|
کدخبر: 305482

زیر آسمان جهان

مرگ دلخراشی که مراکش را تکان داد
بعد از چند روز مقاومت، رایان، کودک پنج‌ساله مراکشی جان باخت. عملیات نجاتی که سرانجام ناموفق بود. پنج روز پیش این کودک در یک چاه ۳۲‌متری سقوط کرد. در بیانیه کاخ سلطنتی مراکش آمده است: «در پی حادثه دلخراش پادشاه محمد ششم با خانواده این کودک تماس گرفت». هزاران نفر از شهروندان مراکشی به‌منظور نشان‌دادن اتحاد خود در محل حادثه جمع شده بودند. مرگ رایان واکنش‌های اجتماعی فراوانی هم داشت؛ ازجمله اعتراض گسترده به یک برند تولید پوشاک که از تصویر این کودک روی تی‌شرت‌هایش استفاده کرده بود. این پوشاک و وسایل جانبی به تصویر این کودک گرفتار نقش‌آرایی شده و هشتگ‌های وایرال در شبکه‌های اجتماعی مانند «رایان را نجات دهید»، روی این وسایل تجاری نقش بسته بود.

مرگ دلخراشی که مراکش را تکان داد
بعد از چند روز مقاومت، رایان، کودک پنج‌ساله مراکشی جان باخت. عملیات نجاتی که سرانجام ناموفق بود. پنج روز پیش این کودک در یک چاه ۳۲‌متری سقوط کرد. در بیانیه کاخ سلطنتی مراکش آمده است: «در پی حادثه دلخراش پادشاه محمد ششم با خانواده این کودک تماس گرفت». هزاران نفر از شهروندان مراکشی به‌منظور نشان‌دادن اتحاد خود در محل حادثه جمع شده بودند. مرگ رایان واکنش‌های اجتماعی فراوانی هم داشت؛ ازجمله اعتراض گسترده به یک برند تولید پوشاک که از تصویر این کودک روی تی‌شرت‌هایش استفاده کرده بود. این پوشاک و وسایل جانبی به تصویر این کودک گرفتار نقش‌آرایی شده و هشتگ‌های وایرال در شبکه‌های اجتماعی مانند «رایان را نجات دهید»، روی این وسایل تجاری نقش بسته بود.