|
کدخبر: 304952

چرا روس‌ها کالای ایرانی نمی‌خرند؟

ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه معتقد است برخی سیاست‌های داخلی اشتباه باعث پایین‌ماندن آمار صادرات غیرنفتی و به‌طور خاص صادرات به روسیه شده است. هادی تیزهوش‌تابان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در سال جاری، ما توانسته‌ایم سطح تجارت خود با اعضای اوراسیا را افزایش دهیم. در سال جاری میزان تجارت ما با این منطقه از مرز دو‌‌میلیارد‌و ۱۶۶ میلیون دلار عبور کرده که افزایشی حدودا ۴۰‌درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. او با اشاره به روند افزایشی واردات از اوراسیا بیان کرد: در سال جاری، واردات ما از این منطقه به یک‌میلیارد‌و ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که افزایشی ۴۵‌درصدی را نشان می‌دهد و در مقابل ما به اوراسیا صادراتی حدودا ۸۷۸ میلیون دلاری داشته‌ایم و به این ترتیب تراز کل تجاری ما در تعامل با این منطقه منفی است؛ هرچند در نگاه جزئی، جز روسیه، تراز تجاری ایران با دیگر کشورهای این منطقه مثبت بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه واردات اصلی ایران از اوراسیا به نیازهای اساسی کشور باز‌می‌گردد، بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، گندم و روغن آفتاب‌گردان به‌عنوان دو کالای اساسی، اصلی‌ترین واردات ایران از این کشور بوده است. ما در مقابل به کشورهایی نظیر روسیه مرکبات، صیفی‌جات، خشکبار و میله‌های آهنی و فلزی صادر می‌کنیم. به این ترتیب، کالاهای مهمی از روسیه به ایران صادر می‌شود. تیزهوش‌تابان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود عضویت در اوراسیا، همچنان صادرات ایران به روسیه پایین‌تر از واردات است، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که بازار روسیه، بسیار بزرگ و قابل دسترسی است و ما قطعا مقدمات لازم برای افزایش صادرات به این کشور را داریم، اما برای بررسی چرایی پایین‌ماندن صادرات باید این سؤال را بپرسیم که در داخل چه شرایطی برای افزایش صادرات فراهم کرده‌ایم؟

ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه معتقد است برخی سیاست‌های داخلی اشتباه باعث پایین‌ماندن آمار صادرات غیرنفتی و به‌طور خاص صادرات به روسیه شده است. هادی تیزهوش‌تابان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در سال جاری، ما توانسته‌ایم سطح تجارت خود با اعضای اوراسیا را افزایش دهیم. در سال جاری میزان تجارت ما با این منطقه از مرز دو‌‌میلیارد‌و ۱۶۶ میلیون دلار عبور کرده که افزایشی حدودا ۴۰‌درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. او با اشاره به روند افزایشی واردات از اوراسیا بیان کرد: در سال جاری، واردات ما از این منطقه به یک‌میلیارد‌و ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که افزایشی ۴۵‌درصدی را نشان می‌دهد و در مقابل ما به اوراسیا صادراتی حدودا ۸۷۸ میلیون دلاری داشته‌ایم و به این ترتیب تراز کل تجاری ما در تعامل با این منطقه منفی است؛ هرچند در نگاه جزئی، جز روسیه، تراز تجاری ایران با دیگر کشورهای این منطقه مثبت بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه واردات اصلی ایران از اوراسیا به نیازهای اساسی کشور باز‌می‌گردد، بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، گندم و روغن آفتاب‌گردان به‌عنوان دو کالای اساسی، اصلی‌ترین واردات ایران از این کشور بوده است. ما در مقابل به کشورهایی نظیر روسیه مرکبات، صیفی‌جات، خشکبار و میله‌های آهنی و فلزی صادر می‌کنیم. به این ترتیب، کالاهای مهمی از روسیه به ایران صادر می‌شود. تیزهوش‌تابان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود عضویت در اوراسیا، همچنان صادرات ایران به روسیه پایین‌تر از واردات است، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که بازار روسیه، بسیار بزرگ و قابل دسترسی است و ما قطعا مقدمات لازم برای افزایش صادرات به این کشور را داریم، اما برای بررسی چرایی پایین‌ماندن صادرات باید این سؤال را بپرسیم که در داخل چه شرایطی برای افزایش صادرات فراهم کرده‌ایم؟