|
کدخبر: 187544

خرید آنلاین؛ عامل تسهیل قاچاق اسلحه در انگلیس

آژانس ملی جرائم انگلیس هشدار داد خریدهای آنلاین شرایط را برای قاچاق اسلحه به این کشور فراهم می‌کند. این آژانس تأکید کرده که موارد وقوع جرائم با اسلحه با خریدهای آنلاین افزایش پیدا کرده زیرا گروه‌های تبهکار محموله‌های سلاح را در میان کالاهای قانونی پنهان کرده و آنها را جابه‌جا می‌کنند.
در میان هشدارها نسبت به افزایش خشونت در خیابان‌ها، ارزیابی سالانه جرائم سازمان‌یافته در انگلیس نشان می‌دهد جرائمی که با اسلحه انجام می‌شود، تقریبا یک‌سوم افزایش یافته است.
در گزارش آژانس ملی جرائم انگلیس آمده است: در کنار قاچاق مواد مخدر از طریق پست، این روش همچنین شیوه‌ مهمی در واردات سلاح است. واردات سلاح به انگلیس به روش پست سریع بوده و تا حدودی به دلیل خریدهای اینترنتی تسهیل شده است. به گزارش روزنامه تلگراف، این گزارش پس از آن منتشر شد که دو مرد حدودا ۲۰ و ۳۰ساله به دلیل اصابت گلوله در شهر بیرمنگام مجروح شدند.

آژانس ملی جرائم انگلیس هشدار داد خریدهای آنلاین شرایط را برای قاچاق اسلحه به این کشور فراهم می‌کند. این آژانس تأکید کرده که موارد وقوع جرائم با اسلحه با خریدهای آنلاین افزایش پیدا کرده زیرا گروه‌های تبهکار محموله‌های سلاح را در میان کالاهای قانونی پنهان کرده و آنها را جابه‌جا می‌کنند.
در میان هشدارها نسبت به افزایش خشونت در خیابان‌ها، ارزیابی سالانه جرائم سازمان‌یافته در انگلیس نشان می‌دهد جرائمی که با اسلحه انجام می‌شود، تقریبا یک‌سوم افزایش یافته است.
در گزارش آژانس ملی جرائم انگلیس آمده است: در کنار قاچاق مواد مخدر از طریق پست، این روش همچنین شیوه‌ مهمی در واردات سلاح است. واردات سلاح به انگلیس به روش پست سریع بوده و تا حدودی به دلیل خریدهای اینترنتی تسهیل شده است. به گزارش روزنامه تلگراف، این گزارش پس از آن منتشر شد که دو مرد حدودا ۲۰ و ۳۰ساله به دلیل اصابت گلوله در شهر بیرمنگام مجروح شدند.