|

سرطان در کاخ پایان یافت؟

کاترین، پرنسس ولز سرانجام به خانواده سلطنتی در بالکن کاخ پیوست و اولین حضور او به صورت عمومی از زمان تشخیص سرطان رخ داد.

سرطان در کاخ پایان یافت؟

کاترین، پرنسس ولز سرانجام به خانواده سلطنتی در بالکن کاخ پیوست و اولین حضور او به صورت عمومی از زمان تشخیص سرطان رخ داد. شاهزاده خانم ولز، همسرش ویلیام، فرزندانشان جورج، شارلوت و لوئیس به همراه شاه چارلز و ملکه کامیلا در بالکن جمع شدند تا به تماشای مانور نیروی هوایی سلطنتی بنشینند. دست تکان دادند و به جمعیت لبخند زدند که با تشویق آنها روبه‌رو شدند. پرنسس‌ که به نام کیت نیز شناخته می‌شود، قبلا با کالسکه ایالتی به همراه فرزندانش از کاخ باکینگهام برای رژه نگهبانان اسب‌سوار نیز حاضر شده بود. همسر کیت، ویلیام، حتی در مقطعی نیز سوار بر اسب شد. برای کیت، این اولین حضور عمومی او از روز کریسمس -‌چند هفته قبل از تشخیص سرطان- بود. شاه چارلز سوم و ملکه کامیلا نیز با یک کالسکه از کاخ باکینگهام برده شدند. شاه چارلز نیز امسال به دلیل تشخیص سرطان خودش، به جای سوارشدن از 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها