|
کدخبر: 295520

نور نوشت

به دلیل بارندگی‌های کم و خشک‌سالی و همچنین برداشت‌های بی‌رویه و غیر‌اصولی، رودخانه کشکان خشکیده است. عکس: سجاد درویشی، ‌میزان

به دلیل بارندگی‌های کم و خشک‌سالی و همچنین برداشت‌های بی‌رویه و غیر‌اصولی، رودخانه کشکان خشکیده است. عکس: سجاد درویشی، ‌میزان