|

مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی از رئیس‌جمهور

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات گروه‌ها و جناح‌های مختلف از رئیس‌جمهور منتخب مطرح است. کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی هم از جمله گروه‌هایی هستند که در روزهای اخیر طی یک گردهمایی برخی مطالبات خود را از رئیس‌جمهور آینده مطرح کرده‌اند و به زعم آنها مسعود پزشکیان در عملی‌ساختن این مطالبات نسبت به دیگر کاندیدای موجود اصلح است. سه مطالبه اصلی آنها تأمین امنیت شغلی برای تک‌تک کارگران این کشور، ایجاد امنیت مزدی و حق برخورداری از مزد عادلانه و شرافتمندانه و نیز امنیت تشکل‌یابی است.

مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی از  رئیس‌جمهور

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالبات گروه‌ها و جناح‌های مختلف از رئیس‌جمهور منتخب مطرح است. کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی هم از جمله گروه‌هایی هستند که در روزهای اخیر طی یک گردهمایی برخی مطالبات خود را از رئیس‌جمهور آینده مطرح کرده‌اند و به زعم آنها مسعود پزشکیان در عملی‌ساختن این مطالبات نسبت به دیگر کاندیدای موجود اصلح است. سه مطالبه اصلی آنها تأمین امنیت شغلی برای تک‌تک کارگران این کشور، ایجاد امنیت مزدی و حق برخورداری از مزد عادلانه و شرافتمندانه و نیز امنیت تشکل‌یابی است.

به گفته رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است. عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی درباره مطالبات کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت آینده به ایلنا گفته است: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است. با توجه به اینکه حوزه رفاه و بازنشستگی حوزه‌ای کاملا تخصصی و فرادستگاهی است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبب مسئولیت‌های گوناگون فاقد ساختار مناسب برای اداره این صندوق مهم است. در نتیجه اولین اقدامی که می‌توان برای حمایت از صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داد، کمک به استقلال این صندوق است. او تغییر در سیاست ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان و شاغلان به روش پلکانی معکوس را دومین نکته می‌داند: این روش برخلاف عدالت شایستگی و برخلاف حق قانونی هر شاغل و بازنشسته است. حقوق بازنشستگان طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که حقوق بازنشستگان سایر سطوح هرساله کمتر از بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش پیدا می‌کند. این رویه سبب شده به تدریج حتی معیشت بازنشستگانی که سال‌ها بیمه‌پردازی بالا داشته‌اند، دچار مشکل شود که این با عدالت فاصله دارد. او درخواست کرد که تأسیس صندوق بیمه بازنشستگی گروه‌های حمایتی وفق بند دال ماده ۳ قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی اجرائی شود و گروه‌های حمایتی از سازمان تأمین اجتماعی جدا شوند. اساسا عدم توانایی خدمات‌رسانی درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همچنین افزایش ناکافی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری، ناشی از تحمیل ارائه خدمات درمانی و پرداخت حقوق بازنشستگی ۲۸ گروه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به اینکه در ۱۶ سال اخیر ترمیم و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور برابر با افزایش نرخ تورم سالانه نبوده است، درخواست می‌کنیم قبل از متناسب‌سازی، عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۶ساله حقوق شاغلان دولتی و غیردولتی و همه بازنشستگان کشور جبران و سپس متناسب‌سازی اجرائی شود. او این نکته را هم یادآور شد که مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی باید اصلاح شود. چراکه مطابق جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، مصوبه متناسب‌سازی، باعث کاهش مجدد به میزان ۱۰ درصد حقوق قانونی بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شود. او همچنین گفت: درخواست می‌کنیم دستگاه‌های اجرائی دولتی، حاکمیتی و عمومی و شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی با وظایف کشوری مطابق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نسبت به بیمه تکمیلی بازنشستگان تابعه دستگاه خود اقدام کنند و دولت همه‌ساله برای بازنشستگان از محل منابع عمومی مزایا منظور کند. رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: درخواست می‌شود منابع مالی حق مناطق جنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین شده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. مطالبه دیگر ما این است که برای احقاق حق بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری که در پنج‌ساله آخر اشتغال به علت تعطیلی ناخواسته کارگاه محل کار حقوقشان کاهش یافته است، اقدام شود.

مطالبات اصلی  از  رئیس‌جمهور

در همین راستا روز دوشنبه، ۱۱ تیر گردهمایی اعضای اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در خانه کارگر برگزار شد. حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار استان تهران گفت: امنیت شغلی و مزدی و داشتن تشکل‌های کارگری شاغل و بازنشسته و فضای باز برای اظهار مطالبات حق ماست. دو سال دستمزد کارگران یک‌جانبه تصویب شد و این یک زنگ خطر است. شاهد بودیم که به دنبال تعیین سازوکاری برای تصویب تعیین حقوق کارگران در مجلس بودند که موفق نشدند؛ این یعنی اعتقادنداشتن به سه‌جانبه‌گرایی. این فعال کارگری با حمایت از مسعود پزشکیان گفت: از رئیس‌جمهور آینده سه مطالبه اصلی داریم: اول، امنیت شغلی برای تک‌تک کارگران این کشور؛ یعنی کارگر باید حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار داشته باشد و قراردادش در مشاغل ماهیتا مستمر، دائم باشد. دوم، امنیت مزدی، یعنی ما کارگران و بازنشستگان باید حق برخورداری از مزد عادلانه و شرافتمندانه داشته باشیم. سومین مطالبه ما امکان و امنیت تشکل‌یابی است. تشکل‌های کارگری باید بدون دخالت دولت و کارفرماها تشکیل شوند و به راحتی به کار خود ادامه دهند.

بی‌اخلاقی   نکنید

در این جلسه همچنین حسن صادقی، رئیس کمیته کارگری ستاد مسعود پزشکیان هم گفت که سیاست‌هایش را نزدیک به خواسته‌های کارگران و بازنشستگان دیده‌ است. او تأکید کرد: امروز به جایی رسیده‌ایم که مستمری بازنشستگان باید متناسب‌سازی شود، دلیلش این است که ما دچار عقب‌ماندگی مزمن حقوق از تورم هستیم و منشأ آن نیز نگاه دگم دولت‌ها به خصوص دولت فعلی به دستمزد است. چنانچه حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی و مطابق با تورم واقعی افزایش می‌یافت، امروز قدرت خرید حفظ می‌شد و دیگر نیازی به متناسب‌سازی نبود. اما متأسفانه دولت‌ها و به‌خصوص دولت فعلی، دست به فریز مزدی زد و قدرت خرید را پایین آورد. متناسب‌سازی 

در واقع بخشی از فاصله بین دستمزد و تورم را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند مشکل را کامل حل کند. او همچنین با اشاره به پرداخت علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: سه میلیون به حساب بازنشستگان دولت واریز کرده‌اند ولی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نگه داشته‌اند تا در آستانه انتخابات واریز کنند! ما هشدار دادیم که اگر این پول را دارید، به‌فوریت پرداخت کنید. اما مدام بهانه‌گیری کردند. اطلاع دارم که می‌خواهند در روزهای نزدیک به انتخابات واریز کنند. صادقی گفت: باید قانون را اجرا کنید و هر دولتی که سر کار بیاید ما اجرای کامل متناسب‌سازی را از او طلب می‌کنیم. نمی‌شود برای کشوری و لشکری قانون اجرا شود و برای بازنشستگان تأمین اجتماعی بگویید باید منابع تأمین شود و مدام به دلایل سیاسی و غیرسیاسی به عقب بیندازند. وی ادامه داد: دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد و بخشی از این بدهی باید تا الان به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شد. چرا تا الان این بدهی را واریز نکرده است؟ او نکاتی هم درباره مسعود پزشکیان گفت: برخی بی‌اخلاقی می‌کنند و سیاست‌هایی را به ایشان ربط می‌دهند که اصلا در مرام و خط ایشان نیست. مثلا می‌گویند اگر ایشان بیایند کارخانه‌هایی مثل هفت‌تپه و هپکو را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. اول اینکه ایشان با خصوصی‌سازی مخالف هستند. بداخلاقی نکنید و چیزی که به آقای پزشکیان ربط ندارد را به ایشان نسبت ندهید. آقای پزشکیان انسان اخلاق‌مداری است، ایشان مفسر و مبلغ نهج‌البلاغه هستند و با بی‌اخلاقی به شدت مخالف‌اند. صادقی تأکید کرد: در زندگی شخصی و کاری ایشان نقطه سیاهی وجود ندارد. برخی می‌گویند ایشان اگر بیاید سیاست‌های دولت آقای روحانی را پیگیری می‌کند، من از دولت آقای روحانی دفاع نمی‌کنم اما یک سؤال دارم، اینکه شما چه کار می‌کنید؟ آیا می‌توانید گوشت را به کیلویی ۱۲۵ هزار تومان و دلار را به ۲۵ هزار تومان برگردانید؟ او تأکید کرد: آقای پزشکیان در ابتدا اخلاق را وارد حکومت خود می‌کند و با همین اخلاق‌مداری به اصلاح امور جامعه می‌پردازد. به دروغ می‌گویند آقای پزشکیان دنبال گران‌کردن بنزین است؛ چرا بی‌اخلاقی می‌کنید و این سیاست‌ها را به ایشان نسبت می‌دهید؟ پزشکیان مردم‌محور است و خط قرمز ایشان نظر مردم است. وی به دستمزد کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در رابطه با افزایش حقوق نیز من به عنوان مسئول ستاد کارگری آقای پزشکیان می‌گویم که مطالبه ما افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم به اضافه درصدی افزایش ثابت است تا طی چند سال، عقب‌ماندگی از سبد معیشت جبران شود. ما این خواسته را به گوش ایشان رسانده‌ایم و پذیرفته‌اند. صادقی ادامه داد: در رابطه با تأمین اجتماعی نیز سهم سه درصد سازمان هرساله باید در ردیف بودجه دیده شود. همچنین معوقه ۹۷۰ هزار میلیاردی ما باید به‌روز شده و هر سال درصد قابل ملاحظه‌ای از آن پرداخت شود تا در نهایت این معوقه صفر شود. وی گفت: دفاع از کلیت تأمین اجتماعی و حفظ ساختار آن و حفظ بانک رفاه از مطالبات اصلی ماست. ما بابت تمام این مطالبات از آقای پزشکیان قول گرفته‌ایم و ایشان قبول کرده‌اند. صادقی در پایان گفت: اگر می‌خواهید قلم‌ها راحت بنویسند، زبان‌ها راحت حرف بزنند و اجتماعات و تشکل‌ها به راحتی فعالیت کنند، اگر می‌خواهید بدون هزینه مطالبه‌گری کنید، به آقای دکتر مسعود پزشکیان رأی بدهید.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها