|
کدخبر: 303821

زمین سبز

آدم‌خواری در فضا
ایسنا: دو دانشمند انگلیسی و آمریکایی مدعی شدند که در صورت مشکل در برنامه‌ریزی و تأمین تجهیزات، اگر غذا در پایگاه‌های فضایی آینده کمیاب شود، کاشفان فضا می‌توانند به آدم‌خوار تبدیل شوند! اگر به درستی آماده نباشیم، ممکن است شرایط در فضا بسیار غیرمنتظره شود. همه ما درباره برنامه‌های استعمار مریخ شنیده‌ایم. به عنوان مثال شرکت «اسپیس‌ایکس» اعلام کرده است که برای مأموریتی در اوایل سال ۲۰۲۶ به سیاره سرخ آماده می‌شود. در حال حاضر، دو دانشمند در مصاحبه با پایگاه مترو ادعا کرده‌اند که مشکل اصلی استعمار سیارات دیگر، تأمین غذاست که منجر به تبدیل‌شدن کاوشگران فضایی به آدم‌خوار خواهد شد! این دو دانشمند، کمبود مواد غذایی، بیماری و ناتوانی در خودکفایی را به عنوان تهدیدهای اصلی در هر مستعمره فضایی برشمرده‌اند؛ زیرا کمک‌رساندن از زمین به آنها سال‌ها طول خواهد کشید.
آنها برای جلوگیری از این آینده تلخ، به انسان‌ها و مسئولان پیشنهاد کردند که ابتدا سعی کنند در مقاصد فضایی نزدیک‌تر مانند ماه و مریخ سکونت کنند؛ جایی که به زمین نزدیک‌تر است و کمک از زمین راحت‌تر در دسترس است و فناوری‌ها نیز برای استعمار سیارات دیگر می‌توانند در آنها آزمایش و تکمیل شوند. آنها با رد امکان جابه‌جایی انسان به بسیاری از سیارات منظومه شمسی، عمدتا به این دلیل که سطوح آنها غیرقابل سکونت هستند، «کالیستو» و «تایتان» را به عنوان مقاصد ممکن در نظر گرفتند. «چارلز کاکل» یکی از این دانشمندان گفت که سیستم‌ها باید واقعا قابل اعتماد باشند و به همین دلیل است که باید از قبل آزمایش شوند. هشدار ما بر اساس واقعیت‌های تاریخی است. به عنوان مثال خدمه «فرانکلین» در اواخر قرن نوزدهم سعی کردند گذرگاه شمال غربی را برای کشتی‌ها پیدا کنند. آنها پیچیده‌ترین قطعات فناوری موجود در آن زمان را همراه با غذای کنسروشده در اختیار داشتند که ابتکار جدیدی بود و با این حال، آنها گم شدند، سرگردان شدند و در نهایت به آدم‌خواری روی آوردند. دکتر «کامرون اسمیت» نیز معتقد است منابع غذایی یک مسئله کلیدی در این زمینه است. وی گفت: وقتی مردم برای اولین بار کشاورزی را شروع کردند، در روستاهای کوچک چند صد نفری ساکن شدند.

آدم‌خواری در فضا
ایسنا: دو دانشمند انگلیسی و آمریکایی مدعی شدند که در صورت مشکل در برنامه‌ریزی و تأمین تجهیزات، اگر غذا در پایگاه‌های فضایی آینده کمیاب شود، کاشفان فضا می‌توانند به آدم‌خوار تبدیل شوند! اگر به درستی آماده نباشیم، ممکن است شرایط در فضا بسیار غیرمنتظره شود. همه ما درباره برنامه‌های استعمار مریخ شنیده‌ایم. به عنوان مثال شرکت «اسپیس‌ایکس» اعلام کرده است که برای مأموریتی در اوایل سال ۲۰۲۶ به سیاره سرخ آماده می‌شود. در حال حاضر، دو دانشمند در مصاحبه با پایگاه مترو ادعا کرده‌اند که مشکل اصلی استعمار سیارات دیگر، تأمین غذاست که منجر به تبدیل‌شدن کاوشگران فضایی به آدم‌خوار خواهد شد! این دو دانشمند، کمبود مواد غذایی، بیماری و ناتوانی در خودکفایی را به عنوان تهدیدهای اصلی در هر مستعمره فضایی برشمرده‌اند؛ زیرا کمک‌رساندن از زمین به آنها سال‌ها طول خواهد کشید.
آنها برای جلوگیری از این آینده تلخ، به انسان‌ها و مسئولان پیشنهاد کردند که ابتدا سعی کنند در مقاصد فضایی نزدیک‌تر مانند ماه و مریخ سکونت کنند؛ جایی که به زمین نزدیک‌تر است و کمک از زمین راحت‌تر در دسترس است و فناوری‌ها نیز برای استعمار سیارات دیگر می‌توانند در آنها آزمایش و تکمیل شوند. آنها با رد امکان جابه‌جایی انسان به بسیاری از سیارات منظومه شمسی، عمدتا به این دلیل که سطوح آنها غیرقابل سکونت هستند، «کالیستو» و «تایتان» را به عنوان مقاصد ممکن در نظر گرفتند. «چارلز کاکل» یکی از این دانشمندان گفت که سیستم‌ها باید واقعا قابل اعتماد باشند و به همین دلیل است که باید از قبل آزمایش شوند. هشدار ما بر اساس واقعیت‌های تاریخی است. به عنوان مثال خدمه «فرانکلین» در اواخر قرن نوزدهم سعی کردند گذرگاه شمال غربی را برای کشتی‌ها پیدا کنند. آنها پیچیده‌ترین قطعات فناوری موجود در آن زمان را همراه با غذای کنسروشده در اختیار داشتند که ابتکار جدیدی بود و با این حال، آنها گم شدند، سرگردان شدند و در نهایت به آدم‌خواری روی آوردند. دکتر «کامرون اسمیت» نیز معتقد است منابع غذایی یک مسئله کلیدی در این زمینه است. وی گفت: وقتی مردم برای اولین بار کشاورزی را شروع کردند، در روستاهای کوچک چند صد نفری ساکن شدند.