|
کدخبر: 851640

مداخله غیرقانونی سازمان سینمایی در انتخابات خانه سینما

برای چندمین بار انتخابات هیئت‌مدیره خانه سینما به تعویق افتاد؛ اما این‌بار این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که مانع برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره خانه سینما شد.

سیدمحسن  هاشمی - کارشناس  فرهنگی

 

برای چندمین بار انتخابات هیئت‌مدیره خانه سینما به تعویق افتاد؛ اما این‌بار این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که مانع برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره خانه سینما شد. همان‌طور‌که انتظار می‌رفت دولت سیزدهم با رویکرد قیومیت‌مآبانه به هر‌آنچه در سپهر اجتماع و فرهنگ و هنر است با صدور نامه‌ای به خانه سینما مانع برگزاری مجمع عمومی این بزرگ‌ترین نهاد صنفی- هنری کشور شده است. در‌همین‌باره محمد‌علی نجفی، رئیس هیئت‌مدیره به رسانه‌ها چنین گفته است: «انتخابات هیئت‌مدیره خانه سینما در چند دوره قبل به این صورت بود که وزارت ارشاد به نمایندگانی که صنوف انتخاب می‌کردند، کاری نداشت اما حالا که دولت عوض شده می‌گویند طبق قانون اول باید نماینده‌ها را به ما معرفی می‌کردید و بعد مجمع تشکیل می‌دادید». اقدام سازمان سینمایی در تعیین صلاحیت نامزدان هیئت‌مدیره اقدامی غیر‌قانونی و خارج از صلاحیت‌های آن است. اساسنامه خانه سینما مشتمل بر اهداف، ارکان و تشکیلات خانه سینماست و چندین نوبت از زمان تأسیس به دلایل روزآمد‌شدن و آخرین بار با فشار و تعطیلی سلف مسند‌نشینان کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت دهم، تغییراتی داشت اما هیچ‌گاه در این اساسنامه ضرورت تأیید نمایندگان اصناف از سوی مراجع وزارتخانه ارشاد ثبت و مصوب نشده است. بر اساس بند نهم ماده نوزدهم اساسنامه خانه سینما، نمایندگان اصناف نباید دارای محکومیت کیفری مؤثر قانونی و حکم اجرا‌نشده آرای قطعی مراجع داوری خانه سینما‌ باشند. بر همین مبنا اقدام سازمان سینمایی غیرقانونی و در محاکم صالح قابل پیگیری و پیگرد است. به نظر می‌رسد مسندنشینان سازمان سینمایی بیم آن دارند که از دریچه انتخابات هیئت‌مدیره پیش‌رو مدیرانی صنفی و مطالبه‌گر بیرون بیاید و دست‌کم مانعی برای تحدید‌ها و سخت‌گیری‌هایشان در برابرشان قد علم کند.