|

تماس فدراسیون بسکتبال با ارمغانی برای قطع همکاری

طبق گفته سعید ارمغانی، فدراسیون بسکتبال برای قطع همکاری با او تماس گرفته است. سعید ارمغانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شائبه‌های چند وقت اخیر مبنی بر تصمیم فدراسیون بسکتبال برای قطع همکاری با او، توضیح داد: همان‌طورکه قبلا به شما گفتم، فدراسیون قبلا با من تماسی نداشت، اما در این چند روز اخیر تغییراتی ایجاد شده و احتمالا این قطع همکاری صورت بگیرد

تماس فدراسیون بسکتبال با ارمغانی برای قطع همکاری

طبق گفته سعید ارمغانی، فدراسیون بسکتبال برای قطع همکاری با او تماس گرفته است. سعید ارمغانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شائبه‌های چند وقت اخیر مبنی بر تصمیم فدراسیون بسکتبال برای قطع همکاری با او، توضیح داد: همان‌طورکه قبلا به شما گفتم، فدراسیون قبلا با من تماسی نداشت، اما در این چند روز اخیر تغییراتی ایجاد شده و احتمالا این قطع همکاری صورت بگیرد. او ادامه داد: البته تنها چیزی که الان مایل هستم آن را بگویم این است که هر اتفاقی بیفتد من آرزو دارم تیم ملی ایران موفق باشد و فعلا همین را برای مطرح‌کردن دارم تا همه‌چیز کاملا مشخص شود. سرمربی فعلی تیم ملی بسکتبال ایران، در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیون مستقیم با خود او تماسی داشته است؟ توضیح داد: بله در این رابطه تماس کوتاهی با بنده گرفتند و فقط همین را می‌توانم بگویم. او درباره بندهای قرارداد خود با فدراسیون نیز گفت: اگر اجازه بدهید در زمان کنونی راجع به این موضوعات صحبت نکنم تا همه‌چیز شفاف و مشخص شود. بعدا می‌توانم راجع به قرارداد هم توضیحات لازم را بدهم. ارمغانی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون برنامه‌ای به فدراسیون ارائه کرده است؟ تصریح کرد: برنامه من آماده است و تقریبا دو ماه پیش آن را تدوین کرده‌ایم. البته هنوز برنامه‌ای به فدراسیون نداده‌ام، چون فدراسیون چیزی به بنده نگفته و برنامه نخواسته است.