|
کدخبر: 845995

شوراها و نظارت استصوابی؟

موضوع شوراها از چند زاویه لطمه خورده است. حالا ممکن است یکی هم سایه‌انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری باشد؛ اما اگر بخواهیم درمورد اینکه شوراها چگونه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته‌اند، سخن بگوییم، باید به بحث دخالت سیاسی در امر تأیید صلاحیت افراد و بحث نظارت استصوابی اشاره کرد. تأیید صلاحیت فی‌نفسه مسئله‌ای طبیعی و بدیهی است. اینکه باید افراد برای امر مهمی مثل مدیریت شهری، واجد صلاحیت باشند یک امر بدیهی است و اینکه این صلاحیت توسط مراجع صالحه و صاحب توان تأیید بشود هم مسئله‌ای بدیهی است.

موضوع شوراها از چند زاویه لطمه خورده است. حالا ممکن است یکی هم سایه‌انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری باشد؛ اما اگر بخواهیم درمورد اینکه شوراها چگونه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته‌اند، سخن بگوییم، باید به بحث دخالت سیاسی در امر تأیید صلاحیت افراد و بحث نظارت استصوابی اشاره کرد. تأیید صلاحیت فی‌نفسه مسئله‌ای طبیعی و بدیهی است. اینکه باید افراد برای امر مهمی مثل مدیریت شهری، واجد صلاحیت باشند یک امر بدیهی است و اینکه این صلاحیت توسط مراجع صالحه و صاحب توان تأیید بشود هم مسئله‌ای بدیهی است. مشکل آنجاست که متأسفانه سلایق سیاسی و سلایق شخصی و حتی مسائل دیگری در این روند ورود کرده است. و ما حتی تا قبل از این دوره تصور می‌کردیم که شاید در انتخابات شوراها کمترین دخالت دستگاه‌های نظارتی و سیاسی و بحث نظارت استصوابی را داریم؛ چرا‌که بالاخره نظارت و تأیید و تشخیص صلاحیت‌ها بر عهده مجلس است و به آن شکل نظارت استصوابی هم وجود ندارد؛ اما متأسفانه شاهد بودیم که با برخوردهای سیاسی و حذفی و محدود‌کردن طیف شرکت‌کنندگان و استفاده از ابزار صلاحیت، تلاش کردند یک طیف سیاسی خاص از جرگه انتخابات شوراها حذف شود. البته به طور کامل و آن‌طورکه در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، این امر در شوراها اتفاق نیفتاد.

* رئیس کمیته محیط زیست شورای سوم شهر تهران