|
کدخبر: 843688

کشف ظرفیت فرهنگی آثار تاریخی در نوروز ۱۴۰۱

جشن بزرگ نوروز در سرتاسر کشور در تمام آثار تاریخی با سابقه‌ای کم‌نظیر برگزار شد. بازتاب گسترده این جشن معنوی بر شکوه کشور و فخر میراث‌ فرهنگی افزود. چشم‌انداز این‌همه نظم و نظام فرهنگی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به‌ویژه در پایگاه‌های ملی و جهانی در برپایی نوروزگاه‌ها بی‌نظیر بود. این نوروزگاه‌ها، تجربه‌هایی بسیار فراتر از شادی مردم برای مدیران میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی فراهم آورد. اینکه این ظرفیت بزرگ معنوی، طبیعی، عرفی و فرهنگی یعنی نوروز تا چه حدود می‌تواند بر توان فرهنگی امروز کشور بیفزاید و مهم‌تر اینکه ظرفیت آثار تاریخی کشور تا چه حدود می‌تواند در خدمت فرهنگ قرار گیرد. می‌توان گفت بزرگ‌ترین دستاورد نوروز امسال این بود که وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، ظرفیت فرهنگی آثار تاریخی کشور را کشف کرد.

علیرضا عسکری‌چاوردی*:جشن بزرگ نوروز در سرتاسر کشور در تمام آثار تاریخی با سابقه‌ای کم‌نظیر برگزار شد. بازتاب گسترده این جشن معنوی بر شکوه کشور و فخر میراث‌ فرهنگی افزود.

چشم‌انداز این‌همه نظم و نظام فرهنگی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به‌ویژه در پایگاه‌های ملی و جهانی در برپایی نوروزگاه‌ها بی‌نظیر بود. این نوروزگاه‌ها، تجربه‌هایی بسیار فراتر از شادی مردم برای مدیران میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی فراهم آورد. اینکه این ظرفیت بزرگ معنوی، طبیعی، عرفی و فرهنگی یعنی نوروز تا چه حدود می‌تواند بر توان فرهنگی امروز کشور بیفزاید و مهم‌تر اینکه ظرفیت آثار تاریخی کشور تا چه حدود می‌تواند در خدمت فرهنگ قرار گیرد. می‌توان گفت بزرگ‌ترین دستاورد نوروز امسال این بود که وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، ظرفیت فرهنگی آثار تاریخی کشور را کشف کرد.

چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت میراث‌ فرهنگی در حقیقت به میزان درک ما از ظرفیت‌ها و کارکردهای تاریخی آثار و بناهای باستانی بستگی دارد. استفاده صحیح و متناسب از ظرفیت فرهنگی هر اثر تاریخی، در حقیقت همان درک میراث معنوی تاریخ کشور است و مصداق آن تنوع میراث معنوی کشور در ابعاد مذهبی، عرفی، طبیعی، اجتماعی و سیاسی در سطح محلی تا ملی است.

چگونه می‌توان از این ظرفیت‌های تاریخی- فرهنگی در تطبیق و متناسب با کارکرد هر اثر تاریخی در موضوع جشن نوروز تا جشن‌های شعبانیه، رمضان، محرم، شاهنامه‌خوانی، تعزیه، عبادت‌ها و نیایش‌های جمعی، آواها و نواهای معنوی استفاده کرد؟ چگونه می‌توان بر فخر میراث‌ فرهنگی کشور در دیر مغان گرفته تا مساجد افزود؟ راهکارها و روش‌ها برای سرزمینی که یک هزاره و نیم با سنت‌ها و اعتقادات اسلامی زیسته است و پیش ‌از‌ آن هزارها ریشه در تاریخ، فرهنگ و معنویت دارد، چیست؟ چگونه می‌توان این تنوع بزرگ میراث معنوی را در پهنه وسیع اقلیم زیستی این سرزمین در تطبیق با کارکردهای واقعی هر اثر باستانی تعریف کرد و به کار گرفت؟

بازشناسی تاریخ فرهنگی کشور رسالت اصلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی است. بازشناسی تاریخ فرهنگی کشور نه‌تنها درک تاریخ گذشته، بلکه کشف ظرفیت‌های فرهنگی امروز کشور برای مدیریت فرهنگی قرن جدید و فراهم‌کردن زمینه رویدادهای هنری-فرهنگی امروز جامعه در پیوند با سنت‌ها‌ست.

نوروزگاه‌های امسال با همه تنوع و کثرت درس بزرگ تاریخ سرزمین ایران کهنسال بود و به ما نشان داد تاریخ فرهنگی این سرزمین بزرگ و پهناور نیازمند بازشناسی گسترده و عمیق علمی و به‌کارگیری صحیح آن در 

معرفی است.

* مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس فیروزآباد و سروستان