|
کدخبر: 305110

نور نوشت

با بالا‌رفتن هزینه تعمیر و نگهداری لنج‌های چوبی، برخی از مردم آبادان لنج‌های قدیمی خود را در ساحل اروندرود رها کرده‌اند. عکس: حسین عبدالله‌اصل،‌تسنیم

با بالا‌رفتن هزینه تعمیر و نگهداری لنج‌های چوبی، برخی از مردم آبادان لنج‌های قدیمی خود را در ساحل اروندرود رها کرده‌اند. عکس: حسین عبدالله‌اصل،‌تسنیم