|

پیش‌نیازهای اتمام حجت دولتمردان با سایر کشورها

رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به استان سیستان‌وبلوچستان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی، درباره حقابه ایران از هیرمند، کلمات تندی خطاب به رهبران طالبان اظهار کرد. معمولا کاربرد چنین لحنی از سوی مقامات بالای سیاسی هر کشور، از رسانه‌های عمومی، از مراحل انتهایی یک تنش سیاسی است که قبل از آن مذاکرات طولانی دوطرفه و هشدارهای خصوصی سفیران و سایر مقامات سیاسی کشور، راه به جایی نبرده است.

پیش‌نیازهای اتمام حجت دولتمردان 
با سایر کشورها

رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به استان سیستان‌وبلوچستان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی، درباره حقابه ایران از هیرمند، کلمات تندی خطاب به رهبران طالبان اظهار کرد. معمولا کاربرد چنین لحنی از سوی مقامات بالای سیاسی هر کشور، از رسانه‌های عمومی، از مراحل انتهایی یک تنش سیاسی است که قبل از آن مذاکرات طولانی دوطرفه و هشدارهای خصوصی سفیران و سایر مقامات سیاسی کشور، راه به جایی نبرده است.

  پیش‌نیاز چنین اتمام حجتی توسط بالاترین مقام سیاسی کشور، حداقل نیازمند مراحل زیر است:

1- از ماه‌ها قبل درباره حجم آب سدهای مزبور تحقیق شود که آیا حجم آب کافی پشت سد کمال‌خان و کجکی وجود دارد؟ از گوگل می‌توان سطح آب موجود در این سدها را دید هرچند عکس سدهای مزبور در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی افغانی وجود دارد.

 در دست داشتن این اطلاعات برای راستی‌آزمایی اظهارات مقامات افغان ضروری است. آگاهی از مقدار آب موجود در پشت سدها و در دست داشتن مدارک کافی درباره آن، حد انتظارات از مقامات طالبان و درجه پایبندی آنان به قرارداد 1951 را  مشخص می‌کند.

2- تهیه گزارش محرمانه توسط دستگاه‌های دولتی مرتبط درباره اهرم‌های موجود برای فشار به افغانستان و سنجش امکان به‌کارگیری و تأثیرگذاری آنها در صورت عدم تمکین آنان به تعهدات قراردادی.

3- تهیه گزارش محرمانه درباره راه‌های پیش‌روی افغانستان برای کاهش یا بی‌اثر‌کردن اثرات اهرم‌های ایران علیه آنها.

4- تأثیر به‌کارگیری اهرم‌های ایران علیه افغانستان در تجارت موجود بین دو کشور و ابعاد تأثیر آن در اقتصاد کشور.

5- تهیه گزارش محرمانه توسط وزارت امور خارجه درباره عکس‌العمل و موضع کشورهای دیگر در صورت اعمال اهرم‌های فشار از سوی ایران علیه افغانستان به‌خصوص از سوی کشورهای چین، هند، ‌‌پاکستان، قطر، عربستان و... و موقعیت کشور در مقابل موضع احتمالی آن کشورها.

6- وضعیت حقوقی و قراردادی ایران در مورد حقابه در صورت مراجعه به مراجع و دادگاه‌های بین‌المللی.

7- بررسی افکار عمومی افغان‌های مقیم ایران درباره به‌کارگیری اهرم‌های فشار ایران علیه افغانستان و عکس‌العمل احتمالی آنان.

8- بررسی عکس‌العمل‌های احتمالی طالبان در مقابل اتمام حجت رئیس‌جمهور، با توجه به نیاز شدید طالبان به کسب مشروعیت در بین افکار عمومی افغان‌ها و مقابله با ایران برای تحریک احساسات ناسیونالیستی. احتمالا طالبان افغان برای کسب مشروعیت داخلی، مشتاق درگیری‌های محدود با ایران است و چگونگی پیشگیری  از درگیری‌های احتمالی.

9- طالبان یکی از منفورترین نظام‌های سیاسی در جهان است اما کسب منافع کشورهای دیگر از آب گل‌آلود مقدم بر همه شعارهای حقوق‌بشری و عدالت‌خواهانه است و باید به‌شدت مواظب رفتارهای فرصت‌طلبانه کشورهای دیگر برای سوءاستفاده از بحران‌های  منطقه‌ای بود.

10- و بسیاری موارد و نکات دیگر که کارشناسان و مقامات سیاسی و اقتصادی کشور اشراف بیشتری به آنها دارند.

امید که اتمام حجت ریاست‌جمهوری پس از انجام همه مراحل فوق انجام شده باشد.