|

تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌یافته

محمدامین صعودی، پژوهشگر اقتصاد خلاق: در دهه‌های اخیر، با ظهور اقتصادهای نوین و تحولات جهانی، نقش تعاونی‌ها به‌عنوان یک سازه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. تعاونی‌ها به‌عنوان نهادهایی با ریشه‌های تاریخی در حاشیه‌نشینی اجتماعی و توسعه اقتصادی، اکنون به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در ساختار اقتصادهای نوظهور شناخته می‌شوند. در این سیاق، نقش قدرت سرمایه‌های خرد و مشارکت جمعی در تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تحول اقتصادهای معاصر بسیار حائز اهمیت است.

محمدامین صعودی، پژوهشگر اقتصاد خلاق: در دهه‌های اخیر، با ظهور اقتصادهای نوین و تحولات جهانی، نقش تعاونی‌ها به‌عنوان یک سازه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. تعاونی‌ها به‌عنوان نهادهایی با ریشه‌های تاریخی در حاشیه‌نشینی اجتماعی و توسعه اقتصادی، اکنون به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در ساختار اقتصادهای نوظهور شناخته می‌شوند. در این سیاق، نقش قدرت سرمایه‌های خرد و مشارکت جمعی در تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تحول اقتصادهای معاصر بسیار حائز اهمیت است. تعاونی‌ها به‌عنوان نهادهای تأسیس‌کننده اقتصادی با اهداف اجتماعی و توزیع عادلانه سود، به مرور زمان نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به یک قطب تأثیرگذار تبدیل شده‌اند. این تعاونی‌ها نقش بسزایی در افزایش دسترسی افراد به خدمات و فرصت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و حل مسائل اجتماعی ایفا می‌کنند؛ به‌ویژه، در اقتصادهای نوظهور که دسترسی به سرمایه‌های بزرگ و منابع اقتصادی محدود است، نقش قدرت سرمایه‌های خرد و مشارکت جمعی در تعاونی‌ها اهمیت بالایی دارد. تفاوت‌های مهم بین شرکت‌های تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌‌نیافته به شرح زیر است:

 زیرساخت‌ها و فناوری: در کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌های تعاونی خلاق از زیرساخت‌ها و فناوری پیشرفته، دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت پرسرعت برای ابتکارها و نوآوری‌های خود بهره‌مندند. در مقابل در کشورهای توسعه‌‌نیافته، شرکت‌های تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌‌نیافته ممکن است با محدودیت‌های زیرساختی، فیلترینگ و دسترسی به فناوری مواجه باشند.

 تأمین مالی و سرمایه‌گذاری: در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های تعاونی خلاق معمولا از بازارهای سرمایه پویا و سیستم‌های تأمین مالی پیشرفته و ارتباطات بین‌المللی بهره‌مند هستند. در کشورهای توسعه‌‌نیافته ممکن است مشکلات در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تعاونی خلاق وجود داشته باشد.

 روحیه کار تیمی: در شرکت‌های تعاونی خلاق کشورهای توسعه‌یافته، معمولا روحیه کار تیمی بسیار قوی و گسترده‌تر است. افراد به‌طور فعال در فرایندهای تصمیم‌گیری شرکت دارند و همکاری و تبادل اطلاعات و ایده‌ها ترویج می‌شود. در برخی از کشورهای توسعه‌‌نیافته، به‌خصوص در محیط‌هایی که ترکیبی از فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، روحیه کار تیمی ممکن است کاهش یابد. ممکن است شرایط سخت و کمبود منابع باعث شود که همکاری‌های بزرگ‌تر محدود شده و به صورت فردی عمل شود.

 فرهنگ مشارکت: در شرکت‌های تعاونی خلاق کشورهای توسعه‌یافته، فرهنگ مشارکت بسیار پررنگ است. اعضا به‌طور فعال در تصمیم‌گیری‌های کلان و کارهای روزانه شرکت دارند و تشویق به اندیشه‌های نو و نوآورانه وجود دارد.

در برخی از کشورهای توسعه‌نیافته، به‌خصوص در محیط‌هایی که سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی پایین است، ممکن است فرهنگ مشارکت کمتر باشد. این موضوع ممکن است به دلیل عدم دسترسی به منابع تحصیلی و تربیتی مناسب باشد.

