|
کدخبر: 299333

واردات بیش از ۹۲ میلیون دوز واکسن کرونا به کشور

ایرنا: معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: با ورود شصت‌و‌پنجمین محموله واکسن کرونا، میزان واکسن‌های وارداتی از مرز ۹۲ میلیون دوز گذشت. «مهرداد جمالی‌‌ارونقی» اظهار کرد: با ورود شصت‌و‌پنجمین محموله وارداتی واکسن کرونا، میزان ورود این دارو به ۹۲‌میلیون‌و‌۸۴۸‌هزار‌و ۶۰۶ دوز رسید. وی با بیان اینکه تاکنون تمام محموله‌های وارداتی به صورت حمل یک‌سره تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است، خاطرنشان‌ کرد: از بهمن‌ ۹۹ که واردات واکسن کرونا آغاز شده است تا ۲۰ مهر سال جاری ۸۱‌میلیون‌و‌۷۲۶‌هزار‌و ۳۹۶ دوز سینوفارم چین در ۳۸ محموله به کشور وارد شده است و تا پایان هفته نیز شش میلیون دوز دیگر از این نوع دارو تحویل داده می‌شود.

ایرنا: معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: با ورود شصت‌و‌پنجمین محموله واکسن کرونا، میزان واکسن‌های وارداتی از مرز ۹۲ میلیون دوز گذشت. «مهرداد جمالی‌‌ارونقی» اظهار کرد: با ورود شصت‌و‌پنجمین محموله وارداتی واکسن کرونا، میزان ورود این دارو به ۹۲‌میلیون‌و‌۸۴۸‌هزار‌و ۶۰۶ دوز رسید. وی با بیان اینکه تاکنون تمام محموله‌های وارداتی به صورت حمل یک‌سره تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است، خاطرنشان‌ کرد: از بهمن‌ ۹۹ که واردات واکسن کرونا آغاز شده است تا ۲۰ مهر سال جاری ۸۱‌میلیون‌و‌۷۲۶‌هزار‌و ۳۹۶ دوز سینوفارم چین در ۳۸ محموله به کشور وارد شده است و تا پایان هفته نیز شش میلیون دوز دیگر از این نوع دارو تحویل داده می‌شود.