|
کدخبر: 305449

دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای ‌ به رئیس دستگاه قضا

دستور تجدید رسیدگی به جرائم متهمان سیاسی را صادر کنید

شرق: دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه بابت آزادی کیوان صمیمی تشکر کرد. دوازدهم بهمن بود که خبر آزادی کیوان صمیمی روزنامه‌نگار فعال ملی مذهبی از زندان منتشر شد. مصطفی نیلی وکیل او در توییترش نوشت: «با توجه به گزارش پزشکی قانونی درمورد وضعیت جسمانی کیوان صمیمی با دستور دادستان و مستند به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم ایشان متوقف و موقتا از زندان آزاد شدند». پیش از این الیاس حضرتی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت کیوان صمیمی‌بهبهانی و درخواست بررسی پرونده وی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی نوشته بود: جناب محسنی اژه‌ای اخیرا در مسیر ایجاد تحول و تعالی در قوه قضائیه با همت شما اقداماتی در حال انجام است که امیدواری به تحقق عدالت را افزون کرده است. او همچنین در پایان نامه‌خود نوشته بود: «دبیرکل حزب اعتماد ملی در پایان این نامه خواهان اصلاح روند تبدیل جرم سیاسی به جرم امنیتی و محاکمه متهمان سیاسی در دادگاه‌های خاص، تجدید رسیدگی به جرائم متهمان سیاسی بر اساس قانون جرم سیاسی، در نظر گرفتن تخفیفات جدی و فراهم‌کردن زمینه آزادی زندانیان سیاسی و همچنین برخورداری این زندانیان از امکانات و حقوقشان در زندان شد». حال الیاس حضرتی در نامه‌ای جدید ضمن تشکر از رئیس دستگاه قضا نوشته است: «در خبرها خواندم که حکم آزادی موقت جناب آقای کیوان صمیمی‌بهبهانی از سوی قوه ‌قضائیه صادر شده است. از آنجا که اینجانب در نامه مورخ سوم بهمن ماه به حضرتعالی، خواستار آزادی این فعال سیاسی شده بودم، این اقدام قوه قضماییه را توجمه به مطالبات منطقی و معقول سیاسیون، دلسوزان و خیرخواهان تلقی می‌کنم و وظیفه خود‌ می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را از شما به خاطر انجام این اقدام خیر ابراز کنم.» او همچنین در پایان نامه خود نوشته است «پیش‌تر از سر خیرخواهی برای شما نوشته بودم که «جنابعالی می‌توانید دستور تجدید رسیدگی به جرائم متهمان سیاسی را براساس قانون جرم سیاسی صادر کنید، یا با در‌نظرگرفتن تخفیفات جدی، زمینه آزادی آنان را فراهم آورید. در هر صورت دستور دهید همت این دست از زندانیان مادامی که در زندان هستند، از همه امکانات حقوقی برخوردار باشند که قانون برای زندانیان سیاسی درنظر گرفته است.امیدوارم با دستور صریح جنابعالی در این زمینه گام بزرگی برای تعالی وضعیت قضائی کشور برداشته شود». لازم به توضیح است کیوان صمیمی که سابقه زندان قبل از انقلاب و حوادث ۸۸ را دارد، در روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم‌زمان با روز جهانی کارگر در تجمعی که در جلوی مجلس شکل گرفته بود، به همراه تعدادی دیگر دستگیر و روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ به‌طور موقت آزاد شد، صمیمی در خرداد ۱۳۹۹ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل سه سال زندان محکوم شد و در مرداد ۱۳۹۹ این حکم را تأیید کرد. او در واکنش به تأیید حکم سه سال زندان گفته‌ است «هیچ‌وقت از گفتن حق منصرف نشده‌ام و پس از کشیدن این سه سال هم چنانچه زنده بمانم، منصرف نخواهم شد».

شرق: دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه بابت آزادی کیوان صمیمی تشکر کرد. دوازدهم بهمن بود که خبر آزادی کیوان صمیمی روزنامه‌نگار فعال ملی مذهبی از زندان منتشر شد. مصطفی نیلی وکیل او در توییترش نوشت: «با توجه به گزارش پزشکی قانونی درمورد وضعیت جسمانی کیوان صمیمی با دستور دادستان و مستند به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم ایشان متوقف و موقتا از زندان آزاد شدند». پیش از این الیاس حضرتی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت کیوان صمیمی‌بهبهانی و درخواست بررسی پرونده وی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی نوشته بود: جناب محسنی اژه‌ای اخیرا در مسیر ایجاد تحول و تعالی در قوه قضائیه با همت شما اقداماتی در حال انجام است که امیدواری به تحقق عدالت را افزون کرده است. او همچنین در پایان نامه‌خود نوشته بود: «دبیرکل حزب اعتماد ملی در پایان این نامه خواهان اصلاح روند تبدیل جرم سیاسی به جرم امنیتی و محاکمه متهمان سیاسی در دادگاه‌های خاص، تجدید رسیدگی به جرائم متهمان سیاسی بر اساس قانون جرم سیاسی، در نظر گرفتن تخفیفات جدی و فراهم‌کردن زمینه آزادی زندانیان سیاسی و همچنین برخورداری این زندانیان از امکانات و حقوقشان در زندان شد». حال الیاس حضرتی در نامه‌ای جدید ضمن تشکر از رئیس دستگاه قضا نوشته است: «در خبرها خواندم که حکم آزادی موقت جناب آقای کیوان صمیمی‌بهبهانی از سوی قوه ‌قضائیه صادر شده است. از آنجا که اینجانب در نامه مورخ سوم بهمن ماه به حضرتعالی، خواستار آزادی این فعال سیاسی شده بودم، این اقدام قوه قضماییه را توجمه به مطالبات منطقی و معقول سیاسیون، دلسوزان و خیرخواهان تلقی می‌کنم و وظیفه خود‌ می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را از شما به خاطر انجام این اقدام خیر ابراز کنم.» او همچنین در پایان نامه خود نوشته است «پیش‌تر از سر خیرخواهی برای شما نوشته بودم که «جنابعالی می‌توانید دستور تجدید رسیدگی به جرائم متهمان سیاسی را براساس قانون جرم سیاسی صادر کنید، یا با در‌نظرگرفتن تخفیفات جدی، زمینه آزادی آنان را فراهم آورید. در هر صورت دستور دهید همت این دست از زندانیان مادامی که در زندان هستند، از همه امکانات حقوقی برخوردار باشند که قانون برای زندانیان سیاسی درنظر گرفته است.امیدوارم با دستور صریح جنابعالی در این زمینه گام بزرگی برای تعالی وضعیت قضائی کشور برداشته شود». لازم به توضیح است کیوان صمیمی که سابقه زندان قبل از انقلاب و حوادث ۸۸ را دارد، در روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم‌زمان با روز جهانی کارگر در تجمعی که در جلوی مجلس شکل گرفته بود، به همراه تعدادی دیگر دستگیر و روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ به‌طور موقت آزاد شد، صمیمی در خرداد ۱۳۹۹ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل سه سال زندان محکوم شد و در مرداد ۱۳۹۹ این حکم را تأیید کرد. او در واکنش به تأیید حکم سه سال زندان گفته‌ است «هیچ‌وقت از گفتن حق منصرف نشده‌ام و پس از کشیدن این سه سال هم چنانچه زنده بمانم، منصرف نخواهم شد».