|

روزنامه جوان:

مردم حلوای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را در انتخابات ریاست جمهوری خوردند!

اکنون اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عرفی مرده است و مردم با مشارکت خود در این انتخابات ریاست جمهوری، حلوای آن را خوردند.

مردم حلوای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را در انتخابات ریاست جمهوری خوردند!

به گزارش شبکه شرق، جوان نوشت: «توصیه می‌کنیم دولت مردم باشد و برای دولت‌مردم‌بودن، باید که دولت پزشکیان باشد. اکنون اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عرفی مرده است و مردم با مشارکت خود در این انتخابات حلوای آن را خوردند و رئیس‌جمهور باید نظام عقلی «اصولی‌بودن» را جایگزین این دو جریان زائد کند و در دولت خود به احیای آن همت گمارد.»

روزنامه اصولگرای «جوان»، در سرمقاله خود، مدعی شد که اصولگرایی و اصلاح‌طلبی عرفی مرده است.

این روزنامه نوشت:

«رئیس‌جمهور منتخب را رئیس‌جمهور انقلاب و رئیس‌جمهور مردمی که دوست دارند «آبادانی مادی و معنوی کشور» را در ذیل گفتمان انقلاب به دست آورند، می‌دانیم.

پزشکیان را رئیس‌جمهوری می‌دانیم که اگرچه به وضع موجود نقد کرد، اما این نقد را به زیور شعارهای ۵۷ و عدالتجویی دینی آمیخت و اکنون فرصت آن است که نشان دهد این آراستگی را به مصلحت مردم نه به خوشایند آنان پیش گرفته است.

به او توصیه می‌کنیم فارغ از هیاهوی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی و فارغ از طمع‌کنندگان به قدرت که قطعاً در روزهای آینده به او هجوم خواهند آورد، به تدوین مسائل فوری کشور اهتمام کند و همان پربسامدترین وعده‌های خود یعنی عدالت‌خواهی و رفع تبعیض را که رهبری معظم نیز تلاش‌های نظام را در همین فقره عدالت ناکافی نامیدند، دنبال کند.

توصیه می‌کنیم دولت مردم باشد و برای دولت‌مردم‌بودن، باید که دولت پزشکیان باشد. اکنون اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عرفی مرده است و مردم با مشارکت خود در این انتخابات حلوای آن را خوردند و رئیس‌جمهور باید نظام عقلی «اصولی‌بودن» را جایگزین این دو جریان زائد کند و در دولت خود به احیای آن همت گمارد.»

منبع: روزنامه جوان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها