|
کدخبر: 298296

خواننده متهم به قتل، بار دیگر پای میز محاکمه

شرق: پرونده اتهامی حمیدصفت، خواننده متهم به قتل، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این متهم که تاکنون چند بار به اتهام قتل پدرخوانده‌اش در جلسات محاکمه حاضر شده، دیروز بار دیگر از خودش دفاع کرد. این در حالی است که او قبلا یک‌بار به قصاص محکوم اما حکم در دیوان‌ عالی کشور نقض شده بود. در جلسه دیروز دادگاه نماینده دادستان برای حمید صفت اشد مجازات را خواست و گفت: با توجه به اظهارات متوفی قبل از فوت، متهم از بیماری زمینه‌ای مقتول آگاهی داشته و روز حادثه به قصد حل اختلاف میان متوفی و مادرش وارد درگیری شده و تنش ادامه یافته و به برخورد فیزیکی منجر شده و مرگ متوفی نیز به‌دلیل ضربه‌ها، بیماری زمینه‌ای متوفی و اضطراب ناشی از درگیری بوده است. در ادامه یکی از وکلای اولیای‌دم از طرف فرزندان مقتول که در خارج از کشور به‌‌سر می‌برند، برای حمید قصاص خواست و گفت: طبق نظریه جدید کمیسیون 11‌نفری پزشکی قانونی علت مرگ متوفی خون‌ریزی و عامل آن واردشدن ضربه بوده است. وکیل دیگر اولیای‌دم نیز گفت: متهم در اداره آگاهی گفته سه ضربه به مقتول زده و از اصطلاح کف‌گرگی استفاده کرده است. ضمن اینکه او سه سال با مقتول و مادرش زندگی می‌کرد و از بیماری مقتول آگاهی داشت. وقتی نوبت به حمید‌صفت رسید تا از خودش دفاع کند، بار دیگر اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت: من دو سال آخر زندگی مستقل داشتم و از بیماری متوفی بی‌اطلاع بودم. ضمن آنکه عکسی از جشن تولد من هست که نشان می‌دهد متوفی عکس بزرگ من را روی دیوار خانه زده است. اگر او با من اختلاف داشت، هرگز چنین کاری نمی‌کرد. ما رابطه خوبی با هم داشتیم و به استخر و باشگاه می‌رفتیم. او درباره اظهاراتش در اداره آگاهی توضیح داد: در آنجا به من این‌طور القا کردند که هر برخوردی ضربه محسوب می‌شود، در‌حالی‌که من ضربه نزدم و فقط سه بار دستم با صورت متوفی تماس داشت. درباره اصطلاح کف‌گرگی هم از من پرسیده شد سیلی زدی یا کف‌گرگی که من گفتم سیلی نزدم. درباره پرت‌کردن گلدان نیز باید بگویم اگر قصد کشتن همسر مادرم را داشتم، گلدان را به طرف خود او پرتاب می‌کردم نه سمت مخالف. متهم در آخرین دفاع نیز اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت دادگاه هر حکمی که صادر کند، او مطیع است اما مرتکب قتل نشده و خودش در این حادثه داغدار شده است. بنا بر این گزارش قضات بعد از بررسی‌های لازم رأی خود را صادر خواهند کرد.

شرق: پرونده اتهامی حمیدصفت، خواننده متهم به قتل، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این متهم که تاکنون چند بار به اتهام قتل پدرخوانده‌اش در جلسات محاکمه حاضر شده، دیروز بار دیگر از خودش دفاع کرد. این در حالی است که او قبلا یک‌بار به قصاص محکوم اما حکم در دیوان‌ عالی کشور نقض شده بود. در جلسه دیروز دادگاه نماینده دادستان برای حمید صفت اشد مجازات را خواست و گفت: با توجه به اظهارات متوفی قبل از فوت، متهم از بیماری زمینه‌ای مقتول آگاهی داشته و روز حادثه به قصد حل اختلاف میان متوفی و مادرش وارد درگیری شده و تنش ادامه یافته و به برخورد فیزیکی منجر شده و مرگ متوفی نیز به‌دلیل ضربه‌ها، بیماری زمینه‌ای متوفی و اضطراب ناشی از درگیری بوده است. در ادامه یکی از وکلای اولیای‌دم از طرف فرزندان مقتول که در خارج از کشور به‌‌سر می‌برند، برای حمید قصاص خواست و گفت: طبق نظریه جدید کمیسیون 11‌نفری پزشکی قانونی علت مرگ متوفی خون‌ریزی و عامل آن واردشدن ضربه بوده است. وکیل دیگر اولیای‌دم نیز گفت: متهم در اداره آگاهی گفته سه ضربه به مقتول زده و از اصطلاح کف‌گرگی استفاده کرده است. ضمن اینکه او سه سال با مقتول و مادرش زندگی می‌کرد و از بیماری مقتول آگاهی داشت. وقتی نوبت به حمید‌صفت رسید تا از خودش دفاع کند، بار دیگر اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت: من دو سال آخر زندگی مستقل داشتم و از بیماری متوفی بی‌اطلاع بودم. ضمن آنکه عکسی از جشن تولد من هست که نشان می‌دهد متوفی عکس بزرگ من را روی دیوار خانه زده است. اگر او با من اختلاف داشت، هرگز چنین کاری نمی‌کرد. ما رابطه خوبی با هم داشتیم و به استخر و باشگاه می‌رفتیم. او درباره اظهاراتش در اداره آگاهی توضیح داد: در آنجا به من این‌طور القا کردند که هر برخوردی ضربه محسوب می‌شود، در‌حالی‌که من ضربه نزدم و فقط سه بار دستم با صورت متوفی تماس داشت. درباره اصطلاح کف‌گرگی هم از من پرسیده شد سیلی زدی یا کف‌گرگی که من گفتم سیلی نزدم. درباره پرت‌کردن گلدان نیز باید بگویم اگر قصد کشتن همسر مادرم را داشتم، گلدان را به طرف خود او پرتاب می‌کردم نه سمت مخالف. متهم در آخرین دفاع نیز اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت دادگاه هر حکمی که صادر کند، او مطیع است اما مرتکب قتل نشده و خودش در این حادثه داغدار شده است. بنا بر این گزارش قضات بعد از بررسی‌های لازم رأی خود را صادر خواهند کرد.