|

صدای رسای حقوق‌دانان آفریقایی

آقای رئیسی صدای ما ضعیف است که شنیده نمی‌شود یا صدای حقوق‌دانان قاره‌ای دیگر رسا‌ست؟

آقای رئیسی صدای ما ضعیف است که شنیده نمی‌شود یا صدای حقوق‌دانان قاره‌ای دیگر رسا‌ست؟

جناب آقای رئیسی در اجتماعی تحت عنوان «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» فرموده‌اند که حقوق‌دان آفریقایی به من گفت مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا، قانون اساسی ایران است؛ اما واقعیت اینجاست که صدای حقوق‌دان بیگانه‌ای با فرسنگ‌ها فاصله ارضی، فرهنگی و سیاسی به زبان رئیس‌جمهور کشور جاری شده و مورد انعکاس فراگیر رسانه‌ای قرار می‌گیرد، ولی گفتار صدها حقوق‌دان و استاد حقوق کشور مستمع ندارد.

انگار همین دیروز بود که پروانه وکالت یکی از مطرح‌ترین استادان حقوق عمومی کشور که در دولت قبل نیز در حوزه پاسداری از قانون اساسی سمت داشتند، تلویحا و مع‌الواسطه به دلیل فعالیت‌های مجازی و انتقادهای وارده از سوی ایشان باطل شد.

آقای رئیسی از ابتدای شروع دولت شما، نقدهایی به نحوه مدیریت شما در ابعاد مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصاد و آزادی‌های فردی و اجرای قانون اساسی وارد کرده‌اند. مصداقی سخن می‌گویم؛ از زمان آغاز دولت شما بیش از یک سال می‌گذرد، در این مدت و به‌ویژه در شرایط اخیر کشور چه تعداد از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری درباره اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی در مورد تجمع مسالمت‌آمیز سخن گفتند و نوشتند؛ یا احزابی که تقاضای صدور مجوز داشتند یا نسبت به تبعات تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضائیه که موجبات عسر و حرج شهروندان را فراهم آورده، نقد کردند. آیا شما صدای آنها بودید؟ در این حوزه‌ها چه اقداماتی انجام شد؟

قبل از حادثه مرحوم مهسا امینی، با انتشار ویدئوهای مختلف از برخورد خارج از شأن گشت ارشاد، بسیاری از حقوق‌دانان و کنشگران مدنی و اجتماعی خواستار اصلاح این روش و پایبندی به قانون بودند. در این زمینه چه اقداماتی انجام شد؟

تا چه میزان در تدوین لوایح و اصلاحات قوانین موضوعه کشور به نظرات کارشناسانه عموم حقوق‌دانان و اهل فن توجه شده است؟ درباره لوایح و طرح‌های مطرح و مصوب در مجلس اعم از طرح صیانت از فضای مجازی یا طرح جرم‌انگاری نگهداری حیوانات یا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دولت به‌عنوان منشأ حکمرانی کشور آیا به نظرات اهل فن و حقوق‌دانان توجه شده است؟ تصویب و اجرای قانون بنا بر دغدغه‌های اکثریت جامعه صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود از نظرات همگان در این حوزه به جهت نیل به قانون‌گذاری مترقی استفاده شود؛ اما در موارد مختلف مصوبات با نظر اندک افراد صاحب‌نظر و خواص صورت‌ گرفته که این روزها شاهد آثار آن هستیم.

صریح و شفاف؛ سخنان شما آرمان‌گرایانه است، نه واقع‌گرایانه. بارها فرمودید راه برای گفت‌وگو و نقد باز است و صدای دلسوزان شنیده می‌شود؛ اما صدای حقوق‌دانان داخلی به رسایی صدای حقوق‌دان آفریقایی نبوده است. نزدیک به ١٠ سال است که کشور به دست رؤسای جمهوری اداره می‌شود که مرد قانون بوده و در حوزه حقوق نام‌آشنا بودند؛ اما ایرادات و انتقادات جدی وارد به قوانین را مد‌نظر قرار نداده‌اند.

واقعیت این است که ساختار برخی قوانین و اجرا و پایبندی به آن منطبق با اوضاع و احوال امروز جامعه نیست و چالش‌های گسترده‌ای به همراه دارد و نیازمند بازنگری و استفاده از نظرات اهل فن و خبرگان است. انعکاس نظرات حقوق‌دانان کشورمان باید مورد اهتمام شما واقع می‌شد.