|

ب 10 بار نوشیده شده

مسئله آلودگی آب در ایران چندی است مطرح است؛ با‌این‌حال، این نکته شایان توجه است که پژوهشگران می‌گویند آب آشامیدنی که مردم جهان از شیر آب می‌نوشیدند، قبلا ۱۰ بار توسط مردم نوشیده شده است؛ زیرا فاضلاب قبل از بازگشت به شیر آب به‌طور مداوم در یکی از دو چرخه متفاوت تصفیه می‌شود.

ب 10 بار نوشیده شده

مسئله آلودگی آب در ایران چندی است مطرح است؛ با‌این‌حال، این نکته شایان توجه است که پژوهشگران می‌گویند آب آشامیدنی که مردم جهان از شیر آب می‌نوشیدند، قبلا ۱۰ بار توسط مردم نوشیده شده است؛ زیرا فاضلاب قبل از بازگشت به شیر آب به‌طور مداوم در یکی از دو چرخه متفاوت تصفیه می‌شود. آبی که امروز روی کره زمین وجود دارد، همان آبی است که نزدیک به پنج میلیارد سال است همین‌جا بوده و حتی ادرار دایناسورها نیز در آن است. اما آبی که در محل زندگی ما جریان دارد، بارها و بارها در تأسیسات تصفیه آب بازیافت و تصفیه می‌شود و به دست ما می‌رسد. امروزه جهان از روش‌های پیچیده‌تری برای تبدیل فاضلاب به آب آشامیدنی استفاده می‌کند که اساسا یک فرایند چرخشی بی‌پایان است. این در حالی است که در گزارش‌ها، وضعیت ذخایر آب‌های زیرزمینی در قطر، لبنان و ایران بدتر از هر جای دیگری در جهان است.