|

زنانی در حاشیه

در آستانه روز جهانی زن، برنامه‌های مختلف شادی‌بخش و الهام‌بخشی در سراسر جهان برگزار می‌شود؛ از باله در اپرای سیدنی تا فستیوالی در اروپا؛ اما در ژنو، کمیسیاری عالی زنان سازمان ملل به استقبال این روز رفته است و در کنفرانسی خبری خواستار حمایت از حقوق زنان و محافظت از سلامت آنها شده است.

در آستانه روز جهانی زن، برنامه‌های مختلف شادی‌بخش و الهام‌بخشی در سراسر جهان برگزار می‌شود؛ از باله در اپرای سیدنی تا فستیوالی در اروپا؛ اما در ژنو، کمیسیاری عالی زنان سازمان ملل به استقبال این روز رفته است و در کنفرانسی خبری خواستار حمایت از حقوق زنان و محافظت از سلامت آنها شده است. در این کنفرانس خبری مطرح شده  است: «جهان برای دستیابی به اهداف جنسیتی، برابری و از‌بین‌بردن بیماری‌ها که بخشی از اهداف توسعه پایدار هستند، به زمان زیادی احتیاج دارد. با سرعت کنونی پیشرفت، تخمین زده می‌شود که 300 سال برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان، 140 سال برای حضور برابر زنان در مناصب قدرت و رهبری در محل کار و 47 سال برای دستیابی به نمایندگی برابر در پارلمان‌های ملی طول بکشد. علاوه‌براین در سراسر جهان دست‌کم پنج زن یا دختر در هر ساعت به دست یکی از اعضای خانواده خود کشته می‌شوند. از هر سه زن در سراسر جهان، یک نفر خشونت جنسی را تجربه می‌کند. خطر ایدز برای 600 میلیون زن و دختری که در کشورهای در حال جنگ هستند، وجود دارد و و در اکثر کشورهای فقیر جهان، بحران مالی سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در عرصه آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی محدود شود».

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها