|
کدخبر: 188441

جوان نوازنده با کمک نیکوکاران از چوبه دار فاصله گرفت

شرق: جوان نوازنده‌ای که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه درخواستی اولیای دم در آستانه قصاص قرار داشت، با کمک مردم نیکوکار از چوبه دار دور شد.
این متهم به قتل کرمانشاهی که جواد نام دارد، اکنون در زندان به‌سر می‌برد و پرونده او روال قضائی را طی می‌کند. درخواست کمک به این زندانی چند روز پیش در روزنامه «شرق» منتشر شد و پس از آن مبلغ صد‌میلیون تومان به حساب اعلامی که متعلق به گروه «یاران نجات» بود، واریز شد.
ماجرای قتل از این قرار است که حوالی ظهر 18 شهریور1390، هنگامی که جواد وارد بازارچه مرزی پرویزخان ‌شد، برادر کوچک‌ترش را دید که با جوانی قوی‌هیکل به‌نام محمد درگیر شده و کتک خورده بود. جواد با دیدن این صحنه به محل درگیری نزدیک شد. جوان قوی‌هیکل با دیدن سرعت عمل برادر حریفش فرار را بر قرار ترجیح داد و به‌طرف تپه نزدیک بازارچه مرزی گریخت. جوان نگون‌بخت بی‌آنکه بداند آن‌سوی تپه پرتگاه عمیقی هست، همچنان فرار می‌کرد تا اینکه در نهایت به پایین پرتگاه سقوط کرد. سپس جواد به دنبال او به پایین پرتگاه رفت. در آن لحظات محمد هنوز زنده بود. جواد به گفته شهود، بالای سر او رسید و این جوان را از درگیری مجدد با برادر کوچک‌ترش برحذر داشت. جواد و برادرش به خانه بازگشتند. شب‌هنگام جواد که نگران محمد بود، به محل سقوط این جوان بازگشت و از بالای تپه چندبار او را صدا زد، اما پاسخی دریافت نکرد. با عجله خود را به پایین پرتگاه رساند ولی باز هم پاسخی از محمد نشنید. سرانجام جواد فهمید این جوان فوت شده است. پس از آن جواد درباره محمد به کسی چیزی نگفت.
در این میان با غیبت طولانی محمد و پیگیری‌های خانواده او، ماجرای درگیری بازارچه فاش شد و جواد و برادرش بازجویی شدند و موضوع مرگ محمد آشکار شد. پاسخ جواد در بازجویی‌ها به سؤالات پلیس این بود: «من فقط او را دنبال کردم او خودش از پرتگاه پایین افتاد.». این حرف جواد در جریان دادرسی هم تغییر نکرد. او گفت: «من هنرمندم و ساز می‌زنم. یک هنرمند هیچ‌گاه مرتکب قتل نمی‌شود.».
جریان دادگاه در حالی ادامه پیدا می‌کرد که تا آن زمان مدرکی دال بر قاتل‌بودن جواد وجود نداشت. حتی گزارش پزشکی قانونی استان کرمانشاه حاکی از آن بود که مقتول براثر سقوط از پرتگاه فوت شده است و هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح در جسد او پیدا نشده بود. دادگاه به دلیل نبودِ مدارک تصمیم به برگزاری مراسم قسامه گرفت. در این مرحله خانواده مقتول باید 50 نفر را برای ادای سوگند قسامه به دادگاه می‌بردند یا دادگاه به‌نفع جواد حکم تبرئه صادر می‌کرد.
درنهایت جواد با برگزاری مراسم قسامه محکوم به قصاص شد؛ زیرا خانواده مقتول 52 نفر را به دادگاه بردند و آنها با ادای سوگند گفتند یقین دارند جواد قاتل است.
پس از صدور حکم، اولیای دم مقتول اعلام کردند با دریافت 400‌میلیون تومان از قصاص صرف‌نظر می‌کنند. خانواده تهیدست جواد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، برای نجات فرزند هنرمندشان به مردم پناه بردند. «حاج‌نوروز...» از کسبه ابتدای دولت‌آباد کرمانشاه نخستین فردی بود که به آنها 56‌ میلیون تومان کمک کرد و موجبات کمک صد ‌میلیون تومانی سایر کسبه را فراهم کرد. در ادامه با تلاش‌های گسترده مبلغ مورد نیاز فراهم شد، اما برادر مقتول به مبلغ توافق‌شده اعتراض کرد و کار با تعلیق 9 ماهه روبه‌رو شد. درحالی‌که آزادی جواد به مشکل خورده بود، با توافق این متهم 44میلیون تومان از پولی که برای او جمع‌ شده بود، صرف آزادی دو زندانی شمال کشور به نام‌های «محمدرضا» و«مجید» شد.
«محمدرضا» و«مجید» هرکدام به خاطر قتل دوست مشترکشان 24 سال حبس کشیده بودند که در نهایت با کمک جواد از بند آزاد شدند. پس از آن برادر مقتول به دریافت500‌میلیون رضایت داد. به‌این‌ترتیب تلاش‌های مجدد در حالی آغاز شد که جوان نوازنده برای نجات از چوبه دارد 156‌میلیون تومان کم داشت. صد‌میلیون تومان از این مبلغ در کمتر از شش روز به‌دست خیرین هم‌وطن در ماه مبارک رمضان برای آزادی جواد رسید. ‌در‌این‌میان قرار است چهارشنبه آینده در جلسه‌ای ازسوی ستاد دیه استان کرمانشاه به تصویب برسد که باقی مبلغ ازسوی این ستاد پرداخت شود.

