|
کدخبر: 241978

سخنگوی دولت خبر داد

کاهش 2 میلیارد دلاری قاچاق و واردات غیررسمی

علی ربیعی در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت با تشریح جزئیات مصوبات این جلسه، گفت: یکی از مصوبات ما سامانه جامع مدیریت تضامین و شیوه کار آن بود که تصویب شد و مسئولیت آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. این سامانه به نحوی تعریف شده که همه شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و دستگاه‌ها درباره تضامینی که اتخاذ می‌کنند، باید از چارچوب‌هایی پیروی کنند که بار مالی مشخص آن در آینده هم مدنظر گرفته شود. این مصوبه تصمیمی منطقی است که بار مالی برای سال‌های آینده را پیش‌بینی‌پذیر و از بار مالی اضافی نیز پیشگیری می‌کند. به گزارش «ایسنا» سخنگوی دولت ادامه داد: دو گزارش در دولت قرائت شد؛ اول گزارش‌هایی درباره صادرات و واردات که در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ واردات کالاهای مصرفی ۳۱.۲ درصد کاهش داشته است. از حدود شش هزار ردیف تعرفه فعال، هزارو 524 ردیف تعرفه تاکنون وارداتش ممنوع شده که این امر در راستای کمک به تولید داخلی اقدام خوبی است. همچنین امروز گزارش داده شد که قاچاق و واردات غیررسمی به میزان دو میلیارد دلار کاهش یافته است. ربیعی در پاسخ به سؤالی درباره مواضع جمهوری اسلامی در برابر حمله ترکیه به سوریه، افزود: مواضع ما همان مواضع چهار‌ ماده‌ای است که برای سوریه داده‌ایم. باید سوری-سوری مشکل حل شود. در مرزها باید نیروهای نظامی سوریه مستقر شوند و به نگرانی ترکیه هم درباره داعش پاسخ داده شود. راه‌حل را همان می‌دانیم و معتقد هستیم به همان سمت هم حرکت خواهد شد. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حذف یارانه‌ها، ادامه داد: حذف یارانه‌ها قانون مجلس است و اجرای این قانون به اندازه وسع ما است. منظور از وسع ما، تشخیصی است که درباره ثروتمند‌بودن افراد است. بارها اعلام کردیم گستردگی‌ای که در قانون در نظر گرفته شده است، با شرایط فعلی کشور در‌حال‌حاضر امکان‌پذیر نیست تا ۳۰ میلیون آدم را بر‌اساس مصوبه حذف کنیم. ربیعی بار دیگر استعفای وزیر جهاد کشاورزی را نیز تکذیب کرد و گفت: همه ما دچار گرفتاری‌هایی می‌شویم و گاهی کار سخت می‌شود. کار‌کردن در وزارتخانه با این‌همه دغدغه بسیار حساس است؛ اما سیاست آقای حجتی سیاست‌های موفقی بوده است.

علی ربیعی در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت با تشریح جزئیات مصوبات این جلسه، گفت: یکی از مصوبات ما سامانه جامع مدیریت تضامین و شیوه کار آن بود که تصویب شد و مسئولیت آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. این سامانه به نحوی تعریف شده که همه شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و دستگاه‌ها درباره تضامینی که اتخاذ می‌کنند، باید از چارچوب‌هایی پیروی کنند که بار مالی مشخص آن در آینده هم مدنظر گرفته شود. این مصوبه تصمیمی منطقی است که بار مالی برای سال‌های آینده را پیش‌بینی‌پذیر و از بار مالی اضافی نیز پیشگیری می‌کند. به گزارش «ایسنا» سخنگوی دولت ادامه داد: دو گزارش در دولت قرائت شد؛ اول گزارش‌هایی درباره صادرات و واردات که در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ واردات کالاهای مصرفی ۳۱.۲ درصد کاهش داشته است. از حدود شش هزار ردیف تعرفه فعال، هزارو 524 ردیف تعرفه تاکنون وارداتش ممنوع شده که این امر در راستای کمک به تولید داخلی اقدام خوبی است. همچنین امروز گزارش داده شد که قاچاق و واردات غیررسمی به میزان دو میلیارد دلار کاهش یافته است. ربیعی در پاسخ به سؤالی درباره مواضع جمهوری اسلامی در برابر حمله ترکیه به سوریه، افزود: مواضع ما همان مواضع چهار‌ ماده‌ای است که برای سوریه داده‌ایم. باید سوری-سوری مشکل حل شود. در مرزها باید نیروهای نظامی سوریه مستقر شوند و به نگرانی ترکیه هم درباره داعش پاسخ داده شود. راه‌حل را همان می‌دانیم و معتقد هستیم به همان سمت هم حرکت خواهد شد. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حذف یارانه‌ها، ادامه داد: حذف یارانه‌ها قانون مجلس است و اجرای این قانون به اندازه وسع ما است. منظور از وسع ما، تشخیصی است که درباره ثروتمند‌بودن افراد است. بارها اعلام کردیم گستردگی‌ای که در قانون در نظر گرفته شده است، با شرایط فعلی کشور در‌حال‌حاضر امکان‌پذیر نیست تا ۳۰ میلیون آدم را بر‌اساس مصوبه حذف کنیم. ربیعی بار دیگر استعفای وزیر جهاد کشاورزی را نیز تکذیب کرد و گفت: همه ما دچار گرفتاری‌هایی می‌شویم و گاهی کار سخت می‌شود. کار‌کردن در وزارتخانه با این‌همه دغدغه بسیار حساس است؛ اما سیاست آقای حجتی سیاست‌های موفقی بوده است.