|

قوانین تأکید‌شده یوفا

دلیل نادیده گرفته‌شدن پنالتی آلمان

طبق قوانین یوفا، برخورد توپ موسیالا به دست کوکوریا در کمال تعجب پنالتی نبود. به گزارش فوتبال 360، شاید چشمان همه ما وقتی توپ موسیالا به دست کوکوریا برخورد، گرد شده بود و بیشتر، از اینکه چنین صحنه‌ای پنالتی اعلام نشده باشد تعجب کردیم.

دلیل نادیده گرفته‌شدن پنالتی آلمان

طبق قوانین یوفا، برخورد توپ موسیالا به دست کوکوریا در کمال تعجب پنالتی نبود. به گزارش فوتبال 360، شاید چشمان همه ما وقتی توپ موسیالا به دست کوکوریا برخورد، گرد شده بود و بیشتر، از اینکه چنین صحنه‌ای پنالتی اعلام نشده باشد تعجب کردیم. با این‌حال گویا باید به چنین اتفاقاتی عادت کنیم. طبق قوانین یوفا در مواقعی مانند برخورد دست کوکوریا، هیچ‌شکی برای اعلام ضربه برخورد با دست و پنالتی وجود ندارد. در وقت‌های اضافه بازی وقتی جمال موسیالا سعی کرد توپ را به سمت چارچوب شوت کند، ضربه او کاملا با دست مارک کوکوریا برخورد داشت و همان‌گونه که ویرتز، فولکروگ و موسیالا احساس می‌کردند یک پنالتی برای آلمان به دست خواهد آمد، ما هم چنین احساسی را تجربه کردیم. با این‌حال داور با دقت به صحنه نگاه می‌کرد و گویی بین اعلام‌کردن و اعلام‌نکردن پنالتی شک داشت. او دستور توقف بازی را داد و احتمالا همه احساس می‌کردند نظر VAR پنالتی است اما داوران ویدئویی ادامه دیدار را اعلام کردند و داور، تصمیم را تأیید کرد. پس از اتفاقات این بازی، بسیاری از کارشناسان مطلع از قوانین یوفا اعلام کردند در کمال تعجب تصمیم استوارت اتول و آنتونی تیلر صحیح بود. یوفا قبل از آغاز جام درباره چنین لحظاتی بسیار حساسیت نشان می‌داد و اعلام شده است وجود چند عامل نمی‌تواند برخورد با دست را به پنالتی یا خطا تبدیل کند. در چنین لحظاتی برخورد با دست مدنظر داوران نیست و بلکه نوع بدن بازیکن مورد سنجش قرار می‌گیرد. دست کوکوریا در راستای طبیعی بدن بود و در کنار بدنش قرار داشت و صاف در نظر گرفته می‌شود. او رو‌به جلو حرکت می‌کند و دست عقب‌تر از بدن است که این، عامل بعدی برای نبود خطای دست به‌حساب می‌آید. شاید احساس می‌شد چنین صحنه‌ای باید یک پنالتی برای آلمان به ارمغان بیاورد اما در یورو 2024 با توجه به قوانین تأکید‌شده، این صحنه پنالتی نخواهد بود و تصمیم داوران برای تشخیص آن کاملا درست بود. شاید اگر چنین صحنه‌ای در لیگ‌های برتر اروپا رخ می‌داد، با توجه به قوانین داخلی هر لیگ تصمیمات متفاوتی را شاهد بودیم اما در یورو چنین برخوردی بین توپ با دست پنالتی به حساب نمی‌آید و شاید بتوانیم بگوییم پنالتی آلمانی‌ها با توجه به قوانین یوفا پر‌کشید!

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها