|

اظهارات نماینده ستاد جلیلی درباره زنان

۵۰ ثانیه تعرض و تجاوز به جامعه انسانی

هولناک‌تر از فاجعه، واکنش نشان‌ندادن به آن است. لابد ویدئوی بسیار دست به‌دست شده یکی از نمایندگان ستاد آقای جلیلی را که درباره زنان و حجاب است، دیده‌اید؛ مریم اشرفی‌گودرزی در کمتر از ۵۰ ثانیه زنان بی‌حجاب را تلویحی تهدید می‌کند اگر مردی متعرض آنها شد، حقشان است! چون خدا به مردان غریزه جنسی داده و اگر زنی حق خود می‌داند بی‌حجاب باشد، مردان هم تحریک شده‌اند و حق خود می‌دانند در تعرض به این زنان و پاسخ به غریزه خود آزاد باشند و کسی هم حق اعتراض ندارد! از این ادعای غیرعلمی و غیرمستند و عجیب بگذریم که گوینده غریزه جنسی را تنها خاص مردان می‌داند و نه زنان!

۵۰ ثانیه تعرض و تجاوز به جامعه انسانی
سحر طلوعی خبرنگار شبکه شرق

سحر طلوعی: ۱. هولناک‌تر از فاجعه، واکنش نشان‌ندادن به آن است. لابد ویدئوی بسیار دست به‌دست شده یکی از نمایندگان ستاد آقای جلیلی را که درباره زنان و حجاب است، دیده‌اید؛ مریم اشرفی‌گودرزی در کمتر از ۵۰ ثانیه زنان بی‌حجاب را تلویحی تهدید می‌کند اگر مردی متعرض آنها شد، حقشان است! چون خدا به مردان غریزه جنسی داده و اگر زنی حق خود می‌داند بی‌حجاب باشد، مردان هم تحریک شده‌اند و حق خود می‌دانند در تعرض به این زنان و پاسخ به غریزه خود آزاد باشند و کسی هم حق اعتراض ندارد! از این ادعای غیرعلمی و غیرمستند و عجیب بگذریم که گوینده غریزه جنسی را تنها خاص مردان می‌داند و نه زنان! اما اینکه کسی به‌وضوح تهدید کند و تعرض را حق طبیعی بداند، هولناک است! و هولناک‌تر اینکه مرجع قضائی پا به میدان نگذارد و به این توهین و تهدید آشکار واکنش نشان ندهد. خانم گودرزی با گفتن این جملات ضمن تهدید زنان، به مردان هم توهین می‌کند؛ او مردان را در استفاده از غریزه جنسی هم‌پای حیوانات تصور و قوه عقل و شعور آنها را انکار می‌کند.

۲. نمی‌دانم خانم گودرزی دهه ۶۰ را به یاد دارد یا نه؛ روزهایی که هنوز بخش زنان و مردان در اتوبوس‌ها مشخص نشده بود و آنها کنار هم می‌نشستند؛ درست مثل امروز در بخش‌‌ مختلط واگن‌های مترو. آنها که تجربه اتوبوس‌سواری در آن دوران را داشته‌اند، تنش و درگیری‌های موردی میان زنان محجبه و مردان را به یاد می‌آورند. تنش‌هایی که سرانجام به جداسازی زنان و مردان در اتوبوس‌ها ختم شد. در واقع مقام تصمیم‌گیر به جای آنکه مشکل را با آموزش و تغییر فرهنگ حل کند و به دلایل اصلی آن بپردازد، صورت‌مسئله را به کل پاک کرد و به جداسازی بخش زنان و مردان در وسایل نقلیه عمومی رأی داد. خانم گودرزی! آن زنان که محجبه بودند (اگر محجبه نبودند، محلی از اعراب نداشتند و صدایشان شنیده نمی‌شد)، چرا به آنها تعرض شده بود؟ فکر نمی‌کنید پای استدلالتان بیش از پیش می‌لنگد؟ فکر نمی‌کنید با لبخندی به پهنای صورت و با گفتن «دختر نازنینم» در ابتدای جمله و دادن حق تعرض به مردان یکی از خشونت‌بارترین و توهین‌آمیزترین جملات را به زبان آورده‌اید؟ فکر نمی‌کنید با این استدلال راه را حتی برای تعرض به خودتان هموار می‌کنید؟ شاید مردی بخواهد از حق آزادی خود برای تعرض به زنان محجبه استفاده کند. معنی کلمات را می‌دانید؟ تعرض و تجاوز و آزار کلماتی با بار و مفهوم منفی هستند و به اعمالی مذموم و ناپسند اشاره می‌کنند. مثل قتل، دزدی و... چرا تصور می‌کنید کسی می‌تواند آزادانه تجاوز و تعرض کند و کسی حتی حق اعتراض به آن هم نداشته باشد؟ مگر کسی در دزدی و جنایت آزاد است؟ اگر آزادی را مطلوب خواسته‌های خود تعریف می‌کنید، دیگر چه نیازی به پلیس و مرجع قضائی و ضابط و دیگر نهادهای جامعه انسانی مدرن؟ آن کس که به قتل رسیده،‌ تقصیر خودش بوده است و آن کس که مالش به سرقت رفته نیز همچنین...

۳. از واپس‌گرایی و خشک‌مغزی حی و حاضر در جملات خانم گودرزی که بگذریم، این اظهارنظرها نتیجه‌ای جز خشن‌ترکردن و ناامنی بیشتر جامعه انسانی ندارد؛ شاید نماینده ستاد انتخاباتی آقای جلیلی فکر می‌کند این ناامنی و خشونت بیشتر در نهایت نتیجه مطلوب آنها را در پی خواهد داشت که تجربه‌های موجود نشان می‌دهد افزایش فشار و خشونت همیشه هم به آنجا ختم نمی‌شود که خانم گودرزی و هم‌فکرانش دوست دارند. این گفته‌ها و نوع نگاه در جوامع انسانی توسعه‌یافته متناسب با جایگاه گوینده و میزان تأثیر‌گذاری آن حتی باعث برخورد قضائی می‌شود. اگر گوینده این جملات تا امروز پاسخ‌گوی اظهاراتش نبوده است، باید تعجب کرد. در دوره‌ای که زنان در سراسر جهان صدای خود را بلند کرده‌اند تا از تعرض‌ها و تجاوزهای پنهان و خاموش بگویند، آزاددانستن تعرض، تجاوز به روح و روان جامعه انسانی است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها