|
کدخبر: 305831

‌سقوط ۸۰۰۰ واحدی شاخص بورس

مهر: روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل بورس دیروز بیش از هشت هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس دیروز با هشت‌هزارو‌ ۳۸ واحد کاهش در رقم یک‌میلیون‌و ۲۷۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز هزارو ۴۲۳ واحد کاهش یافت و رقم ۳۲۴‌هزار‌و ۸۶۶ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۲۸۲ هزار معامله به ارزش ۲۷‌هزار‌و ۷۷۴ میلیارد ریال انجام دادند. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی نوری، ملی صنایع مس ایران، ایران‌خودرو، توسعه معادن و فلزات و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. ‌شاخص کل فرابورس هم ۷۴ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷‌هزار‌و ۴۹۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۴۱ هزار معامله به ارزش ۱۹‌هزار‌و ۷۴۳ میلیارد ریال انجام شد. بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، تجلی توسعه معادن و فلزات و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند. در بازار دیروز ۶۴ نماد به ارزش دوهزارو ۶۵۳ میلیارد ریال صف خرید و ۱۱۵ نماد به ارزش دوهزارو ۴۵۵ میلیارد ریال صف فروش بودند.

مهر: روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل بورس دیروز بیش از هشت هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس دیروز با هشت‌هزارو‌ ۳۸ واحد کاهش در رقم یک‌میلیون‌و ۲۷۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز هزارو ۴۲۳ واحد کاهش یافت و رقم ۳۲۴‌هزار‌و ۸۶۶ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۲۸۲ هزار معامله به ارزش ۲۷‌هزار‌و ۷۷۴ میلیارد ریال انجام دادند. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی نوری، ملی صنایع مس ایران، ایران‌خودرو، توسعه معادن و فلزات و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند. ‌شاخص کل فرابورس هم ۷۴ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷‌هزار‌و ۴۹۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۴۱ هزار معامله به ارزش ۱۹‌هزار‌و ۷۴۳ میلیارد ریال انجام شد. بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، تجلی توسعه معادن و فلزات و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند. در بازار دیروز ۶۴ نماد به ارزش دوهزارو ۶۵۳ میلیارد ریال صف خرید و ۱۱۵ نماد به ارزش دوهزارو ۴۵۵ میلیارد ریال صف فروش بودند.