|

شرایط فروش نقدی محصولات شرکت سیبا‌موتور اعلام شد

شرکت سیبا‌موتور در راستای نیاز مشتریان اقدام به ثبت‌نام نقدی دو محصول خود کرده است. شرکت سیبا‌موتور اعلام کرده در راستای نیاز مشتریان، شرایط ثبت‌نام نقدی محصولات خود را با قیمت قطعی و ظرفیت محدود به صورت آنلاین از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 28/6/1401 تا ساعت 16 همان روز یا تا زمان تکمیل ظرفیت فراهم خواهد کرد.

شرایط فروش نقدی محصولات شرکت سیبا‌موتور اعلام شد

شرکت سیبا‌موتور در راستای نیاز مشتریان اقدام به ثبت‌نام نقدی دو محصول خود کرده است. شرکت سیبا‌موتور اعلام کرده در راستای نیاز مشتریان، شرایط ثبت‌نام نقدی محصولات خود را با قیمت قطعی و ظرفیت محدود به صورت آنلاین از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 28/6/1401 تا ساعت 16 همان روز یا تا زمان تکمیل ظرفیت فراهم خواهد کرد.

در این طرح کشنده تک‌محور CA4180 به قیمت 25,935,070,000 ریال و کشنده جفت‌محور CA4250 به قیمت 26,585,741,000 ریال به فروش می‌رسند. هر کدملی یا شناسه ملی مجاز به ثبت‌نام یک‌ دستگاه از این بخش‌نامه است و تحویل خودروها نیز هفته سوم آبان است.

شرکت سیبا‌موتور شروطی را مطابق موارد مندرج در قواعد و ضوابط بخش‌نامه مربوطه قرار داده است که در صورت ثبت‌نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخش‌نامه، ثبت‌نام متقاضی از سوی شرکت سیبا‌موتور به صورت یک‌طرفه فسخ خواهد شد و وجه واریز‌شده به حساب مبدأ مسترد خواهد شد.

آن دسته از عزیزانی که متقاضی ثبت‌نام هستند، می‌توانند به آدرس

 http://Bahman.iranecar.com مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.