|
کدخبر: 193206

عماد افروغ:

امام فرمودند ما فقط با اسرائیل رابطه برقرار نمی‌کنیم

مهر: عماد افروغ، کارشناس مسائل سیاسی، درخصوص پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران و درعین‌حال افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه ملت ایران و شرط‌وشروط وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مذاکره، اظهار کرد: در مورد مذاکره یا رابطه با آمریکا که بُعد عمیق‌تر مذاکره است، امام (ره) در جمله‌ای تاریخی فرمودند: «مادامی که رابطه گرگ و میش برقرار است، رابطه‌ای با آمریکا نخواهیم داشت» و این جمله نمونه بارزی از سیاست‌های آمریکا در قبال ملت ایران است. وی افزود: شاید آمریکا بخواهد با کشور دیگری رابطه گرگ‌ومیش داشته باشد، اما ملت ایران زیر بار این رابطه نخواهد رفت.
افروغ ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته رفتار آمریکایی‌ها در قبال ملت ایران نه‌تنها تغییر نیافته؛ بلکه گرگ، گرگ‌تر شده است، اما میش میش‌تر نشده، بلکه قوی‌تر شده و با اقتدار بیشتری در حال ظهور و بروز است. هیچ توجیهی ندارد در شرایطی که رابطه گرگ‌ومیش کماکان در جهان برقرار است، رابطه یا مذاکره‌ای با آمریکا صورت بگیرد. این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام شاهد نقض عهد، بدقولی و در نهایت خروج آمریکایی‌ها از برجام بودیم، تصریح کرد: چرا باید از گذشته نزدیک عبرت نگیریم و چرا مذاکره کنیم؟ امروز مذاکره برای شخص ترامپ یک برگ برنده برای رسیدن به پیروزی و غلبه بر ملت ایران است. وی گفت: ما این راه را پشت‌سر گذاشته‌ایم، مقاومت کردیم و حتی زمانی که از خود نرمش قهرمانانه‌ای نشان دادیم هم دیدیم این گرگ می‌خواهد گرگ‌تر باشد و قیدو‌بندی را برنمی‌تابد. این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: متأسفم از اینکه خیلی‌ها متوجه نیستند چیزی را که آمریکا از طریق جنگ، توطئه‌های نظامی و حضور فیزیکی در منطقه به دست نیاورده می‌خواهد از طریق تهدید یا فریب به دست بیاورد. افروغ با بیان اینکه ما با کسی پیمان دشمنی نبسته‌ایم، خاطرنشان کرد: امام فرمودند ما فقط با اسرائیل رابطه برقرار نمی‌کنیم، چون نامشروع است، اما درخصوص آمریکا موجودیت آن را مشروع می‌دانیم، درحالی‌که سیاست‌های آن را نامشروع می‌دانیم.

مهر: عماد افروغ، کارشناس مسائل سیاسی، درخصوص پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران و درعین‌حال افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه ملت ایران و شرط‌وشروط وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مذاکره، اظهار کرد: در مورد مذاکره یا رابطه با آمریکا که بُعد عمیق‌تر مذاکره است، امام (ره) در جمله‌ای تاریخی فرمودند: «مادامی که رابطه گرگ و میش برقرار است، رابطه‌ای با آمریکا نخواهیم داشت» و این جمله نمونه بارزی از سیاست‌های آمریکا در قبال ملت ایران است. وی افزود: شاید آمریکا بخواهد با کشور دیگری رابطه گرگ‌ومیش داشته باشد، اما ملت ایران زیر بار این رابطه نخواهد رفت.
افروغ ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته رفتار آمریکایی‌ها در قبال ملت ایران نه‌تنها تغییر نیافته؛ بلکه گرگ، گرگ‌تر شده است، اما میش میش‌تر نشده، بلکه قوی‌تر شده و با اقتدار بیشتری در حال ظهور و بروز است. هیچ توجیهی ندارد در شرایطی که رابطه گرگ‌ومیش کماکان در جهان برقرار است، رابطه یا مذاکره‌ای با آمریکا صورت بگیرد. این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام شاهد نقض عهد، بدقولی و در نهایت خروج آمریکایی‌ها از برجام بودیم، تصریح کرد: چرا باید از گذشته نزدیک عبرت نگیریم و چرا مذاکره کنیم؟ امروز مذاکره برای شخص ترامپ یک برگ برنده برای رسیدن به پیروزی و غلبه بر ملت ایران است. وی گفت: ما این راه را پشت‌سر گذاشته‌ایم، مقاومت کردیم و حتی زمانی که از خود نرمش قهرمانانه‌ای نشان دادیم هم دیدیم این گرگ می‌خواهد گرگ‌تر باشد و قیدو‌بندی را برنمی‌تابد. این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: متأسفم از اینکه خیلی‌ها متوجه نیستند چیزی را که آمریکا از طریق جنگ، توطئه‌های نظامی و حضور فیزیکی در منطقه به دست نیاورده می‌خواهد از طریق تهدید یا فریب به دست بیاورد. افروغ با بیان اینکه ما با کسی پیمان دشمنی نبسته‌ایم، خاطرنشان کرد: امام فرمودند ما فقط با اسرائیل رابطه برقرار نمی‌کنیم، چون نامشروع است، اما درخصوص آمریکا موجودیت آن را مشروع می‌دانیم، درحالی‌که سیاست‌های آن را نامشروع می‌دانیم.