|
کدخبر: 304674

واکنش انجمن اسلامی مدرسین به اخراج محمد فاضلی:

حذف دانشگاهیان متعهد تبعات جبران‌ناپذیری دارد

جماران: انجمن اسلامی دانشگاه در بیانیه‌ای نسبت به اخراج محمد فاضلی، استاد دانشگاه اعلام کرد: در شرایطی که جامعه ما به دلیل انواع مشکلات بیش از هر زمانی نیازمند اندیشمندان و خردمندان متعهد و با‌شهامتی است که توسعه، سربلندی و اعتلای ایران خواست و دغدغه اصلی آنهاست، متأسفانه شاهد حرکتی انحطاط‌آمیز از سوی برخی متولیان امور هستیم. در این بیانیه آمده است: شخصیتی مانند دکتر محمد فاضلی که فارغ از منافع شخصی و گروهی، دانش خود را در خدمت جامعه قرار داده است و با فهم عمیق، مسائل کلیدی جامعه ایران را تحلیل کرده و خطاها و نقصان‌های حاکمیتی در رفع مشکلات کشور را شجاعانه و مشفقانه گوشزد نموده است، به جای اینکه «قدر ببیند و بر صدر نشیند» به بهانه‌های نازل اداری و اِعمال برخی تنگ‌‌نظری‌های سیاسی، به نحوی حیرت‌آور و بسیار دور از حکمت و خردمندی از دانشگاه اخراج می‌شود. در ادامه این بیانیه آمده است: دکتر فاضلی که همه همکاران دانشگاهی و دردمندان جامعه ایرانی ایشان را به عنوان جامعه‌شناسی فاضل، توانا، متعهد و دلسوز می‌شناسند، چرا باید از دانشگاه اخراج شود؟ بدون شک حذف دانشگاهیان متعهد همچون دکتر محمد فاضلی خسارات جبران‌ناپذیری را بر نظام دانایی و دانشگاهی کشور تحمیل خواهد کرد و دانشگاه‌ها را از افراد اندیشمند و با‌شهامت که برای توسعه دانش‌بنیاد ایران و آینده این سرزمین وجودشان بسیار ضروری است، تهی خواهد کرد. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن نکوهش اخراج دکتر محمد فاضلی توسط هیئت جذب دانشگاه شهید بهشتی، هرگونه اقدام تنگ‌نظرانه مشابه را نه‌تنها شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند، بلکه آن را در تعارض آشکار با ارزش‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی می‌شمارد. بر این اساس، انجمن خواستار تجدید‌نظر فوری در این تصمیم است و از مسئولان محترم و در رأس آنها رئیس‌جمهور محترم مجدانه می‌خواهد مانع از وارد‌شدن چنین خسارت بزرگی به دانشگاه و جامعه گردد و از همه همکاران و تشکل‌های دانشگاهی انتظار دارد به نحو مقتضی و قانونی مراتب اعتراض خود را نسبت به این قبیل رویه‌ها و اقدامات تنگ‌نظرانه و خسارت‌بار اعلام نمایند.

جماران: انجمن اسلامی دانشگاه در بیانیه‌ای نسبت به اخراج محمد فاضلی، استاد دانشگاه اعلام کرد: در شرایطی که جامعه ما به دلیل انواع مشکلات بیش از هر زمانی نیازمند اندیشمندان و خردمندان متعهد و با‌شهامتی است که توسعه، سربلندی و اعتلای ایران خواست و دغدغه اصلی آنهاست، متأسفانه شاهد حرکتی انحطاط‌آمیز از سوی برخی متولیان امور هستیم. در این بیانیه آمده است: شخصیتی مانند دکتر محمد فاضلی که فارغ از منافع شخصی و گروهی، دانش خود را در خدمت جامعه قرار داده است و با فهم عمیق، مسائل کلیدی جامعه ایران را تحلیل کرده و خطاها و نقصان‌های حاکمیتی در رفع مشکلات کشور را شجاعانه و مشفقانه گوشزد نموده است، به جای اینکه «قدر ببیند و بر صدر نشیند» به بهانه‌های نازل اداری و اِعمال برخی تنگ‌‌نظری‌های سیاسی، به نحوی حیرت‌آور و بسیار دور از حکمت و خردمندی از دانشگاه اخراج می‌شود. در ادامه این بیانیه آمده است: دکتر فاضلی که همه همکاران دانشگاهی و دردمندان جامعه ایرانی ایشان را به عنوان جامعه‌شناسی فاضل، توانا، متعهد و دلسوز می‌شناسند، چرا باید از دانشگاه اخراج شود؟ بدون شک حذف دانشگاهیان متعهد همچون دکتر محمد فاضلی خسارات جبران‌ناپذیری را بر نظام دانایی و دانشگاهی کشور تحمیل خواهد کرد و دانشگاه‌ها را از افراد اندیشمند و با‌شهامت که برای توسعه دانش‌بنیاد ایران و آینده این سرزمین وجودشان بسیار ضروری است، تهی خواهد کرد. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن نکوهش اخراج دکتر محمد فاضلی توسط هیئت جذب دانشگاه شهید بهشتی، هرگونه اقدام تنگ‌نظرانه مشابه را نه‌تنها شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند، بلکه آن را در تعارض آشکار با ارزش‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی می‌شمارد. بر این اساس، انجمن خواستار تجدید‌نظر فوری در این تصمیم است و از مسئولان محترم و در رأس آنها رئیس‌جمهور محترم مجدانه می‌خواهد مانع از وارد‌شدن چنین خسارت بزرگی به دانشگاه و جامعه گردد و از همه همکاران و تشکل‌های دانشگاهی انتظار دارد به نحو مقتضی و قانونی مراتب اعتراض خود را نسبت به این قبیل رویه‌ها و اقدامات تنگ‌نظرانه و خسارت‌بار اعلام نمایند.