شرق: جوان نوازنده‌ای که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه درخواستی اولیای دم در آستانه قصاص قرار داشت، با کمک مردم نیکوکار از چوبه دار دور شد.
این متهم به قتل کرمانشاهی که جواد نام دارد، اکنون در زندان به‌سر می‌برد و پرونده او روال قضائی را طی می‌کند. درخواست کمک به این زندانی چند روز پیش در روزنامه «شرق» منتشر شد و پس از آن مبلغ صد‌میلیون تومان به حساب اعلامی که متعلق به گروه «یاران نجات» بود، واریز شد.
ماجرای قتل از این قرار است که حوالی ظهر 18 شهریور1390، هنگامی که جواد وارد بازارچه مرزی پرویزخان ‌شد، برادر کوچک‌ترش را دید که با جوانی قوی‌هیکل به‌نام محمد درگیر شده و کتک خورده بود. جواد با دیدن این صحنه به محل درگیری نزدیک شد. جوان قوی‌هیکل با دیدن سرعت عمل برادر حریفش فرار را بر قرار ترجیح داد و به‌طرف تپه نزدیک بازارچه مرزی گریخت. جوان نگون‌بخت بی‌آنکه بداند آن‌سوی تپه پرتگاه عمیقی هست، همچنان فرار می‌کرد تا اینکه در نهایت به پایین پرتگاه سقوط کرد. سپس جواد به دنبال او به پایین پرتگاه رفت. در آن لحظات محمد هنوز زنده بود. جواد به گفته شهود، بالای سر او رسید و این جوان را از درگیری مجدد با برادر کوچک‌ترش برحذر داشت. جواد و برادرش به خانه بازگشتند. شب‌هنگام جواد که نگران محمد بود، به محل سقوط این جوان بازگشت و از بالای تپه چندبار او را صدا زد، اما پاسخی دریافت نکرد. با عجله خود را به پایین پرتگاه رساند ولی باز هم پاسخی از محمد نشنید. سرانجام جواد فهمید این جوان فوت شده است. پس از آن جواد درباره محمد به کسی چیزی نگفت.
در این میان با غیبت طولانی محمد و پیگیری‌های خانواده او، ماجرای درگیری بازارچه فاش شد و جواد و برادرش بازجویی شدند و موضوع مرگ محمد آشکار شد. پاسخ جواد در بازجویی‌ها به سؤالات پلیس این بود: «من فقط او را دنبال کردم او خودش از پرتگاه پایین افتاد.». این حرف جواد در جریان دادرسی هم تغییر نکرد. او گفت: «من هنرمندم و ساز می‌زنم. یک هنرمند هیچ‌گاه مرتکب قتل نمی‌شود.».
جریان دادگاه در حالی ادامه پیدا می‌کرد که تا آن زمان مدرکی دال بر قاتل‌بودن جواد وجود نداشت. حتی گزارش پزشکی قانونی استان کرمانشاه حاکی از آن بود که مقتول براثر سقوط از پرتگاه فوت شده است و هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح در جسد او پیدا نشده بود. دادگاه به دلیل نبودِ مدارک تصمیم به برگزاری مراسم قسامه گرفت. در این مرحله خانواده مقتول باید 50 نفر را برای ادای سوگند قسامه به دادگاه می‌بردند یا دادگاه به‌نفع جواد حکم تبرئه صادر می‌کرد.
درنهایت جواد با برگزاری مراسم قسامه محکوم به قصاص شد؛ زیرا خانواده مقتول 52 نفر را به دادگاه بردند و آنها با ادای سوگند گفتند یقین دارند جواد قاتل است.
پس از صدور حکم، اولیای دم مقتول اعلام کردند با دریافت 400‌میلیون تومان از قصاص صرف‌نظر می‌کنند. خانواده تهیدست جواد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، برای نجات فرزند هنرمندشان به مردم پناه بردند. «حاج‌نوروز...» از کسبه ابتدای دولت‌آباد کرمانشاه نخستین فردی بود که به آنها 56‌ میلیون تومان کمک کرد و موجبات کمک صد ‌میلیون تومانی سایر کسبه را فراهم کرد. در ادامه با تلاش‌های گسترده مبلغ مورد نیاز فراهم شد، اما برادر مقتول به مبلغ توافق‌شده اعتراض کرد و کار با تعلیق 9 ماهه روبه‌رو شد. درحالی‌که آزادی جواد به مشکل خورده بود، با توافق این متهم 44میلیون تومان از پولی که برای او جمع‌ شده بود، صرف آزادی دو زندانی شمال کشور به نام‌های «محمدرضا» و«مجید» شد.
«محمدرضا» و«مجید» هرکدام به خاطر قتل دوست مشترکشان 24 سال حبس کشیده بودند که در نهایت با کمک جواد از بند آزاد شدند. پس از آن برادر مقتول به دریافت500‌میلیون رضایت داد. به‌این‌ترتیب تلاش‌های مجدد در حالی آغاز شد که جوان نوازنده برای نجات از چوبه دارد 156‌میلیون تومان کم داشت. صد‌میلیون تومان از این مبلغ در کمتر از شش روز به‌دست خیرین هم‌وطن در ماه مبارک رمضان برای آزادی جواد رسید. ‌در‌این‌میان قرار است چهارشنبه آینده در جلسه‌ای ازسوی ستاد دیه استان کرمانشاه به تصویب برسد که باقی مبلغ ازسوی این ستاد پرداخت شود.