|

چرا معاونت امور زنان و خانواده از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟

توران ولی‌مراد، مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، از ‌دلایل حذف معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، از شورای عالی انقلاب فرهنگی سؤال کرد. در متن این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، آمده است:
جناب آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور محترم و مقام ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی
و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام؛ اجازه بدهید بی‌مقدمه سؤال اصلی خود را مطرح کنم. چرا معاونت زنان ریاست‌جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟ آیا برنامه وعده داده‌شده تحول این است؛ حذف زنان از شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ جایگاه زنان در این شورای عالی که مقر فرماندهی فرهنگی کشوری است کجاست و سهم آنها به چه اندازه؟ زنان که مقر اصلی فرماندهی فرهنگی را در خانه‌ها تقبل کرده و تربیت نفس و نسل را بر عهده دارند، چرا باید از مقر فرماندهی فرهنگی کشوری حذف شوند؟ زنان که پرچمداران فرهنگ‌سازی هستند، چگونه است که در مقر فرماندهی فرهنگی کشوری جایی برایشان تحمل نمی‌شود؟ چرا جمع مردان صاحب‌صندلی این مقر فرماندهی حتی دو صندلی را هم برای زنان تاب نیاوردند؟ استحضار دارید که موضوعات اجتماعی همه موضوعات اجتماعی هستند و نه‌فقط موضوعات مرتبط با زنان. مسائل مربوط به زنان یکی از آن موارد اجتماعی است و با نادیدن‌گرفتن مسائل زنان و حواله‌کردن آنها به موضوعات اجتماعی مسائل و مشکلات زنان نه حذف می‌شود، نه حل و رفع. همگان واقف‌اند که این جامعه تحمل تکثیر مشکلات مرتبط با زنان و تغییر شکل دادن آنها از حالتی به حالت دیگر را ندارد. مسائل و مشکلات زنان هم خود زنان، هم فرزندان، هم خانواده و هم جامعه را متأثر از خود می‌کند. رئیس‌جمهور محترم و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ لطفا سهم و جایگاه زنان را در تحول مورد نظر که در مرکز تصمیم‌گیری کلان فرهنگی کشوری جایی برای زنان که مدیران تربیتی و فرهنگی و فرهنگ‌سازان اصلی جامعه هستند، تحمل نمی‌کند روشن بفرمایید قبل از اینکه فرصت‌ها از دست برود. خداوند به همه ما توفیق خدمت به انقلاب عزیز اسلامی را عنایت فرماید.
مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان، توران ولی‌مراد

توران ولی‌مراد، مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، از ‌دلایل حذف معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، از شورای عالی انقلاب فرهنگی سؤال کرد. در متن این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، آمده است:
جناب آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور محترم و مقام ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی
و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام؛ اجازه بدهید بی‌مقدمه سؤال اصلی خود را مطرح کنم. چرا معاونت زنان ریاست‌جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟ آیا برنامه وعده داده‌شده تحول این است؛ حذف زنان از شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ جایگاه زنان در این شورای عالی که مقر فرماندهی فرهنگی کشوری است کجاست و سهم آنها به چه اندازه؟ زنان که مقر اصلی فرماندهی فرهنگی را در خانه‌ها تقبل کرده و تربیت نفس و نسل را بر عهده دارند، چرا باید از مقر فرماندهی فرهنگی کشوری حذف شوند؟ زنان که پرچمداران فرهنگ‌سازی هستند، چگونه است که در مقر فرماندهی فرهنگی کشوری جایی برایشان تحمل نمی‌شود؟ چرا جمع مردان صاحب‌صندلی این مقر فرماندهی حتی دو صندلی را هم برای زنان تاب نیاوردند؟ استحضار دارید که موضوعات اجتماعی همه موضوعات اجتماعی هستند و نه‌فقط موضوعات مرتبط با زنان. مسائل مربوط به زنان یکی از آن موارد اجتماعی است و با نادیدن‌گرفتن مسائل زنان و حواله‌کردن آنها به موضوعات اجتماعی مسائل و مشکلات زنان نه حذف می‌شود، نه حل و رفع. همگان واقف‌اند که این جامعه تحمل تکثیر مشکلات مرتبط با زنان و تغییر شکل دادن آنها از حالتی به حالت دیگر را ندارد. مسائل و مشکلات زنان هم خود زنان، هم فرزندان، هم خانواده و هم جامعه را متأثر از خود می‌کند. رئیس‌جمهور محترم و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ لطفا سهم و جایگاه زنان را در تحول مورد نظر که در مرکز تصمیم‌گیری کلان فرهنگی کشوری جایی برای زنان که مدیران تربیتی و فرهنگی و فرهنگ‌سازان اصلی جامعه هستند، تحمل نمی‌کند روشن بفرمایید قبل از اینکه فرصت‌ها از دست برود. خداوند به همه ما توفیق خدمت به انقلاب عزیز اسلامی را عنایت فرماید.
مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان، توران ولی‌مراد

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها