|
کدخبر: 305334

سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل چهره هفته «شرق» شد

صعود به جام‌ جهانی و کاهش فشارهای بین‌المللی

در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در این هفته سیدحسن عاملی، امام جمعه مردم اردبیل، با رأی کاربران «شرق» به‌عنوان چهره هفته انتخاب شد. او در هفته گذشته و در خطبه‌های نماز جمعه تحلیلی از ارتباط صعود ایران به جام جهانی و فشارهای جهانی در مذاکرات هسته‌ای ارائه داده بود. چند روز قبل از خطبه‌های نماز جمعه هفته قبل تیم ملی ایران با پیروزی برابر عراق صعودش به جام جهانی را قطعی کرده بود. آقای عاملی با اشاره به این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «در صورت صعودنکردن به جام جهانی دشمن فشار مضاعفی به ایران در مذاکرات هسته‌ای وارد می‌کرد». این اظهارنظر واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. رقیب آقای عاملی در این نظرسنجی هم یک مقام ایرانی دیگر بود که از قضا او هم درباره صعود ایران به جام جهانی اظهارنظر کرده بود. حیدر بهاروند، سفیر ایران در لندن، بعد از صعود ایران به جام جهانی تصویری از تیم ملی عراق را به جای تیم ملی ایران منتشر کرد و صعود تیم ملی را تبریک گفت. این ماجرا چنین عجیب و واکنش‌برانگیز بود که آقای سفیر مجبور به توضیح درباره این اشتباه شد و اعلام کرد مدتی است چشم چپش تار شده و این اشتباه رخ داده است. عاملی ۵۵ درصد آرای کاربران «شرق» را به خود اختصاص داد و بهاروند هم ۴۵ رأی را از آن خود کرد. نظرسنجی چهره هفته «شرق» هر پنجشنبه در حساب اینستاگرام «شرق» برگزار می‌شود و چهره هفته در یک نظرسنجی ۲۴ساعته با رأی کاربران تعیین می‌شود.

در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در این هفته سیدحسن عاملی، امام جمعه مردم اردبیل، با رأی کاربران «شرق» به‌عنوان چهره هفته انتخاب شد. او در هفته گذشته و در خطبه‌های نماز جمعه تحلیلی از ارتباط صعود ایران به جام جهانی و فشارهای جهانی در مذاکرات هسته‌ای ارائه داده بود. چند روز قبل از خطبه‌های نماز جمعه هفته قبل تیم ملی ایران با پیروزی برابر عراق صعودش به جام جهانی را قطعی کرده بود. آقای عاملی با اشاره به این موضوع در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «در صورت صعودنکردن به جام جهانی دشمن فشار مضاعفی به ایران در مذاکرات هسته‌ای وارد می‌کرد». این اظهارنظر واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. رقیب آقای عاملی در این نظرسنجی هم یک مقام ایرانی دیگر بود که از قضا او هم درباره صعود ایران به جام جهانی اظهارنظر کرده بود. حیدر بهاروند، سفیر ایران در لندن، بعد از صعود ایران به جام جهانی تصویری از تیم ملی عراق را به جای تیم ملی ایران منتشر کرد و صعود تیم ملی را تبریک گفت. این ماجرا چنین عجیب و واکنش‌برانگیز بود که آقای سفیر مجبور به توضیح درباره این اشتباه شد و اعلام کرد مدتی است چشم چپش تار شده و این اشتباه رخ داده است. عاملی ۵۵ درصد آرای کاربران «شرق» را به خود اختصاص داد و بهاروند هم ۴۵ رأی را از آن خود کرد. نظرسنجی چهره هفته «شرق» هر پنجشنبه در حساب اینستاگرام «شرق» برگزار می‌شود و چهره هفته در یک نظرسنجی ۲۴ساعته با رأی کاربران تعیین می‌شود.