|

نمره ضعیف مجلس در حوزه کارگری

آن‌طورکه از شواهد برمی‌آید، جامعه کارگری از روندی که در سال‌های اخیر در موضوعات مرتبط با این جامعه وجود داشته است، ناراضی‌اند. حالا یک عضو جامعه کارگری از نقاط ضعف و نمره ضعیف مجلس یازدهم بحث به میان آورده است. یک عضو این جامعه با انتقاد از روند موجود گفته است: در دوره‌های اخیر مجلس به‌مرور شاهد کم‌رنگ‌شدن صدای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی بودیم.

نمره ضعیف مجلس در حوزه کارگری

شرق: آن‌طورکه از شواهد برمی‌آید، جامعه کارگری از روندی که در سال‌های اخیر در موضوعات مرتبط با این جامعه وجود داشته است، ناراضی‌اند. حالا یک عضو جامعه کارگری از نقاط ضعف و نمره ضعیف مجلس یازدهم بحث به میان آورده است. یک عضو این جامعه با انتقاد از روند موجود گفته است: در دوره‌های اخیر مجلس به‌مرور شاهد کم‌رنگ‌شدن صدای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی بودیم. نفراتی که در فضای دفاع حقوق محرومان در مجلس فعالیت می‌کنند و حامی بازنشستگان و کارگران هستند، رفته‌رفته کمتر شدند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: بازنشستگانی که پس از 30 سال کار می‌خواهند آسودگی نسبی داشته باشند، صدای واحد و منسجم و پرتعدادی در مجلس ندارند. ما اکنون به اندازه انگشتان یک دست نماینده پیگیر حقوق کارگر و بازنشسته در مجلس ۲۹۰‌نفره نداریم و این یک نقطه ضعف است. فقدان این صدا در مجلس انگیزه اصلی حضور بنده در این دوره از انتخابات مجلس بود. او تأکید کرد: هم از جنبه قانون‌گذاری و هم از نظر نظارت بر حسن اجرای قوانین، دستگاه‌ها و کمیسیون‌هایی در مجلس فعال هستند که گاه در حد یک طرح سؤال از مسئولان نیز پیشروی نکردند. ما گاهی در حد اخطار و تذکر نیز اقدامی از سوی برخی نمایندگان نمی‌دیدیم. در دل این مجلس با وجود اینکه نام مجلس انقلابی را بر خود نهاده است و در حوزه‌های دیگر اقدامات خیلی خوبی انجام داده است، کمتر دغدغه جامعه کارگری را مشاهده می‌کنیم و این یک نقطه ضعف برای دوره قبلی مجلس محسوب می‌شد. ما نتیجه این نقطه ضعف را امروز در سفره کارگران و محرومان و بازنشستگان خود به‌وضوح مشاهده می‌کنیم و نمره ضعیفی در این بخش داریم.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها