|

هاوايي؛ در انتظار يک نمايش ترسناک

بعد از توفان‌هاي ويرانگر و سيلاب‌هاي شديد، حالا نوبت آتشفشان و زلزله است که ايالات متحده را درگير کند. فوران قله آتشفشاني کيلائويي در بيگ‌آيلند هاوايي باعث شده ساکنان منطقه ليلاني در شرق اين جزيره خانه‌هاي خود را ترک کنند. آنها از افزايش حجم گاز گوگرد در فضا و همچنين احتمال حريق نگران هستند. پيش از آتشفشان، زلزله‌اي هم در نزديکي اين منطقه ثبت شده است. گدازه‌هاي مذاب اين قله فعلا تا فاصله 40 متري جريان پيدا کرده است. هاوايي در انتظار فاجعه است.

بعد از توفان‌هاي ويرانگر و سيلاب‌هاي شديد، حالا نوبت آتشفشان و زلزله است که ايالات متحده را درگير کند. فوران قله آتشفشاني کيلائويي در بيگ‌آيلند هاوايي باعث شده ساکنان منطقه ليلاني در شرق اين جزيره خانه‌هاي خود را ترک کنند. آنها از افزايش حجم گاز گوگرد در فضا و همچنين احتمال حريق نگران هستند. پيش از آتشفشان، زلزله‌اي هم در نزديکي اين منطقه ثبت شده است. گدازه‌هاي مذاب اين قله فعلا تا فاصله 40 متري جريان پيدا کرده است. هاوايي در انتظار فاجعه است.