|
کدخبر: 845506

تغییرات فطریه

فطریه نمادی ‌است از روند تغییرات اقتصادی جامعه ایران امروز. میزان فطریه معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم (برای کسانی که بیشتر نان می‌خورند) یا برنج یا مانند اینها باشد.

فطریه نمادی ‌است از روند تغییرات اقتصادی جامعه ایران امروز. میزان فطریه معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم (برای کسانی که بیشتر نان می‌خورند) یا برنج یا  مانند اینها باشد. در سال ۹۷حداقل مبلغ فطریه هشت هزار تومان (بر اساس قوت غالب گندم) بوده است. این روند تاکنون تغییراتی داشته است.

*  مبالغ بر اساس هزار تومان است

** نرخ تورم بر اساس ۱۲ ماه منتهی به اسفند از طرف بانک مرکزی اعلام شده است