|
کدخبر: 305837

‌تأیید اصالت فایل صوتی‌ جلسه فرماندهان

فارس با تأیید اصالت فایل صوتی جلسه فرماندهان سپاه اعلام کرده که به‌زودی جزئیات و اطلاعات دقیق‌تری از این ماجرا را منتشر می‌کند. این خبرگزاری نوشته که پیگیری‌های خبرگزاری فارس از منابع مطلع درباره فایل منتشرشده از دو نفر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران حاکی از صحت این فایل صوتی است. به گزارش فارس در بخشی از این فایل صوتی، معاون اقتصادی وقت سپاه، تخلف یکی از مدیران اقتصادی را گزارش می‌دهد. در ادامه سردار جعفری می‌گوید: «اگر احساس کنم فردی در این ماجرا تخلفی کرده تا آخر پیگیری می‌کنم. حتی اگر نفع شخصی هم نداشته باشد اما برای عدم کنترل و عدم نظارت مبالغ حیف‌ومیل‌شده باید جواب‌گو باشد». دیروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اتهامات مربوط به تخلفات مطرح‌شده در فایل صوتی بررسی قضائی شده است، تأکید کرد: در بررسی قاطع و صریح به این پرونده برای تخلفاتی که رخ داده، حکم صادر و مشخص شده که بخش زیادی از ادعاها نیز دروغ بوده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به فایل صوتی منتسب به یکی از جلسات فرماندهان نظامی، گفت: اینکه در یک دستگاه تخلف رخ دهد مسئله عجیبی نیست اما مهم‌‌تر آن است که این تخلفات شناسایی شده و به آنها رسیدگی می‌شود و افراد متخلف مجازات می‌شوند. وی ادامه داد: حتی اگر تخلف اندک باشد، در دستگاه‌های مختلف پذیرفته‌شده نیست و این تخلفات در بخش‌های نظارتی باصراحت رسیدگی شده است. البته ما از دشمن انتظار نداریم ابعاد دیگر این ماجرا یعنی رسیدگی به تخلف و مجازات مجرمان را برجسته کند، چراکه دشمن به‌دنبال تخریب نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران است که عملکرد آنها منجر به تأمین امنیت مردم ایران و منطقه و نابودی گروه‌های تروریستی وابسته به سعودی‌ها و آمریکا شده است. توانگر خاطرنشان کرد: در ماجرای انتشار این فایل، نام افراد مختلف برده می‌شود که فرافکنی است و رسانه‌های معاند، ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و امنیت مردم را هدف قرار داده‌اند. اینکه عده‌ای در داخل با هدف حمله به رئیس مجلس از این فایل صوتی استفاده می‌کنند، خواسته یا ناخواسته در حال تبلیغ علیه نظام بوده و پازل دشمنان علیه سپاه را تکمیل می‌کنند. غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس هم در واکنش به فایل پخش‌شده از جلسه فرماندهان سپاه، اظهار کرد: «این موارد در راستای تخریب سپاه است. در این ایام سپاه یک موشک استراتژیک و راهبردی را رونمایی کرده است و دشمنان به دنبال تخریب چهره سپاه هستند. نیرویی که امروز در مقابل دشمنان این کشور، در خط مقدم ایستادگی کرده، سپاه پاسداران عزیز ماست. دشمنان تلاش می‌کنند با تخریب چهره‌ها و فرماندهان سپاه به مردم نشان دهند که سپاه ناکارآمد است و خدایی نکرده مشکل دارد. اینها همه توطئه و فتنه‌ای است که در راستای جنگ سایبری علیه انقلاب اسلامی تدارک دیده‌اند». این نماینده مجلس درباره محتوای این فایل صوتی، بیان کرد: «این فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده است، هیچ مفهومی ندارد، یعنی کسی نمی‌تواند صدا را به‌درستی تشخیص دهد. این نوع کارها را هر فرد دیگری می‌تواند درست و برای تخریب افراد استفاده کند. این‌ مسائل، مسائلی نیست که بتوان به آن استناد کرد. هر آدم عاقلی می‌تواند بفهمد که اینها دست‌ساخته و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه‌ای است؛ بنابراین از ساحت سپاه و فرمانده‌هایش یقینا به دور است و هیچ استنادی به این اراجیفی که دشمن ساخته است، نمی‌توان کرد». شریعتی تأکید کرد: «در قریب به 40 سالی که هم‌رزم و کنارشان بودیم، جز برادری، ایثار، ازخودگذشتگی، هماهنگی و همکاری، چه در فرماندهان جز و چه در فرماندهان رده‌بالا ندیده‌ایم. آنچه از نزدیک شاهد بودیم، این بود که در مسیر مأموریت‌ها نسبت به یکدیگر گذشت داشتند، در جاهایی که نیاز به فداکاری بود، هر فرمانده‌ای جلوتر از فرمانده دیگر پا به عرصه خطر می‌گذاشت. این تهمت‌ها از سپاه و فرمانده‌هایش به دور است».

