|
کدخبر: 304460

فقط ۱۷ درصد مردم دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند

شرق: «جعفر جندقی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در نشستی خبری که به‌صورت مجازی برگزار شد، گفت: در اجرای فرایند هوشمند رفع محدودیت‌ها، همه مشاغل به شرط واکسیناسیون و رعایت پروتکل مجاز به فعالیت هستند. حفظ رنگ‌بندی که ملاک عمل بود، فقط محدود به اطلاع‌رسانی مردم است و در اجرای محدودیت‌ها، رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون مورد عمل است.
او افزود: حفظ جداول الزامات و ضمانت اجرائی در گروه‌های پنج‌گانه حائز اهمیت است. فاز اول شامل کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی می‌شود. فاز دوم مربوط به تردد درون‌شهری است، فاز سوم مربوط به اصناف است. در فاز چهارم تردد برون‌شهری و هوایی مدنظر است. هرکدام از مسئولین نظارت دستگاه‌های مختلف، باید بر نحوه فعالیت و روند رعایت پروتکل‌ها کنترل کافی را داشته باشند. مهم نظارت بر اینهاست و مسئولان مربوطه باید بر نحوه فعالیت‌ها نظارت کنند و مسئولیت اجرای محدودیت‌ها با خود اصناف و نهادهای مربوطه است. معیارهای اصلی برای این پروتکل‌ها شامل زدن واکسن و انجام تست و استفاده از ماسک است. اگر میزان استفاده از ماسک به بالای ۸۰ درصد برسد تا ۳۸ درصد در کاهش بیماری مؤثر است. رعایت فاصله‌گذاری ۱.۵ تا دو متری نیز مهم است. تأمین فضای چهار مترمربع برای هر فرد تا حد زیادی مانع از انتشار بیماری می‌شود. او در ادامه گفت: رهگیری موارد مثبت و قرنطینه افراد بیمار وظیفه دستگاه‌های اجرائی است تا شیوع گسترده پیک‌های کرونا را نداشته باشیم. در برخی اماکن استفاده از ماسک خوب است و در برخی جاها نامناسب است. در هفته اخیر میانگین رعایت پروتکل‌ها در کشور حدود ۶۰ درصد بود. کمترین رعایت استفاده از ماسک در نانوایی‌ها با ۵۱.۱۷ درصد رعایت بوده است. بیشترین رعایت استفاده از ماسک با ۹۲.۶۸ درصد مربوط به فرودگاه‌ها بوده است. کمترین میزان تهویه با ۵۴.۹۳ درصد در باشگاه‌های ورزشی بوده و بیشترین رعایت تهویه در فرودگاه‌ها با ۹۲.۱۲ درصد بوده است. بسیاری از کشورهایی که درصد بالای واکسن داشتند به دلیل‌عدم رعایت پروتکل‌ها، پیک قابل‌توجهی از ‌اُمیکرون داشتند. درخواست داریم مردم برای تزریق دز سوم واکسن کرونا اقدام کنند. پوشش دز سوم مناسب نیست و حدود ۱۷ درصد است و باید به بالای ۸۰ درصد برسد. افرادی که هنوز واکسن نزدند هم باید به‌سرعت برای واکسیناسیون اقدام کنند.
شرق: «جعفر جندقی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در نشستی خبری که به‌صورت مجازی برگزار شد، گفت: در اجرای فرایند هوشمند رفع محدودیت‌ها، همه مشاغل به شرط واکسیناسیون و رعایت پروتکل مجاز به فعالیت هستند. حفظ رنگ‌بندی که ملاک عمل بود، فقط محدود به اطلاع‌رسانی مردم است و در اجرای محدودیت‌ها، رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون مورد عمل است.
او افزود: حفظ جداول الزامات و ضمانت اجرائی در گروه‌های پنج‌گانه حائز اهمیت است. فاز اول شامل کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی می‌شود. فاز دوم مربوط به تردد درون‌شهری است، فاز سوم مربوط به اصناف است. در فاز چهارم تردد برون‌شهری و هوایی مدنظر است. هرکدام از مسئولین نظارت دستگاه‌های مختلف، باید بر نحوه فعالیت و روند رعایت پروتکل‌ها کنترل کافی را داشته باشند. مهم نظارت بر اینهاست و مسئولان مربوطه باید بر نحوه فعالیت‌ها نظارت کنند و مسئولیت اجرای محدودیت‌ها با خود اصناف و نهادهای مربوطه است. معیارهای اصلی برای این پروتکل‌ها شامل زدن واکسن و انجام تست و استفاده از ماسک است. اگر میزان استفاده از ماسک به بالای ۸۰ درصد برسد تا ۳۸ درصد در کاهش بیماری مؤثر است. رعایت فاصله‌گذاری ۱.۵ تا دو متری نیز مهم است. تأمین فضای چهار مترمربع برای هر فرد تا حد زیادی مانع از انتشار بیماری می‌شود. او در ادامه گفت: رهگیری موارد مثبت و قرنطینه افراد بیمار وظیفه دستگاه‌های اجرائی است تا شیوع گسترده پیک‌های کرونا را نداشته باشیم. در برخی اماکن استفاده از ماسک خوب است و در برخی جاها نامناسب است. در هفته اخیر میانگین رعایت پروتکل‌ها در کشور حدود ۶۰ درصد بود. کمترین رعایت استفاده از ماسک در نانوایی‌ها با ۵۱.۱۷ درصد رعایت بوده است. بیشترین رعایت استفاده از ماسک با ۹۲.۶۸ درصد مربوط به فرودگاه‌ها بوده است. کمترین میزان تهویه با ۵۴.۹۳ درصد در باشگاه‌های ورزشی بوده و بیشترین رعایت تهویه در فرودگاه‌ها با ۹۲.۱۲ درصد بوده است. بسیاری از کشورهایی که درصد بالای واکسن داشتند به دلیل‌عدم رعایت پروتکل‌ها، پیک قابل‌توجهی از ‌اُمیکرون داشتند. درخواست داریم مردم برای تزریق دز سوم واکسن کرونا اقدام کنند. پوشش دز سوم مناسب نیست و حدود ۱۷ درصد است و باید به بالای ۸۰ درصد برسد. افرادی که هنوز واکسن نزدند هم باید به‌سرعت برای واکسیناسیون اقدام کنند.