|

عکاسی معاصر آفریقا در بزرگداشتی از عکاسی مناظر و سوژه‌های امروز آفریقا

یک دنیای مشترک

رصد و پیگیری رویدادهای تیت لندن برای علاقه‌مندان در جهان هنر کمی جدی‌تر و پراهمیت‌تر است. گالری- موزه تیت در طول سال‌ها با پیگیری اهداف ماهوی خود که نمایش هنر پیشرو با مضامین انسانی است، جایگاهی تأثیرگذار در وضعیت کنونی هنر به دست آورده و در واقع فراتر از اعتباربخشی به هنرمند و تفکر به نمایش درآمده، چشم بیننده و منتقد را به سوی مفهومی که در نمایشگاه ساخته و پرداخته شده است، جلب می‌کند.

یک دنیای مشترک

سارا کریمان: رصد و پیگیری رویدادهای تیت لندن برای علاقه‌مندان در جهان هنر کمی جدی‌تر و پراهمیت‌تر است. گالری- موزه تیت در طول سال‌ها با پیگیری اهداف ماهوی خود که نمایش هنر پیشرو با مضامین انسانی است، جایگاهی تأثیرگذار در وضعیت کنونی هنر به دست آورده و در واقع فراتر از اعتباربخشی به هنرمند و تفکر به نمایش درآمده، چشم بیننده و منتقد را به سوی مفهومی که در نمایشگاه ساخته و پرداخته شده است، جلب می‌کند.

 تیت به‌عنوان مؤسسه‌ای غیردولتی شناخته می‌شود که در قالب چهار گالری هنری، مجموعه هنر ملی بریتانیا، هنرهای مدرن و معاصر بین‌المللی را در خود جای داده است. حامی این نهاد در برگزاری بخشی از رویدادهای بین‌المللی، وزارت فرهنگ و ورزش بریتانیاست.

 این مؤسسه در سال 1897 به‌عنوان گالری ملی هنر بریتانیا تأسیس شد و در سال 1932 با تأکید بر هنر مدرن و به نامه تیت و لیل که پایه‌های اصلی این مجموعه بر‌اساس گنجینه آن بنا شده بود، تغییر نام داد و تا امروز با شعار و اندیشه موزه جایی برای آموزش و تحول بشر انواع رویدادهای خلاقانه هنری را حمایت و برگزار کرده است. تفکر انتقادی و پوشش و شناخت هنرمندان از پنج قاره از اولویت‌های اصلی این مؤسسه است. تیت همواره خواسته است نجوای جریان‌های هنری منتقدانه و پیشرو را به گوش جهانیان طنین‌انداز کند؛ از‌این‌رو در پیش‌فرض مخاطب هر نمایشگاه و رویداد، خبر از جنبشی  پیشتاز و جنجالی دارد.

نمایشگاه فصل بعد این مؤسسه نیز اگرچه در قالب کلاسیک هنری و عکاسی است با رویکردی متهورانه نمایشگاه‌گردانی شده است و کلیتی انسانی را در قلمرو معین بازنمایی می‌کند.

این نمایشگاه با گرد هم آوردن گروهی از هنرمندان نسل‌های مختلف، به چگونگی استفاده از عکاسی، فیلم، صدا و سایر رسانه‌ها در راستای بازآفرینی فرهنگ‌های متنوع و روایت‌های تاریخی آفریقا می‌پردازد. این رویداد فراتر از یک نمایشگاه عکاسی به شیوه کلاسیک، به دنبال کشف راه‌هایی است که تصاویر در زمان و مکان سفر می‌کنند. این 25 هنرمند با الهام از مضامین معنوی، هویتی، شهرسازی و وضعیت اضطراری اقلیمی، بیننده را به تماشای آرمان‌شهرهای رؤیایی و گونه‌ای انتزاعی از مناظر شهری شلوغ که برخاسته از خیال خویش است، دعوت می‌کند. 

در این رویداد تلاش شده است هنرمندان در طیف‌های سنی و سبکی متنوع ماهیت عکاسی معاصر آفریقا را بیان کرده و به نمایش بگذارند. از‌جمله این هنرمندان آیدا مِلونه است که با آثاری از مجموعه «آب حیات» در این نمایشگاه شرکت می‌کند، این مجموعه در صحراهای اتیوپی عکاسی شده است که اشاره‌ای به نقش هستی‌بخش آب در زندگی انسان و به‌ویژه زنان دارد. این هنرمند در دیگر مجموعه‌های خود از‌جمله «مهتاب» و «درخشش ستاره» دغدغه‌های محیط‌زیستی و بشری را با تلفیق عناصری نمادین در چیدمان قاب عکس صحنه‌سازی کرده است.