فارس با تأیید اصالت فایل صوتی جلسه فرماندهان سپاه اعلام کرده که به‌زودی جزئیات و اطلاعات دقیق‌تری از این ماجرا را منتشر می‌کند. این خبرگزاری نوشته که پیگیری‌های خبرگزاری فارس از منابع مطلع درباره فایل منتشرشده از دو نفر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران حاکی از صحت این فایل صوتی است. به گزارش فارس در بخشی از این فایل صوتی، معاون اقتصادی وقت سپاه، تخلف یکی از مدیران اقتصادی را گزارش می‌دهد. در ادامه سردار جعفری می‌گوید: «اگر احساس کنم فردی در این ماجرا تخلفی کرده تا آخر پیگیری می‌کنم. حتی اگر نفع شخصی هم نداشته باشد اما برای عدم کنترل و عدم نظارت مبالغ حیف‌ومیل‌شده باید جواب‌گو باشد». دیروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اتهامات مربوط به تخلفات مطرح‌شده در فایل صوتی بررسی قضائی شده است، تأکید کرد: در بررسی قاطع و صریح به این پرونده برای تخلفاتی که رخ داده، حکم صادر و مشخص شده که بخش زیادی از ادعاها نیز دروغ بوده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به فایل صوتی منتسب به یکی از جلسات فرماندهان نظامی، گفت: اینکه در یک دستگاه تخلف رخ دهد مسئله عجیبی نیست اما مهم‌‌تر آن است که این تخلفات شناسایی شده و به آنها رسیدگی می‌شود و افراد متخلف مجازات می‌شوند. وی ادامه داد: حتی اگر تخلف اندک باشد، در دستگاه‌های مختلف پذیرفته‌شده نیست و این تخلفات در بخش‌های نظارتی باصراحت رسیدگی شده است. البته ما از دشمن انتظار نداریم ابعاد دیگر این ماجرا یعنی رسیدگی به تخلف و مجازات مجرمان را برجسته کند، چراکه دشمن به‌دنبال تخریب نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران است که عملکرد آنها منجر به تأمین امنیت مردم ایران و منطقه و نابودی گروه‌های تروریستی وابسته به سعودی‌ها و آمریکا شده است. توانگر خاطرنشان کرد: در ماجرای انتشار این فایل، نام افراد مختلف برده می‌شود که فرافکنی است و رسانه‌های معاند، ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و امنیت مردم را هدف قرار داده‌اند. اینکه عده‌ای در داخل با هدف حمله به رئیس مجلس از این فایل صوتی استفاده می‌کنند، خواسته یا ناخواسته در حال تبلیغ علیه نظام بوده و پازل دشمنان علیه سپاه را تکمیل می‌کنند. غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس هم در واکنش به فایل پخش‌شده از جلسه فرماندهان سپاه، اظهار کرد: «این موارد در راستای تخریب سپاه است. در این ایام سپاه یک موشک استراتژیک و راهبردی را رونمایی کرده است و دشمنان به دنبال تخریب چهره سپاه هستند. نیرویی که امروز در مقابل دشمنان این کشور، در خط مقدم ایستادگی کرده، سپاه پاسداران عزیز ماست. دشمنان تلاش می‌کنند با تخریب چهره‌ها و فرماندهان سپاه به مردم نشان دهند که سپاه ناکارآمد است و خدایی نکرده مشکل دارد. اینها همه توطئه و فتنه‌ای است که در راستای جنگ سایبری علیه انقلاب اسلامی تدارک دیده‌اند». این نماینده مجلس درباره محتوای این فایل صوتی، بیان کرد: «این فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده است، هیچ مفهومی ندارد، یعنی کسی نمی‌تواند صدا را به‌درستی تشخیص دهد. این نوع کارها را هر فرد دیگری می‌تواند درست و برای تخریب افراد استفاده کند. این‌ مسائل، مسائلی نیست که بتوان به آن استناد کرد. هر آدم عاقلی می‌تواند بفهمد که اینها دست‌ساخته و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه‌ای است؛ بنابراین از ساحت سپاه و فرمانده‌هایش یقینا به دور است و هیچ استنادی به این اراجیفی که دشمن ساخته است، نمی‌توان کرد». شریعتی تأکید کرد: «در قریب به 40 سالی که هم‌رزم و کنارشان بودیم، جز برادری، ایثار، ازخودگذشتگی، هماهنگی و همکاری، چه در فرماندهان جز و چه در فرماندهان رده‌بالا ندیده‌ایم. آنچه از نزدیک شاهد بودیم، این بود که در مسیر مأموریت‌ها نسبت به یکدیگر گذشت داشتند، در جاهایی که نیاز به فداکاری بود، هر فرمانده‌ای جلوتر از فرمانده دیگر پا به عرصه خطر می‌گذاشت. این تهمت‌ها از سپاه و فرمانده‌هایش به دور است».