 دموکراسی در تصمیم‌گیری: در شرکت‌های تعاونی خلاق کشورهای توسعه‌یافته، سیستم تصمیم‌گیری عموما دموکراتیک است. تصمیمات به روشی گسترده و تحت تأثیر افراد مختلف اتخاذ می‌شوند. در بعضی از کشورهای توسعه‌‌نیافته، به‌خصوص در شرایطی که سطح توسعه اقتصادی پایین است، ساختارهای تصمیم‌گیری ممکن است محدودتر و در کنار تصمیم‌های مرکزی‌تر باشد. این مسئله ممکن است باعث کاهش دموکراسی در فرایند تصمیم‌گیری شود.

 بازارها و مصرف‌کنندگان: شرکت‌های تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌یافته، با بازارهای پیچیده و مصرف‌کنندگان آگاه و تعداد بالا سروکار دارند. در مقابل، در کشورهای توسعه‌‌نیافته، بازارها ممکن است کمتر پیچیده باشند و نیاز به تأسیس بازار و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان داشته باشند.

 تنوع فرهنگی: شرکت‌های تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌یافته اغلب با تنوع فرهنگی زیاد و جوامع چندفرهنگی سروکار دارند. در بعضی از کشورهای توسعه‌نیافته، تنوع فرهنگی کمتر بوده و این ممکن است بر تجربیات شرکت‌های تعاونی خلاق تأثیر بگذارد.

 آموزش و مهارت‌ها: شرکت‌های تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌یافته، اغلب از افراد با آموزش و مهارت‌های بالا استفاده می‌کنند. در بعضی از کشورهای توسعه‌‌نیافته ممکن است مشکلات در دسترسی به آموزش و توسعه مهارت‌ها برای شرکت‌های تعاونی خلاق وجود داشته باشد.

 توسعه پایدار: شرکت‌های تعاونی خلاق در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است دسترسی به برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه پایدار و حمایت از محیط زیست داشته باشند. در کشورهای توسعه‌‌نیافته، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ممکن است چالش‌های خاصی برای شرکت‌های تعاونی خلاق ایجاد کند.

 تأثیرات تنوع جمعیتی: در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های تعاونی خلاق در مجتمع‌های چندفرهنگی ممکن است با چالش‌ها و همچنین فرصت‌های تنوع جمعیتی مواجه شوند. در برخی از کشورهای توسعه‌‌نیافته، جمعیت یکنواخت‌تر بوده و تأثیر تنوع جمعیتی کمتر است.

 نهادهای حکومتی و قانونی: در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های تعاونی خلاق از نهادهای دولتی و ساختارهای قانونی پیشرفته بهره‌مندند. در کشورهای توسعه‌‌نیافته، ساختارهای دولتی و قانونی ممکن است نقصان داشته باشد که بر عملکرد شرکت‌های تعاونی خلاق تأثیر بگذارد.

 جوانان و نیروی کار: در شرکت‌های تعاونی خلاق کشورهای توسعه‌یافته، دسترسی به نیروی کار با تحصیلات بالا و توانمند اغلب آسان‌تر است. در کشورهای توسعه‌‌نیافته ممکن است دسترسی به نیروی کار با تحصیلات و مهارت‌های موردنیاز چالش بیشتری داشته باشد.

 تأمین انرژی و منابع طبیعی: در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های تعاونی خلاق ممکن است از تأمین انرژی پایدار و بهینه و همچنین بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی بهره‌مند باشند. در کشورهای توسعه‌‌نیافته، مسائل مربوط به تأمین انرژی پایدار و مدیریت منابع طبیعی ممکن است بر شرکت‌های تعاونی خلاق تأثیر بگذارد.

 تأثیرات فرهنگی: در کشورهای توسعه‌یافته، افراد معمولا با ارزش‌های فرهنگی مشترکی که ترویج می‌شود، آشنا هستند. این مسئله می‌تواند به ایجاد یک محیط فرهنگی مشترک و تشویق به همکاری کمک کند. در برخی از کشورهای توسعه‌‌نیافته، تنوع فرهنگی بالا و اختلافات فرهنگی ممکن است باعث چالش‌هایی در ارتقای همکاری و فهم مشترک شود. برای مثال، تفاوت‌های فرهنگی ممکن است بر ساختار کار گروهی تأثیر بگذارد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها