|

بیگانه‌ها در میان ما

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده پدیده‌های ناشناخته فضایی افزایش چشمگیری داشته است. برای تبیین و توضیح این پدیده‌ها عموما دو نوع فرضیه‌سازی وجود دارد. برخی فرضیه‌ها می‌کوشند توضیحات مادی و زمینی رایج و مرسوم (برای مثال، فناوری ساخت بشر) برای این پدیده‌ها ارائه کنند. برخی نیز استدلال‌های فرازمینی برای آن طرح می‌کنند و برای نمونه، تمدن‌های پیشرفته‌ای در دیگر نقاط کیهان را دلیل ظهور چنین پدیده‌هایی می‌دانند. نیویورک‌پست با اشاره به مقاله محققان هاروارد در این زمینه می‌نویسد‌ با این حال، دسته سومی از فرضیه‌های مرتبط با این موضوع نیز وجود دارد که معمولا کمتر در نظر گرفته می‌شود. این فرضیه به نوعی یک توضیح زمینی نامرسوم است که با دیدگاه رایج درباره ساختار جهان چندان سازگار نیست. این فرضیه «فراطبیعی»، مجموعه‌ای از فرضیه‌ها ‌به نام فرضیه «نهان‌زمینی» (کریپتوترستریال) را دربر می‌گیرد.

بیگانه‌ها در میان ما

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده پدیده‌های ناشناخته فضایی افزایش چشمگیری داشته است. برای تبیین و توضیح این پدیده‌ها عموما دو نوع فرضیه‌سازی وجود دارد. برخی فرضیه‌ها می‌کوشند توضیحات مادی و زمینی رایج و مرسوم (برای مثال، فناوری ساخت بشر) برای این پدیده‌ها ارائه کنند. برخی نیز استدلال‌های فرازمینی برای آن طرح می‌کنند و برای نمونه، تمدن‌های پیشرفته‌ای در دیگر نقاط کیهان را دلیل ظهور چنین پدیده‌هایی می‌دانند. نیویورک‌پست با اشاره به مقاله محققان هاروارد در این زمینه می‌نویسد‌ با این حال، دسته سومی از فرضیه‌های مرتبط با این موضوع نیز وجود دارد که معمولا کمتر در نظر گرفته می‌شود. این فرضیه به نوعی یک توضیح زمینی نامرسوم است که با دیدگاه رایج درباره ساختار جهان چندان سازگار نیست. این فرضیه «فراطبیعی»، مجموعه‌ای از فرضیه‌ها ‌به نام فرضیه «نهان‌زمینی» (کریپتوترستریال) را دربر می‌گیرد.

این فرضیه مشخصا می‌گوید که پدیده‌های ناهنجار و ناشناخته مشاهده‌شده ممکن است ناشی از فعالیت‌های موجودات هوشمندی باشد که پنهانی در زمین، مثلا در لایه‌های زیرین زمین، به‌خصوص در زیر مناطق پرمشاهده، مانند دریاچه‌ها و آتشفشان‌ها و چه‌بسا در پایگاه‌هایی در ماه یا حتی «در میان ما به شکل انسان‌» زندگی می‌کنند. این ایده احتمالا با نگاه تردیدآمیز دانشمندان روبه‌رو خواهد شد، اما نویسندگان این مقاله می‌گویند با توجه به ماهیت برخی از پدیده‌های ناهنجار ناشناخته، استدلال آنها این است که نباید این احتمال به‌سادگی رد شود. این مقاله همچنین می‌گوید که بشقاب‌پرنده‌ها یا پدیده‌های هوایی ناشناس ممکن است درواقع سفینه‌هایی با هوش غیرانسانی باشند که از دوستان بیگانه‌شان که بر زمین ساکن‌اند، بازدید می‌کنند. محققان به طور کلی چند فرضیه را در این زمینه طرح می‌کنند. نخستین فرضیه می‌گوید ممکن است یک تمدن بشری باستانی از نظر فناوری پیشرفته وجود داشته که در گذشته‌های دور به نوعی نابود شده اما به شکلی دیگر باقی‌ مانده و به حیاتش ادامه داده است. فرضیه دیگر این است که تمدن غیرانسانی از نظر فناوری پیشرفته متشکل از برخی حیوانات زمینی زندگی مخفیانه خود را ادامه داده‌اند. سومین فرضیه می‌گوید که این موجودات عجیب شاید فرازمینی‌‌های پیشینی باشند که از جای دیگری در کیهان یا از آینده بشر به زمین ‌آمده‌اند و خود را در ماه پنهان کرده‌اند. با این حال این مقاله هنوز مورد بررسی و داوری همتا قرار نگرفته است و جامعه علمی چنین استدلال‌هایی را‌ بدون ارائه شواهد، به‌سختی می‌پذیرد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها