترس با همکاران مرد خود در یک خودرو به سمت شهر قلات، مرکز استان زابل- از پردرگیری‌ترین و ناامن‌ترین مناطق افغانستان در ۲۰ سال گذشته- می‌رود.  در قسمت‌هایی، او خودش رانندگی می‌کند و در میانه راه، همه با موسیقی بلند انگلیسی داخل خودرو می‌رقصند. او با انتشار این ویدئو در اینستاگرام‌ نوشت: «یک سرباز طالبان با موتورسیکلت از کنار ما گذشت و گفت که موسیقی را خاموش کنیم و در ایست‌ بازرسی بعدی توقف کنیم. ما در ایست‌ بازرسی توقف کردیم. هیچ اتفاق بدی نیفتاد؛ دوباره راه افتادیم و به موسیقی و رقص ادامه می‌دهیم». گفته می‌شود این تصاویر مربوط به کارزاری است که زیر نظر طالبان در حال برگزاری است و این ویدئوها با واکنش شدید کاربران افغانستانی در سراسر جهان روبه‌رو شده و معتقدند این فیلم‌ها، ماسکی بر چهره واقعی طالبان است.