|
کدخبر: 215608

خبر

فروش مرغ با قیمت بالاتر از ۱۱/۵۰۰ تومان تخلف است
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تأکید بر اینکه در تأمین میوه شب عید با کمبودی مواجه نیستیم، گفت: با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده‌فروشی حق ندارد مرغ گرم را بالاتر از ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان عرضه کند و درصورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می‌شود.به گزارش ایسنا، عباس قبادی با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: حدود ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال خریداری شده است و تقریبا ۸۰ درصد سهمیه استان‌ها در سردخانه‌های استانی ذخیره شده که با تصویب کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها، این محصولات در شبکه توزیع قرار می‌گیرد و قیمت آنها نیز در نیمه اسفندماه ابلاغ می‌شود.او افزود: تکالیف عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کردیم که از جمله، افزایش جوجه‌ریزی در مرغداری‌هاست و اگر رقم اعلامی محقق شود، می‌تواند نیاز عید و بعد از آن را برطرف کند. همچنین به وزارت جهاد کشاورزی اختیار دادیم در صورت نیاز برای حفظ ذخایر استراتژیک گوشت مرغ وارد کند.

تهاتر ۵۲۲ میلیاردتومان از مطالبات شرکت‌ها با بدهی مالیاتی
براساس مصوبه هیئت وزیران، ۵۲۲.۶ میلیاردتومان از مطالبات برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت گروه مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود.
به گزارش فارس، هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ۹۷ با تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.
این مصوبه را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در ۲۳ بهمن به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابلاغ کرده است. براساس مصوبه یادشده، ۵۲۲.۶ میلیاردتومان از مطالبات برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت گروه مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود.

فروش مرغ با قیمت بالاتر از ۱۱/۵۰۰ تومان تخلف است
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تأکید بر اینکه در تأمین میوه شب عید با کمبودی مواجه نیستیم، گفت: با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده‌فروشی حق ندارد مرغ گرم را بالاتر از ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان عرضه کند و درصورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می‌شود.به گزارش ایسنا، عباس قبادی با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: حدود ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال خریداری شده است و تقریبا ۸۰ درصد سهمیه استان‌ها در سردخانه‌های استانی ذخیره شده که با تصویب کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها، این محصولات در شبکه توزیع قرار می‌گیرد و قیمت آنها نیز در نیمه اسفندماه ابلاغ می‌شود.او افزود: تکالیف عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کردیم که از جمله، افزایش جوجه‌ریزی در مرغداری‌هاست و اگر رقم اعلامی محقق شود، می‌تواند نیاز عید و بعد از آن را برطرف کند. همچنین به وزارت جهاد کشاورزی اختیار دادیم در صورت نیاز برای حفظ ذخایر استراتژیک گوشت مرغ وارد کند.

تهاتر ۵۲۲ میلیاردتومان از مطالبات شرکت‌ها با بدهی مالیاتی
براساس مصوبه هیئت وزیران، ۵۲۲.۶ میلیاردتومان از مطالبات برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت گروه مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود.
به گزارش فارس، هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ۹۷ با تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.
این مصوبه را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در ۲۳ بهمن به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابلاغ کرده است. براساس مصوبه یادشده، ۵۲۲.۶ میلیاردتومان از مطالبات برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت گروه مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود.